ผู้ถือหุ้น EKH ไฟเขียวเพิ่มทุนขายหุ้น PP 40 ล้านหุ้น จัดสรรให้ "RAM" และ "นพ.รัชต์ชยุตม์ จีระพรประภา" เสริมเขี้ยวธุรกิจรพ.แกร่ง - หนุนผลงานโตอย่างมั่นคง

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday June 30, 2022 17:13 —ThaiPR.net

ผู้ถือหุ้น EKH ไฟเขียวเพิ่มทุนขายหุ้น PP 40 ล้านหุ้น จัดสรรให้

ผู้ถือหุ้น บมจ. เอกชัยการแพทย์ (EKH) อนุมัติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ PP ไม่เกิน 40 ล้านหุ้นของทุนจดทะเบียนหลังเพิ่มทุนในราคาหุ้นละ 7.20 บาท ให้กับ บมจ.โรงพยาบาลรามคำแหง ( RAM) จำนวน 35 ล้านหุ้น และ นายแพทย์รัชต์ชยุตม์ จีระพรประภา จำนวน 5 ล้านหุ้น เสริมความแข็งแกร่งด้านการเงิน และรองรับแผนรุกขยายธุรกิจโรงพยาบาลในอนาคต ฟาก "นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร" ระบุการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ ทำให้ฐานทุนแข็งแกร่ง เพิ่มศักยภาพด้านบริการมากยิ่งขึ้นในระยะยาว สนับสนุนการเติบโตอย่างมั่นคง

นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร กรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) หรือ EKH ผู้ประกอบธุรกิจสถานพยาบาลเอกชนในจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทฯครั้งที่ 1/2565 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 20,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนภายหลังการจ่ายหุ้นปันผลจำนวน 389,999,780.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 409,999,780.50 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 40,000,000 หุ้น โดยจัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ บมจ.โรงพยาบาลรามคำแหง ( RAM) จำนวน 35 ล้านหุ้น และ นายแพทย์รัชต์ชยุตม์ จีระพรประภา จำนวน 5 ล้านหุ้น ซึ่งราคาเสนอขายหุ้นเท่ากับ 7.20 บาทต่อหุ้น

สำหรับวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งทางด้านการเงินในระยะยาว และเป็นการหาพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง ถือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัทฯ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดหาทรัพยากรทางการแพทย์ อาทิ ยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ อีกทั้งเป็นการสร้างจุดแข็งให้กับบริษัทฯ โดยการเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์ เพิ่มศักยภาพในการให้บริการมากขึ้น โดยเฉพาะศูนย์อุบัติเหตุและแผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ ซึ่งมีผู้เข้ารับบริการและมีรายได้เป็นอันดับต้นของโรงพยาบาล อีกทั้งเป็นการรองรับการให้บริการในโรงพยาบาลคูน ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางสำหรับผู้สูงอายุ โดยในไตรมาส 3/2565 บริษัทฯ เตรียมเปิดให้บริการ คาดว่าจะช่วยสร้างรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 70-80 ล้านบาทต่อปี

นอกจากนี้ทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนสำหรับการขยายโรงพยาบาลในปัจจุบัน การลงทุนในอุปกรณ์ทางการแพทย์ การลงทุนโรงพยาบาลแห่งใหม่ และธุรกิจด้านการแพทย์อื่น ๆ อันเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจหลักของโรงพยาบาล ซึ่งคาดว่าจะมีโครงการเกิดขึ้นในอนาคตภายใน 3 ปี ทำให้บริษัทฯ มีมูลค่าทางบัญชี (Book Value) สูงขึ้นประมาณร้อยละ 27 ซึ่งจะส่งเสริมความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวสำหรับบริษัทต่อไป

"การขายหุ้น PP ครั้งนี้ ทำให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม เพื่อใช้รองรับการขยายธุรกิจโรงพยาบาลของบริษัทฯ ในอนาคตให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและมั่นคงทางการเงิน ส่งผลให้ธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะขยายส่วนงานด้านสุขภาพต่างๆ รวมถึงลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสามารถรองรับการเข้าใช้บริการของประชาชนได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะทำให้ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ มีเสถียรภาพมากขึ้นจากการให้บริการที่ครบวงจร " นายแพทย์อำนาจกล่าว


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ