วช. และ มศว. ร่วมขับเคลื่อนการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่)

ข่าวทั่วไป Friday July 1, 2022 15:58 —ThaiPR.net

วช. และ มศว. ร่วมขับเคลื่อนการ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565 รูปแบบ Online ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) จำนวน 65 คนจาก 46 หน่วยงาน โดยได้รับเกียรติจาก นายสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวปิดโครงการฯ และมอบวุฒิบัตร โดยมี ผศ.ดร.ปฐมทัศน์ จิระเดชะ รักษาการผู้อานวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัยเป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีปิด

นายสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวชื่นชมแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการฝึกอบรมที่มีความอุตสาหะเป็นอย่างมากกับการอบรมครั้งนี้ และคาดหวังว่าองค์ความรู้ที่ผู้เข้าการฝึกอบรมได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ จะเป็นส่วนที่ช่วยเสริมภูมิความรู้ สนับสนุนการปฏิบัติงานและเกิดประโยชน์ต่อการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางการวิจัยและนวัตกรรม ให้ก้าวเข้าสู่เส้นทางอาชีพนักวิจัย และสามารถส่งต่อองค์ความรู้ผ่านงานวิจัยสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

พร้อมกันนี้ นายสมปรารถนา สุขทวี ได้กล่าวแสดงความขอบคุณ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม ผู้ทรงคุณวุฒิของ วช. ที่ได้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะต่าง ๆ ทั้งกับวิทยากรและผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตลอดจน วิทยากร (แม่ไก่) ที่ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม รวมไปถึงคณะผู้จัดทุกฝ่ายที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินการและอำนวยความสะดวกในการจัดฝึกอบรมครั้งนี้ให้สำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ