ครบรอบ 59 ปี ม.หอการค้าไทย จัดงานเสวนาทางวิชาการ UTCC Day 2022

ข่าวทั่วไป Monday July 4, 2022 09:15 —ThaiPR.net

ครบรอบ 59 ปี ม.หอการค้าไทย จัดงานเสวนาทางวิชาการ UTCC Day 2022

ในโอกาสครบรอบ 59 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้จัดงานเสวนาทางวิชาการ UTCC Day 2022 เพื่อเป็นเวทีเสวนาแลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็นและมุมมองในเชิงธุรกิจ ระหว่างคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยและผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกซึ่งเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง เป็นผู้มีความโดดเด่นในแวดวงธุรกิจและเศรษฐกิจของไทย ตลอดจนเป็นการส่งเสริมศักยภาพของคณาจารย์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในด้านธุรกิจและประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอีกด้วยโดยในงานนี้ได้รับเกียรติจากคุณกลินท์ สารสิน ประธานอาวุโสหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายกสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย VDO Conference กล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติภายในงานแบ่งออกเป็น 3 ช่วง

ได้แก่... ช่วงที่ 1 เป็นการบรรยายในหัวข้อเรื่อง Future Thailand Outlook โดย รศ.ดร.ธรวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ด้านธุรกิจ เศรษฐกิจและการเติบโตของภาคธุรกิจ รวมถึงแนะนำแนวทางในการปรับตัวสู่ Business transformation

ช่วงที่ 2 เป็นช่วง Special Talk ในหัวข้อ Business Transformation into 21st Century ซึ่งทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้รับเกียรติจาก คุณสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประจำปีการศึกษา 2563 มาเป็นแขกรับเชิญ โดยมี รศ.ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล คณบดีคณะวิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นผู้ดำเนินรายการ

ช่วงที่ 3 เป็นการอภิปรายแสดงความคิดเห็นจากคณาจารย์ผู้ทรวงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้แก่ ดร.รวิดา วิริยกิจจา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ, ผศ.ดร.ณัฐริกา แชน คณบดีคณะนิติศาสตร์ และ ผศ.ดร.มานา ปัจฉิมนันท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยมี ดร.ชัชชัย หวังวิวัฒนา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยภายในงานนี้ทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดการบรรยายด้วยระบบ Hybrid เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ร่วมสัมมนาและเผยแพร่องค์ความรู้เข้าถึงผู้ชมทั่วประเทศได้รับชม Live streaming ทาง Facebook มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย UTCC และสามารถเข้าร่วมงานแบบ Onsite ณ ห้องเรียน 10201 อาคาร 10 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2565

รับชมการย้อนหลังได้ทาง... https://fb.watch/d-ZF5zKAhW/


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ