อายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมลงนามความร่วมมือพัฒนาและส่งเสริมงานอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรไทย

ข่าวทั่วไป Monday July 11, 2022 11:32 —ThaiPR.net

อายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมลงนามความร่วมมือพัฒนาและส่งเสริมงานอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรไทย

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด และกรมส่งเสริมการเกษตร ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือพัฒนาและส่งเสริมงานอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย นำโดย วรงค์ ประยูรพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด มร.คะซุยุกิ นะกะมุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอฟ ดี กรีน (ประเทศไทย) จำกัด ในเครืออายิโนะโมะโต๊ะ และ เข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจฯ เพื่อร่วมมือกันหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรไทยผู้ปลูกมันสำปะหลัง ซึ่งประสบปัญหาในเรื่องโรคใบด่างรวมถึงส่งเสริมและพัฒนางานด้านการจัดการดินปุ๋ยจากผลิตภัณฑ์พลอยได้เพื่อนำมาทำปุ๋ยอินทรีย์

โดยการลงนามบันทึกความเข้าใจฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการจัดการโรคใบด่างในมันสำปะหลัง ด้วยการส่งมอบท่อนพันธุ์ที่สะอาดและทนทานต่อโรคให้แก่เกษตรกร พร้อมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีการสำรวจแปลงด้วยการใช้อากาศยานไร้คนขับ หรือ "โดรน" เพื่อการสำรวจศัตรูพืชและการขาดธาตุอาหารของพืช ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรสามารถแก้ปัญหาโรคใบด่างได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีรายได้เพิ่มขึ้น เพื่อให้เกษตรกรไทย กินดี อยู่ดี มีรอยยิ้มได้อย่างยั่งยืน ซึ่งข้อมูลและผลงานทางวิชาการที่ได้จากการดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว จะถูกนำไปขยายผลสำหรับความร่วมมือในอนาคตต่อไป

ทั้งนี้ อายิโนะโมะโต๊ะ มีส่วนช่วยสนับสนุนการใช้ผลิตผลมันสำปะหลังของเกษตรกรไทยมากถึง 520,000 ตันต่อปี ด้วยการใช้แป้งมันสำปะหลังจำนวนมาก เพื่อเป็นวัตถุดิบหลักสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ของเรา บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะร่วมสร้างคุณประโยชน์ให้กับเกษตรกรไทย พร้อมทั้งพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมของเรา (The Ajinomoto Group Creating Shared Value: ASV)


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ