บางจากฯ ในฐานะ Communication Partner ของ APEC 2022 Thailand ร่วมเสวนา "APEC and Business Sustainability" ที่มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวเศรษฐกิจ Friday July 22, 2022 10:57 —ThaiPR.net

บางจากฯ ในฐานะ Communication Partner ของ APEC 2022 Thailand ร่วมเสวนา

นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อความยั่งยืน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในนามบางจากฯ ร่วมเสวนาในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติและกิจกรรมระดมสมอง APEC Media Focus Group ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ "APEC and Business Sustainability" จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ มหิดลสิทธาคาร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือในฐานะ Communication Partner ของ APEC 2022 Thailand เพื่อสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค (APEC 2022) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ตลอดปี 2565 ของประเทศไทย

การประชุมดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศและประธานเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค เป็นผู้กล่าวปาฐกถา ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดกิจกรรม และนายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ดำเนินการเสวนาอภิปรายเกี่ยวกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG ของไทยและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านการแพทย์ สุขภาวะ และพลังงาน โดยนำเสนอตัวอย่างของอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG รวมถึงการใช้นวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่อนาคตที่ยั่งยืน โดยนำเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาและอำนวยความสะดวก

นางกลอยตา ได้กล่าวถึงแนวทางความยั่งยืนที่กลุ่มบางจากฯ ได้ดำเนินงานมาโดยตลอด โดยน้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพื้นฐาน และมีการทำธุรกิจซึ่งทั้งสอดรับกับ BCG Model ผ่านหลากหลายผลิตภัณฑ์และโครงการ ทั้งการต่อยอดธุรกิจเชื้อเพลิงชีวภาพสู่ Synthetic Biology การใช้น้ำในโรงกลั่นบางจากให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยโรงกลั่นบางจากเป็นโรงกลั่นรายแรกในประเทศไทยที่ได้รับใบรับรอง Water Footprint โครงการรีไซเคิลต่าง ๆ ที่เชิญชวนผู้บริโภคเข้าร่วม เช่น แก้วเพาะกล้า รักษ์ ปัน สุข ฯลฯ ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด และแพลตฟอร์มให้บริการรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Winnonie รวมถึงธุรกิจผลิตน้ำมันเครื่องบินจากน้ำมันพืชใช้แล้วหรือ SAF (Sustainable Aviation Fuel - ผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพ) ที่บางจากฯ จะเป็นผู้ผลิตรายแรกของไทย และแผนงาน BCP NET ของกลุ่มบางจากฯ เพื่อสนองตอบต่อเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net zero) ในปี ค.ศ. 2050

การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นคณะทูตานุทูต ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ คณาจารย์ นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล APEC Communication Partners ภาคเอกชน ภาครัฐ และสื่อมวลชน รวมถึงแขกผู้มีเกียรติจำนวนรวมมากกว่า 100 คน

เกี่ยวกับบางจากฯ

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจผู้นำการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน ดำเนินงานใน 5 ธุรกิจหลักคือ 1) กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน เป็นโรงกลั่นแบบ Complex Refinery ที่ทันสมัย และปรับเป็น Niche Products Refinery เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ low emission 2) กลุ่มธุรกิจการตลาด มีเครือข่ายสถานีบริการน้ำมันกว่า 1,200 แห่ง เสริมด้วยธุรกิจ Non - oil ผ่านธุรกิจต่าง ๆ เช่น กาแฟอินทนิล น้ำมันหล่อลื่น Furio และ EV charger 3) กลุ่มธุรกิจพลังงานไฟฟ้า ผ่านการดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของ บมจ. บีซีพีจี และรุกเข้าสู่ธุรกิจผลิตแบตเตอรี่สำหรับระบบกักเก็บพลังงานขนาดใหญ่ 4) กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ดำเนินการภายใต้ บมจ. บีบีจีไอ ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวภาพที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และกำลังขยายสู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง 5) กลุ่มธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติและธุรกิจใหม่ ลงทุนในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมผ่านการถือหุ้นใน OKEA ASA ประเทศนอร์เวย์ที่เป็นที่ยอมรับว่ามีมาตรฐานด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมดีที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง และมีสถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ (BiiC) เป็นผู้ลงทุน Corporate Venture Capital เน้นการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้งช่วยสร้างระบบนิเวศน์สำหรับนวัตกรรมสีเขียว ส่งเสริมและผลักดันนวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาพลังงานสีเขียวและผลิตภัณฑ์ชีวภาพ

นอกจากนี้ ยังได้ก่อตั้ง Carbon Markets Club เพื่อส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอนเครดิต สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน และร่วมก่อตั้งภาคีเครือข่ายเทคโนโลยีชีวภาพแห่งอนาคต SynBio Consortium

บางจากฯ ได้รับการประเมินจาก S&P Global ผู้จัดทำการประเมินความยั่งยืนดัชนี Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI โดยได้รับ S&P Global Sustainability Award 2022 ระดับ Silver Class และได้รับการประเมิน MSCI ESG Rating ระดับ AA ซึ่งเป็นระดับสูงสุดขององค์กรในธุรกิจพลังงานในประเทศไทยที่ได้รับมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 มีการตั้งเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี ค.ศ. 2030 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emission) ในปี ค.ศ. 2050


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ