ม.พะเยา เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินและการจัดตั้งนิติบุคคล ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวทั่วไป Monday July 25, 2022 10:13 —ThaiPR.net

ม.พะเยา เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินและการจัดตั้งนิติบุคคล ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และ ดร.สมเกียรติ ชอบผล กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สิน และการจัดตั้งนิติบุคคลของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยภายในงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ธรา ธรรมโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

จากนั้น ผู้บริหารทั้ง 2 สถาบันได้หารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สิน และการจัดตั้งนิติบุคคล รวมถึงประเด็นการจัดตั้งกองทุนเพื่อการลงทุนเชิงพาณิชย์ และประเด็นการจัดตั้งบริษัท และการออกกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งประเด็นด้านการวิจัย และการยื่นจดสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไปในอนาคต


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ