อบรมหลักสูตร Secret of The Thinking Brain (เผยไต๋การลับคมคิดให้สมอง) วันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 9:00-16:00 น.

ข่าวทั่วไป Monday August 1, 2022 17:13 —ThaiPR.net

อบรมหลักสูตร Secret of The Thinking Brain (เผยไต๋การลับคมคิดให้สมอง) วันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 9:00-16:00 น.

"ความคิดเกิดจากการควบคุมสมอง ความคิดเกิดจากการจิตที่จดจ่อ

ความเชื่อมโยงของจิตที่จดจ่อกับสมองจะส่งผลต่อระบบการคิด"

คุณรู้สึกไหมว่า โลกในศตวรรษที่ 21 นี้แทบจะทำให้ชีวิตประจำวันของเราหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวไปกับเทคโนโลยี ความสะดวกสบาย การติดต่อกับผู้คนเพืยงปลายนิ้วคลิกกำลังเชื่อมโลกให้เล็กลงเรื่อยๆ แต่ในอีกมุมมองหนึ่งความเคยชินเหล่านี้กำลังทำให้สมองของคุณเล็กลงไปหรือเปล่า ชีวิตประจำวันของคุณอยู่ในโหมดอัตโนมัติ (Auto Pilot) มากเกินไปหรือเปล่า

"Secret of The Thinking BRAIN (เผยไต๋การลับคมคิดให้สมอง)" ปลุกสิ่งที่หลับอยู่ใต้สมองให้เกิดการเคลื่อนไหว เกิดการโยงใย ทำให้คุณสนุกไปกับการทำงานร่วมกับสมอง ให้คุณได้ใช้ความคิดอย่างจดจ่อ เราเชื่อว่าสิ่งลับเหล่านั้นจะกระตุ้นความคิดให้กว้างขึ้น และปลุกตัวคุณให้ตื่นขึ้นมาทำงานร่วมกับสมองของคุณเอง

หลักสูตรนี้เน้นการเผยไต๋การทำงานของสมอง ซึ่งต้องการให้ผู้เข้าอบรมรับรู้ถึงการได้รับกระตุ้นพลังงานสมอง การเข้าร่วมหลักสูตรจึงเน้นไปที่การทำกิจกรรม การลงมือทำ ผ่านแบบทดสอบ บอร์ดเกมส์ ตลอดจนการแนะนำแอพพลิเคชั่น และเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปใช้ได้ทั้งในชีวิตประจำวัน และในชีวิตการทำงานได้อย่างเป็นธรรมชาติ

เราเชื่อว่า "ความคิดที่เป็นบวก จะนำพาไปสู่ชีวิตที่เป็นบวก" และคุณน่าจะเป็นคนหนี่งที่เชื่อเรื่องนี้

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เสริมสร้างให้ผู้เรียนฝึกทักษะสมองให้คิดแบบเชื่อมโยง มีความยืดหยุ่น ประมวลผลได้
 • รู้และสามารถนำทักษะชีวิตที่จำเป็นในยุคศตวรรษที่ 21 ไปปรับใช้ในชีวิตทำงานอย่างมีความสุข

วิทยากร : คุณวันรัตน์ สันติวิภานนท์

 • ผู้เขียนหนังสือ 17 เครื่องมือนักคิด (17 Problem Solving Devices)
 • วิทยากรที่ปรึกษาอิสระด้านการพัฒนาศักยภาพของคนและองค์กร

เหมาะสำหรับ

 • Officer
 • Supervisor
 • Manager
 • Professional

ค่าธรรมเนียม 

ท่านละ (ก่อน VAT 7%) 4,900 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%) 5,243 บาท
หมายเหตุ : สมาชิกลด 5%

ระยะเวลา: 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 30 กันยายน 2565

หัวข้อ

 • ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และการสร้างทักษะการบริหารจัดการสมอง ( 21st Century Skill & Executive Function)
 • สมองที่ซับซ้อนทำงานอย่างไร
 • ความเชื่อมโยงของจิตและสมอง
 • สติ กับ ความเคยชิน สมองคุณเป็นแบบไหน
 • นึก คิด ทำ นำเสนอ ไซโคลนแห่งการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
 • กิจกรรมกระตุก และกระตุ้นต่อมคิด
 • แอพพลิเคชั่น และเทคโนโลยี ช่วยเก็บทดความคิดใส่ถังคิด

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.ftpi.or.th/event/104002

แผนกบริการฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

โทร. 02-619-5500 ต่อ 451-456

อีเมล์ : training@ftpi.or.th


แท็ก rain   สมอง  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ