พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ฝึกอบรมนักวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กร ให้สามารถแข่งขันทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวทั่วไป Monday August 8, 2022 17:03 —ThaiPR.net

พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ฝึกอบรมนักวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กร ให้สามารถแข่งขันทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดฝึกอบรมหลักสูตรสาขาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Power BI (Analyzing Data with Power BI) จำนวน 30 ชั่วโมง ตามโครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแรงงานวิถีใหม่ ระหว่างวันที่ 6 - 20 สิงหาคม 2565 (เสาร์ - อาทิตย์) ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

นายอนุชา ละอองพันธ์ กล่าวว่าการฝึกอบรมพัฒนาทักษะแรงงานตามโครงการดังกล่าวในสาขาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Power BI โดยเน้นฝึกอบรมให้มีความรู้ ทักษะและสามารถใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่าง เหมาะสม ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูล โดยสามารถรู้เกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการ ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง การทดลองใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจในการจัดเก็บ และรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอกได้ วิเคราะห์และสร้างรายงานในการใช้ประกอบการตัดสินใจในรูปแบบที่ผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนมุมมองได้ สร้างรายงานที่สามารถแบ่งปันข้อมูลถึงได้จากอุปกรณ์ที่หลากหลาย เช่นคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือ โทรศัพท์มือถือ เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบกิจการ แรงงานในสถานประกอบกิจการ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล นำมาสร้างสารสนเทศเกิดประสิทธิผลของงาน สู่การพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลในประเทศอย่างยั่งยืน และเป็นภารกิจสำคัญของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นการพัฒนา "แรงงาน" ผ่านการยกระดับศักยภาพ ความรู้ความสามารถและทัศนคติของแรงงานในทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัยให้เป็น "ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ" ตามโครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแรงงานวิถีใหม่


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ