สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ) ระดับ 1 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2565

ข่าวทั่วไป Wednesday August 10, 2022 16:36 —ThaiPR.net

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ) ระดับ 1 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2565

นายนิกร นิ่มสาย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี (สนพ.เพชรบุรี) ดำเนินการเปิดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ) ระดับ 1 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 จำนวน 15 คน ให้แก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เพื่อพัฒนาแรงงานไทยให้มีศักยภาพสูงขึ้นสู่ระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน

นายนิกร  นิ่มสาย  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี (สนพ.เพชรบุรี) กล่าวว่า  การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เป็น การทดสอบความรู้ ความสามารถ และทัศนคติในการทำงานของผู้ประกอบอาชีพตามเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ผู้ทดสอบผ่านจะได้รับหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติระบุ ชื่อ นามสกุล สาขาและระดับที่ผ่านการทดสอบเป็นหลักฐานยืนยันในทักษะ ฝีมือของตน การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จะแบ่งการทดสอบออกเป็น 2 ภาค คือ 

  1. ภาคความรู้ เป็นการทดสอบความรู้ความเข้าใจ ลักษณะของข้อทดสอบ จะเป็นปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวนข้อทดสอบประมาณ 60 ข้อ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง คะแนนคิดเป็นร้อยละ 30
  2. ภาคความสามารถ เป็นการทดสอบการปฏิบัติงานเพื่อวัดความสามารถในการใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการ จัดการเกี่ยวกับไฟล์ข้อมูล ความสามารถในการใช้โปรแกรมแผ่นตารางทำการ (Spreadsheet Program) ในการสร้างแผ่นตารางทำการสำหรับป้อนข้อมูล สูตรคำนวณ และฟังก์ชั่น สำหรับอำนวยความสะดวกในการใช้งานการนำข้อมูลไปสร้างรายงานด้วยกราฟแบบต่าง ๆ โดยมีข้อมูลเนื้อหา และภาพประกอบ สมบูรณ์ตามมาตรฐานที่กำหนด และทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และจรรยาบรรณในการใช้คอมพิวเตอร์ ใช้เวลาในการทดสอบ 3 ชั่วโมง คะแนนเต็มเจ็ดสิบคะแนน คิดเป็นร้อยละเจ็ดสิบของคะแนนทั้งหมด

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120 โทร 0 3247 0391 - 3 Facebook : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ