Golden Ventures REIT ประกาศผลการดำเนินงานรอบไตรมาสสาม ของปีงบประมาณ 2565 พร้อมจ่ายปันผลในอัตรา 0.2010 บาทต่อหน่วย

ข่าวเศรษฐกิจ Wednesday August 17, 2022 09:05 —ThaiPR.net

Golden Ventures REIT ประกาศผลการดำเนินงานรอบไตรมาสสาม ของปีงบประมาณ 2565 พร้อมจ่ายปันผลในอัตรา 0.2010 บาทต่อหน่วย

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ "FPCAMT" ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ หรือ "GVREIT" เผยผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2565 (เมษายน - มิถุนายน 2565) กองทรัสต์มีรายได้รวมอยู่ที่ 286.5 ล้านบาท พร้อมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนประจำไตรมาสที่ 3/2565 ในอัตรา 0.2010 บาทต่อหน่วยทรัสต์ คิดเป็นมูลค่าผลประโยชน์ตอบแทนทั้งสิ้นกว่า 163.77 ล้านบาท โดยมีกำหนดจ่ายในวันที่ 14 กันยายน 2565

ช่วงที่ผ่านมา  FPCAMT ยังคงมุ่งเน้นการดำเนินงานโดยให้ความสำคัญกับการสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้เช่า ด้วยจัดให้มีกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบแผนงานและกลยุทธ์ที่กำหนด ส่งผลให้กองทรัสต์ยังคงรักษาระดับอัตราการเช่าอยู่ในระดับที่ดี ณ ไตรมาส 3 มีอัตราการเช่าพื้นที่อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ และอาคารสาทร สแควร์ ที่สูงถึง 95% และ 90% ตามลำดับ

นางสาวจันทราภรณ์ จัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า "ในช่วงครึ่งปีหลังสถานการณ์ตลาดมีแนวโน้มปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป ถึงแม้ทางด้านเศรษฐกิจยังคงเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงและความกดดันอย่างต่อเนื่อง โดยในไตรมาสสามนี้ FPCAMT สามารถบริหารจัดการกองทรัสต์เป็นไปตามแผนงานและกลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้ รวมถึงวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของกองทรัสต์เป็นสำคัญ"

"การดำเนินงานในอนาคต FPCAMT ได้มีการกำหนดแผนงานและกลยุทธ์เพื่อให้สามารถรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมมุ่งพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการกองทรัสต์ให้มีศักยภาพสูงสุดอีกทั้งมีการกำหนดแผนการปรับปรุงและพัฒนาอาคารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อรักษาสถานะความเป็นอาคารสำนักงานเกรด A ที่ได้รับมาตรฐาน LEED และ อาคารประหยัดพลังงาน พร้อมดำเนินงานของกองทรัสต์ให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เพื่อสร้างประโยชน์ตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ มั่นคงและยั่งยืนต่อไป"


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ