กรมที่ดิน พัฒนาการให้บริการ สำนักงานที่ดินผ่านการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 80 สำนักงาน พร้อมบริการประชาชน

ข่าวทั่วไป Monday August 22, 2022 09:35 —ThaiPR.net

กรมที่ดิน พัฒนาการให้บริการ สำนักงานที่ดินผ่านการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)  80 สำนักงาน พร้อมบริการประชาชน

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า เป็นอีกหนึ่งรางวัลกับความภาคภูมิใจของกรมที่ดิน จากการที่ได้มีนโยบาย Smart Land Changes ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อการขับเคลื่อนและพัฒนากรมที่ดิน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และใช้หลักการของศูนย์ราชการสะดวกหรือ GECC เป็นกลไกในการพัฒนางานบริการของสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ 461 แห่ง ให้มีบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ อย่างแท้จริง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่จะได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงงานบริการของสำนักงานที่ดินได้ง่าย เจ้าหน้าที่ที่ดินบริการด้วยอัธยาศัยไมตรี และการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่อลดขั้นตอนการให้บริการ

อธิบดีกรมที่ดิน กล่าวต่อไปว่า การประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2565 จากคณะกรรมการผู้ประเมินฯ ปรากฏว่ามีสำนักงานที่ดินได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) จำนวน 80 แห่ง จากที่เคยได้รับการรับรองเมื่อปีที่แล้ว 76 แห่ง โดยได้รับการรับรองในระดับก้าวหน้าหรือโล่สีเงิน จำนวน 6 แห่ง และระดับพื้นฐานหรือโล่สีฟ้า จำนวน 74 แห่ง ทำให้มั่นใจว่า การพัฒนาศูนย์ราชการสะดวกนี้จะเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนได้ดียิ่งขึ้น เพราะโล่รางวัลมาตรฐานนี้จะเป็นสิ่งที่ข้าราชการกรมที่ดินจะต้องยึดมั่นและรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานที่กำหนด และกรมที่ดินมีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้สำนักงานที่ดิน 461แห่งทั่วประเทศได้รับการรับรองเป็นศูนย์ราชการสะดวกภา2570 อีกด้วย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ