วช. จับมือ สทน. และ 3 ราชภัฏ ยกระดับ "อาหารไทยภาคเหนือ" ด้วยการฉายรังสี

ข่าวทั่วไป Monday August 22, 2022 15:28 —ThaiPR.net

วช. จับมือ สทน. และ 3 ราชภัฏ ยกระดับ

5 หน่วยงานในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้แก่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและแถลงข่าว เรื่อง "การบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและการใช้ประโยชน์" โดยมี ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยนายเอนก บำรุงกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้รับมอบหมายจาก ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นผู้แทนในการลงนามดังกล่าว

การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีจังหวัดเป้าหมาย คือ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดกำแพงเพชร โดยในส่วนของ วช. กับ สทน. และมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 3 แห่ง จะได้นำเอาองค์ความรู้ ทรัพยากรและบุคคลากรด้านงานวิจัยและพัฒนา ที่เป็นจุดแข็งของแต่ละหน่วยงาน มาทำงานร่วมกันทั้งในเรื่องการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ การสร้างการยอมรับเรื่องประโยชน์ของการฉายรังสีผลิตภัณฑ์ และอำนวยความสะดวกให้มีศูนย์ประสานงาน ในการส่งผลิตภัณฑ์เพื่อมาฉายรังสี มีการใช้พื้นที่และทรัพยากรต่าง ๆ ร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การวิจัยและพัฒนาสินค้า สร้างมูลค่าให้กับอาหารพื้นถิ่น เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการรายย่อย โดยเฉพาะกลุ่ม OTOP กลุ่มอาหารพื้นถิ่น ให้สามารถผลิตสินค้าและต่อยอดได้ในเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ที่มั่นคง ตลอดจนเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในชุมชน โดยยังคงเอกลักษณ์ของตนเองไว้ได้จนสามารถขยายไปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่จะนำไปจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปต่างประเทศต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ