การประชุมรายงานผลของศูนย์ฝึกอบรมอาเซียน ครั้งที่ 1

ข่าวทั่วไป Monday August 22, 2022 15:56 —ThaiPR.net

การประชุมรายงานผลของศูนย์ฝึกอบรมอาเซียน ครั้งที่ 1

นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม 1st Annual Meeting of the Governing Board of Asean Training Centre for Social Work and Social Welfare (ATCSW) ณ ห้องประชุมจันทร์กระพ้อ ชั้น 19 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยทีม ATCSW ทำหน้าที่เป็นเลขานุการและสมาชิกในงานประชุมดังกล่าว พร้อมทั้งตัวแทนGoverning Board เข้าร่วมจากประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ได้แก่ Hajah Noridah Haji Hamid ผู้แทนจากบรูไนดารุสซาลาม, Mr. Mom Virak ผู้แทนจาก ราชอาณาจักรกัมพูชา , DR. Harapan Lumban Gaol ผู้แทนจาก สาธารณรัฐอินโดนีเซีย, Mr. Vongkham Phanthanouvong ผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว Ms. Rosmahwa bin Ishak ผู้แทนจากประเทศมาเลเซีย, Ms. Ohnmar Khaing ผู้แทนจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา, Dr. Melba L. Manapol ฟิลลิปปินส์, ตัวแทนจากสาธารณรัฐสิงคโปร์ ,ผู้แทนจากประเทศไทย นางสาววิมลรัตน์ รัชชุกูล ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ และตัวแทนจาก สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม (ATCSW) ได้จัดตั้งขึ้นในช่วงที่ประเทศไทยเป็นประธานการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่35 เมื่อปี พ.ศ. 2562 โดยอยู่ภายใต้ขอบเขตการดำเนินงานของศูนย์ ATCSW ที่ได้รับการรับรองแล้วจากประเทศสมาชิกอาเซียน ATCSW มีวิสัยทัศน์ในการเป็นศูนย์ฝึกอบรมชั้นนำด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมในอาเซียน โดยมีเป้าหมายและพันธกิจที่สำคัญเพื่อพัฒนาหลักสูตร และจัดการฝึกอบรมด้านวิชาการและทักษะทางวิชาชีพแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในการอบรมในประเทศสมาชิกอาเซียน

ซึ่ง คุณวรรณา สุขศรีบูรณ์อำไพ ผู้อำนวยการศูนย์ ในฐานะเลขานุการของ the Governing Board และทีมงานเจ้าหน้าที่ ATCSW คุณจิณณวัตร ชัยวณิชยา คุณสุพัชญา โพธยานุวัตร และ คุณนพรดา แสงแดง และนักศึกษาฝึกงานอีก 5 ท่าน จาก 4 ประเทศอาทิ กัมพูชา เวียดนาม ไทย และ บังคลาเทศ จัดงานดังกล่าวขึ้น โดยภายในการประชุมได้แลกเปลี่ยน อนุมัติ รับฟังรายงาน ความก้าวหน้า ผลงาน ทิศทาง แผนงานในอนาคต และ ความร่วมมือต่างๆ ของศูนย์ในปัจจุบัน และ อนาคต รวมถึงการรายงานผลงานที่ผ่านมาของทางศูนย์

ทั้งนี้ทางศูนย์ของขอขอบคุณประเทศสมาชิกอาเซียน ทุกประเทศรวมถึงประเทศไทย และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ ในการอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่จัดงานและการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ