มอบ SIM NT Mobile ในโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club จังหวัดยโสธร

ข่าวเทคโนโลยี Wednesday August 17, 2022 08:43 —ThaiPR.net

มอบ SIM NT Mobile ในโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club จังหวัดยโสธร

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (NT) โดยนายบรรณทิตย์ เป้าวิชัย และนางศุภาวดี สิมานุรักษ์ ผู้ช่วยส่วนบริการลูกค้าจังหวัดยโสธร พร้อมทีมงานส่งมอบ SIM NT Mobile ในกิจกรรมโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ประจำปี 2565 ให้กับนักเรียน โครงการ NT Youth Club ชุมชนเมืองบั้งไฟโก้ จังหวัดยโสธร เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ ด้านการเรียนผ่านออนไลน์ และสามารถต่อยอดในการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ จำนวน 3 แห่ง คือ โรงเรียนป่าติ้ววิทยา ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร โรงเรียนทรายมูลวิทยา ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร และโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

โครงการ "เพาะพันธุ์ดี NT Youth Club" เป็นการยกระดับในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประโยชน์ แก่ชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการนำความสามารถพิเศษหลักขององค์กรในการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้าน ICT และเทคโนโลยีดิจิทัล IOT เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ของเยาวชนและชุมชน โดยให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยี ใช้เทคโนโลยี สู่การซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ สร้างรายได้ แก่ครอบครัว และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ชุมชน นับเป็นอีกหนึ่งโครงการคุณภาพด้าน CSR ที่เข้าถึงและเป็นเครื่องมือสนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในโครงการด้านความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ NT ตามแผนงานหลัก (CSR after process) ตามแผนแม่บทความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปี 2565 - 2569 ปัจจุบัน มีชุมชนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 74 แห่ง ทั่วประเทศ โดยในปี 2565 มีแผนการดำเนินงานเพิ่มชุมชนใหม่อีก 4 แห่ง ในภาคกลาง ภาคอิสาน และภาคเหนือ ได้แก่ ชุมชนตักสิลานคร จังหวัดมหาสารคาม ชุมชนเทศบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม ชุมชนโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร และชุนชนเลยรักษ์ ฮักเลย จังหวัดเลย .


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ