สมาคมเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.วไลยอลงกรณ์ และ 4 สมาคมวิชาชีพ เดินหน้าส่งเสริมการดำเนินงานทางด้านวิชาการ

ข่าวทั่วไป Friday August 26, 2022 13:53 —ThaiPR.net

สมาคมเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.วไลยอลงกรณ์ และ 4 สมาคมวิชาชีพ เดินหน้าส่งเสริมการดำเนินงานทางด้านวิชาการ

ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ สมาคมเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย สมาคมพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคมสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย โดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ มีความเป็นมาตามเจตนารมณ์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อันเป็นสถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งสร้างผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยมีพันธกิจในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนของศาสนา อีกทั้งพัฒนาบัณฑิตด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน พัฒนาการวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืนของท้องถิ่นต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ