ประภัตร เคาะ 4 ร่างมาตรฐาน เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค

ข่าวทั่วไป Wednesday August 31, 2022 16:17 —ThaiPR.net

ประภัตร เคาะ 4 ร่างมาตรฐาน เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค

คกก.มาตรฐานสินค้าเกษตร เห็นชอบ 4 ร่างมาตรฐาน "ยางแผ่นรมควัน-ยางเครปเกรดพรีเมียม-ฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ำเพื่อการบริโภค-ฟาร์มไก่ไข่รุ่น" เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร ครั้งที่ 3/2565 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า ที่ประชุมได้รับทราบผลจากที่องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (U.S.FDA) ได้มาตรวจ มกอช. เกี่ยวกับระบบการให้การรับรองระบบงานแก่หน่วยรับรองสินค้าอาหารที่จะส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา ซึ่งไม่พบข้อบกพร่องและข้อสังเกตใดๆ พร้อมกับได้รับคำชื่นชมจากเจ้าหน้าที่ของ U.S.FDA เป็นการแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของการบริหารจัดการระบบคุณภาพของ มกอช. พร้อมกันนี้ ที่ประชุมยังได้ขอให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ส่งออกอาหารไปยังสหรัฐอเมริกาใช้บริการการตรวจสอบรับรองจากหน่วยรับรองที่ มกอช. ให้การรับรองระบบงาน นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาเห็นชอบร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร 4 เรื่อง เพื่อประกาศเป็นมาตรฐานทั่วไปของประเทศ ได้แก่ 1.ยางแผ่นรมควันเกรดพรีเมียม 2.ยางเครปบางสีน้ำตาลเกรดพรีเมียม 3.การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ำเพื่อการบริโภคและแนวปฏิบัติ และ 4.การปฏิบัติ ทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่ไข่รุ่น

ด้านนายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กล่าวว่า สำหรับสาระสำคัญของร่างมาตรฐาน 4 เรื่อง ได้แก่

1. ยางแผ่นรมควันเกรดพรีเมียม เพื่อส่งเสริมการผลิตยางแผ่นรมควันที่มีคุณภาพ เนื่องจากไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกยางพาราเป็นอันดับหนึ่งของโลก ในปี 2564 มีปริมาณการส่งออกยางพารา 3.96 ล้านตัน รวมทั้ง ยางแผ่นรมควันเกรดพรีเมียมเป็นสินค้าคุณภาพที่เป็นที่ต้องการของตลาดโลก ซึ่งการปรับปรุงคุณภาพดังกล่าว เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้ายางแผ่นรมควั

2. ยางเครปบางสีน้ำตาลเกรดพรีเมียม เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพยางเครปสีน้ำตาลสู่เกรดพรีเมียม ให้เป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ สำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางที่มีคุณภาพ

3. การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ำเพื่อการบริโภค และแนวปฏิบัติ โดยครอบคลุมข้อกำหนดสำหรับฟาร์มเพาะพันธุ์และการอนุบาลสัตว์น้ำเพื่อการบริโภค ทั้งการเพาะพันธุ์และการอนุบาลสัตว์น้ำในบ่อและแหล่งน้ำสาธารณะ ตั้งแต่ขั้นตอน การเพาะพันธุ์ การอนุบาล การรวบรวม จนถึงหลังการรวบรวมก่อนการขนส่งออกจากฟาร์ม เพื่อให้ได้ลูกพันธุ์สัตว์น้ำที่มีคุณภาพ มีความแข็งแรง เหมาะสมสำหรับนำไปเลี้ยงต่อเป็นอาหารที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

4. การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่ไข่รุ่น โดยมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ครอบคลุมการผลิตไก่ไข่ในช่วงอายุก่อนให้ไข่ เพื่อส่งต่อไก่ไข่รุ่นให้ฟาร์มไก่ไข่ต่อไป ซึ่งการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่ไข่รุ่นเป็นการเฉพาะ ได้ให้ความสำคัญต่อสุขภาพของไก่ระยะให้ไข่ เพื่อให้ได้ไก่ไข่รุ่นที่มีสุขภาพสมบูรณ์และแข็งแรง


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ