สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิให้การต้อนรับ นางวีรยา รัตนนิตย์ ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ข่าวทั่วไป Wednesday August 31, 2022 16:45 —ThaiPR.net

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิให้การต้อนรับ นางวีรยา รัตนนิตย์ ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

นางวีรยา รัตนนิตย์ ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานตามประเด็นการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 3 : (Monitoring Evaluation) พร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา การดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน นโยบายสำคัญของกระทรวงแรงงาน เขตตรวจราชการที่ 13 จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนางสาวสุภาภรณ์ อาจวารินทร์ ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิให้การต้อนรับ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน การเบิกจ่ายงบประมาณปกติ (แผน/ผล) การเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัด (แผน/ผล) การเบิกจ่ายเงินงบประมาณจัดสรรเพิ่มเติมจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน การดำเนินงานตามนโยบายของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและกระทรวง ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม ชั้น 1 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ในครั้งนี้ นางวีรยา รัตนนิตย์ ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรม โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ที่ได้ดำเนินการประชุมสรุปผลการดำเนินงานและมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรม การฝึกอาชีพเสริม หลักสูตรเทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (36 ชั่วโมง) ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร บ้านโปร่งโก หมู่ 8 ตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ และไปเยี่ยมชมสถานที่เตรียมความพร้อม โครงการศูนย์เรียนรู้โรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักแปลงใหญ่บ้านซับรวงไทร ตำบลนาเสียว อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ