อธิการบดี มรภ.พระนคร รับรางวัลราชสิงห์ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติดีเด่น

ข่าวทั่วไป Wednesday August 31, 2022 17:12 —ThaiPR.net

อธิการบดี มรภ.พระนคร รับรางวัลราชสิงห์ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติดีเด่น

รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เข้ารับมอบ รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติดีเด่น ในงานประกาศผล "รางวัลราชสิงห์" ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 ในการนี้พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล จัดโดยสมาคม วีรบุรุษไทยอาสา วันที่ 28 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1 สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ อาคารพุทธวิชชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดทูน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยกย่องผู้ประกอบคุณงามความดี บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม สร้างความสัมพันธ์กัน สร้างความเป็นปึกแผ่น สร้างรากฐานที่มั่นคงในกลุ่มต่างๆ เช่น ครอบครัว ชุมชน องค์กร รวมไปถึงสื่อมวลชนทุกแขนง (โทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ให้ทัดเทียมเป็นที่ยอมรับทั่วโลก และเป็นการเชิดชูเกียรติประวัติ สร้างความภาคภูมิใจ และสร้างขวัญกำลังใจให้กับ องค์กร บุคคล นักธุรกิจ ศิลปิน ดารา นักร้อง ฯลฯ ได้มีพลังในการสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ ตระหนักถึงอุดมการณ์ของวิชาชีพต่อส่วนรวมต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ