ASIAN จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน "AAI" ให้ Pre-emptive Right ที่ 6.385 ต่อ 1 กำหนดวัน Record Date ผู้ถือหุ้นรับสิทธิซื้อหุ้น IPO 19 ก.ย.นี้

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday September 1, 2022 15:20 —ThaiPR.net

ASIAN จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

"บมจ. เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น หรือ ASIAN" แจ้งกำหนดวันรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) 19 ก.ย. นี้ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บมจ.เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (AAI) ที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก โดยให้ Pre-emptive Right ในอัตราส่วน 6.385 หุ้นสามัญ ของบริษัทต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ AAI

นายเอกกมล ประสพผลสุจริต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ASIAN เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท (Pre-emptive Right) สืบเนื่องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 มีมติอนุมัติแผนการนำหุ้นของบริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ AAI ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Spin- off) โดยการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ AAI ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) รวมทั้งผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสิทธิจองซื้อก่อนตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Rights) โดยกำหนดจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ ASIAN ในสัดส่วนไม่เกิน 127,500,000 หุ้น หรือไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นสามัญของ AAI ที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก

ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ AAI หมายถึง บุคคลที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 19 กันยายน 2565 โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ AAI ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Rights) ในอัตราส่วน 6.385 หุ้นสามัญ ของบริษัทต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ AAI

อนึ่ง บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ AAI ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เตรียมจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ขณะนี้การดำเนินการยังเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ล่าสุด สำนักงาน ก.ล.ต. ได้เริ่มนับหนึ่งไฟลิ่งแล้วเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมเพื่อเสนอขายหุ้น IPO ไม่เกิน 637.5 ล้านหุ้น และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปีนี้ เพื่อปลดล็อกฐานทุนเร่งการเติบโตของธุรกิจ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ