ม.รามคำแหง เดินหน้าแยกขยะก่อนทิ้ง รักษ์สิ่งแวดล้อม RU GREEN & CLEAN

ข่าวทั่วไป Friday September 2, 2022 14:56 —ThaiPR.net

ม.รามคำแหง เดินหน้าแยกขยะก่อนทิ้ง รักษ์สิ่งแวดล้อม RU GREEN & CLEAN

มหาวิทยาลัยรามคำแหง รณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อมจัดโครงการแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อสิ่งแวดล้อมรามคำแหง : RU GREEN & CLEAN 

เปิดตัวโครงการ 6 กันยายนนี้ นำร่องติดตั้งถังขยะรีไซเคิลประจำอาคาร คณะ และสำนัก ทั่วมหาวิทยาลัยรามคำแหง 20 จุด พร้อมร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ภายใต้โครงการ "อว.ชวนอุดมศึกษา รัก(ษ์) สิ่งแวดล้อม" ปลูกจิตสำนึก และทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรตี ปรีชาปัญญากุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการดำเนินงานชี้นำ ป้องกันและแก้ไขปัญหาของสังคม เปิดเผยว่า ปัญหาขยะมูลฝอย นับเป็นปัญหาสำคัญในระดับชุมชนและระดับประเทศ โดยเฉพาะในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พฤติกรรมการดำเนินชีวิตของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปสู่ชีวิตวิถีใหม่ ส่งผลให้มีขยะเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ทั้งขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะติดเชื้อ ปริมาณขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสภาพแวดล้อมในวงกว้าง เกิดปัญหาด้านสุขภาพอนามัย เกิดความสกปรกในพื้นที่และชุมชน รวมถึงก่อให้เกิดปัญหาสภาวะโลกร้อน

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งที่มีบุคลากร นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้ามาใช้บริการจำนวนมาก จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่มหาวิทยาลัยจะมีขยะจำนวนมากด้วยเช่นกัน เพื่อลดปัญหาปริมาณขยะภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย มีความจำเป็นต้องรณรงค์ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญต่อการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการคัดแยกประเภทขยะก่อนนำไปทิ้งในภาชนะรองรับขยะทั่วไป ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่ง ที่สามารถลดปริมาณขยะได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ นำไปสู่กระบวนการรีไซเคิลหรือกระบวนการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี

คณะกรรมการดำเนินงานชี้นำ ป้องกันและแก้ไขปัญหาของสังคม ร่วมกับงานประชาสัมพันธ์ และกองกิจการนักศึกษา จึงจัดโครงการแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อสิ่งแวดล้อมรามคำแหง : RU GREEN & CLEAN เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหงให้ความสำคัญและคัดแยกประเภทขยะก่อนทิ้ง เพื่อจัดการขยะได้อย่างสะดวก ทั้งสามารถนำไปรีไซเคิลและกำจัดได้อย่างถูกวิธี อันเป็นการช่วยลดปัญหาที่ก่อให้เกิดสภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง

ขณะเดียวกัน ยังได้ร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ภายใต้โครงการ "อว.ชวนอุดมศึกษา รัก(ษ์) สิ่งแวดล้อม" เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน ECOLIFE สแกนคิวอาร์โค้ดที่ตั้งถังขยะรีไซเคิล เพื่อรับคะแนนกิจกรรมด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ