หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน จังหวัดพะเยา

ข่าวทั่วไป Tuesday September 6, 2022 17:29 —ThaiPR.net

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน จังหวัดพะเยา

นายสุทธิพงษ์ โกศลวิริยะกิจ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายผลการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา การดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน นโยบายสำคัญของกระทรวงแรงงาน นโยบายผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน วันที่ 6 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา โดยมีนายอนุชา ละอองพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เจ้าหน้าที่ในสังกัดให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงาน

การตรวจติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามแผนงาน โครงการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน การตรวจติดตาม นโยบายสำคัญตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงานและจังหวัดพะเยา, ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565, การตรวจติดตามการป้องกันทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ การตรวจราชการในประเด็นอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ภายหลังจากการประชุมได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตร หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม ผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ ณ ศูนย์การเรียนรู้การจัดการดินปลูกพืชอินทรีย์ วิสาหกิจชุมชนแม่กา โดยมีนายชวฤทธ์ งามจิตร์ ให้การต้อนรับและบรรยายกิจกรรมภายในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านแม่กาท่าข้าม หมู่ 10 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้ดำเนินการยื่นคำขอรับอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยมีความพร้อมในสาขาอาชีพช่างอุตสาหการ จำนวน 4 สาขา ได้แก่ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1, สาขาช่างควบคุมเครื่องกลึง (CNC) ระดับ 1, สาขาช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ CAD ระดับ 1 และ สาขาช่างกลึง ระดับ 1


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ