สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา พัฒนาอาชีพสร้างโอกาส สร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 3

ข่าวทั่วไป Friday September 16, 2022 09:22 —ThaiPR.net

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา  พัฒนาอาชีพสร้างโอกาส สร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 3

นายสมชาติ สุภารี ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจกรรมฝึกอาชีพเสริม โครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล หลักสูตรการสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล ระยะเวลาฝึก 18 ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมายผู้ด้อยโอกาสในสังคม ผู้มีรายได้น้อย และแรงงานนอกระบบ จำนวน 20 คน ณ ศูนย์อินเตอร์เน็ต (USO NET) ประจำโรงเรียนวัดประชุมศึกษา ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยมีคุณครูเจริญ สุขนิษฐ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชุมศึกษา พร้อมด้วยกำนันศิริ กิติศักดิ์ กำนันจุมพล ขอพงษ์ไพบูลย์ และ คุณวิกรม ตันไทย ร่วมต้อนรับ

นางสาวธัญรัศม์ ศรีริพราหมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัลสำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม หลักสูตรการสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัลให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม มาแล้วจำนวน 2 รุ่น และในวันนี้เป็นการจัดอบรมในรุ่นที่ 3 ในพื้นที่ อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ตามพิกัดพื้นที่ C,C+

นายสมชาติ สุภารี ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล สำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม กับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 เพื่อพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการพัฒนาไปสู่สังคมดิจิทัลให้กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม ผู้มีรายได้น้อย และแรงงานนอกระบบให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและอาชีพวัตถุประสงค์โครงการเพื่อพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล และเสริมสร้างศักยภาพแรงงานให้มีทักษะการใช้งาน ICT และสนับสนุนส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อและการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานและชุมชนภายใต้หลักสูตรการสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล ประโยชน์หลังจากจบการฝึกอบรม ผู้รับการฝึกได้รับความรู้และทักษะในการนำสินค้าของตนเองที่มีอยู่ในชุมชน มาจำหน่ายและประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ที่ยั่งยืน สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการตลาดในยุคปัจจุบัน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ