Work From Home วิถีการทำงานรูปแบบใหม่กับผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ

ข่าวทั่วไป Wednesday September 21, 2022 15:41 —ThaiPR.net

Work From Home วิถีการทำงานรูปแบบใหม่กับผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ

โดย จิม ฟาลเทอเสค รองประธานอาวุโส ฝ่ายกิจการองค์กร 3เอ็ม ภูมิภาคเอเชีย และกรรมการผู้จัดการ 3เอ็ม ประเทศเกาหลี

ปรากฏการณ์การลาออกครั้งใหญ่ หรือ "Great Resignation" ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี 2021  และยังคงไม่มีทีท่าว่าจะจบลงง่ายๆ โดยจากผลสำรวจความคิดเห็นพนักงานทั่วโลกพบว่าพนักงาน 1 ใน 5 คนมีแผนที่จะลาออกจากงานภายในปีนี้  โดยพนักงานกว่า 50% และ 47% จากการสำรวจ ระบุว่า ปัจจัยสำคัญในการเปลี่ยนงาน คือความยืดหยุ่นในการเลือกเวลาและสถานที่ในการทำงานได้  แม้ว่าบริษัทชั้นนำมากมายออกนโยบายให้พนักงานกลับเข้ามาทำงานที่ออฟฟิศ แต่ผลสำรวจแสดงว่าแม้วิกฤตโควิดจะหมดไปก็ตาม  56% ของพนักงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยังคงต้องการการทำงานแบบยืดหยุ่น (Flexible Work) เพื่อที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน  เราจึงจำเป็นต้องตั้งคำถามว่า ทำไมจึงอยากให้พนักงานกลับเข้ามาทำงานในออฟฟิศ หากจะต้องเสี่ยงในการสูญเสียพนักงานที่มีความสามารถ

นายจิม ฟาลเทอเสค รองประธานอาวุโส ฝ่ายกิจการองค์กรของ 3เอ็ม ภูมิภาคเอเชีย และกรรมการผู้จัดการของ 3เอ็ม ประเทศเกาหลี เผยว่า ในช่วงแรกของวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ความกังวลที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันจากคนละที่จะมีผลกระทบต่อคุณภาพของงาน แต่ผลลัพธ์ที่น่าแปลกใจคือ ทีมของเราสามารถทำงานร่วมกันได้ดีกว่าเดิม สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายและตามกำหนดการไม่ได้ด้อยไปกว่าเดิมเลย และยิ่งไปกว่านั้น จากหลากหลายผลสำรวจยังแสดงให้เห็นว่าธุรกิจที่ปรับใช้การทำงานแบบเสมือน หรือ Virtual Work นั้นสามารถบรรลุประสิทธิภาพในการทำงานที่สูงขึ้นได้

สำหรับประเทศไทยนั้น ผลสำรวจได้พบว่า พนักงาน 6 ใน 8 คน มีประสิทธิภาพในการทำงานเท่าเดิม หรือสูงขึ้นเมื่อทำงานจากที่บ้าน ด้วยเหตุนี้ พนักงานในกลุ่มนี้จึงมีความต้องการให้บริษัทมีมาตรการทำงานจากที่บ้าน หรือ Work From Home ต่อไปในอนาคตและสิ่งนี้กลายเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งขึ้นที่ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจของพนักงานในการทำงาน รวมถึงการตัดสินใจในการเปลี่ยนงานอีกด้วย

วิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้ช่วยยืนยันได้ว่าพนักงานสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและประสบความสำเร็จได้ โดยไม่จำเป็นต้องทำงานในออฟฟิศและยังทำให้เราเรียนรู้ที่จะมุ่งเน้นคุณภาพของผลลัพธ์มากกว่าจำนวนชั่วโมงในที่ทำงาน ซึ่งเป็นแนวคิดที่ล้าสมัยในการวัดประสิทธิภาพในการทำงานสิ่งนี้ยังบอกให้องค์กรเชื่อมั่นในพนักงานในการสร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุดให้กับองค์กร โดยไม่ต้องคำนึงถึงวิธีการทำงานของพนักงานมากเกินไป รวมถึงการสื่อสารถึงความเชื่อมั่นนั้นที่องค์กรมีต่อพนักงานให้พนักงานรับรู้ด้วย และความเชื่อมั่นนี้จะส่งผลดีต่อองค์กร โดยจากการวิจัยพบว่าความเชื่อมั่นช่วยสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรและส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีของพนักงาน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีให้แก่องค์กร

จากประสบการณ์การทำงานแบบทางไกล (Remote Work) และการใช้โมเดลการทำงานแบบยืดหยุ่น ซึ่งอาศัยความเชื่อมั่นในพนักงาน (Flexible and Trust-based Work Model) ในระยะหลายเดือนที่ผ่านมา ผมขออธิบายโมเดลการทำงานที่ 3เอ็ม ได้ริเริ่มนำมาใช้ ซึ่งเราเรียกว่า "Work Your Way" ที่ช่วยยกระดับการทำงานไปอีกขั้น โดยเป็นรูปแบบการทำงานแบบยืดหยุ่น แบบผสม หรือทางไกล ทำให้เราสามารถเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นต่อไป

สรรหาจังหวะเวลาที่มีความหมาย (Moments That Matter) เริ่มจากระดับบนขององค์กร

ภาวะผู้นำต้องการทั้งความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว เราจึงควรหาหนทางที่จะสร้าง "จังหวะเวลาที่มีความหมาย" ไม่ว่าทีมของเราจะทำงานที่ไหนก็ตาม องค์กรจำเป็นต้องมีกลยุทธ์ในการวางแผนการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีที่เกี่ยวกับงานและส่วนตัว ทั้งในรูปแบบเสมือน หรือการพบปะแบบเห็นหน้าเห็นตา โดยกลยุทธ์นั้นจะแตกต่างกันไป แล้วแต่ขนาดของทีม วิธีการทำงาน ความชอบ และบุคลิกภาพของแต่ละคน ซึ่งอาจรวมถึงการประเมินผลการดำเนินงาน การฉลองความสำเร็จแต่ละขั้น หรือกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ภายในทีม หรือกิจกรรมรูปแบบอื่นๆ โดยจังหวะเวลาเหล่านี้อาจไม่จำเป็นต้องเป็นการเจอตัวกันจริงๆ แต่จะต้องพูดคุยกันในรูปแบบที่มีประสิทธิภาพและมีความหมายมากที่สุดที่จะให้พนักงานรับรู้ได้ว่าองค์กรเห็นคุณค่าของพนักงาน

สำหรับตัวผมเองซึ่งทำงานอยู่ที่ประเทศเกาหลี ผมมักจะหาเวลาที่จะพบปะและพูดคุยกับทีมของผม สำหรับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งผมต้องบริหารจัดการด้วยนั้น ผมจัด Town Hall และเวลาในการพูดคุยกับทีมเป็นประจำ เช่นเดียวกับผู้บริหารหลายท่านที่จัดการประชุมออนไลน์กับทีมต่างๆ เป็นประจำ ซึ่งทำให้เรามีเวลาได้พบปะพูดคุยกับสมาชิกในทีมที่เราอาจไม่ค่อยได้เจอมากขึ้น ได้รับฟังมุมมอง และทัศนคติที่เป็นประโยชน์ทำให้เราสามารถนำทีมได้ดีขึ้นด้วย

ลงทุนในทรัพยากรเพื่อให้การเตรียมความพร้อมให้พนักงานใหม่ (Onboarding) ประสบความสำเร็จ

ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการทำงานแบบยืดหยุ่น หรือทางไกลนั้นมักจะยกเรื่องความยากลำบากของการทำ Virtual Onboarding กับผู้ที่พึ่งเริ่มงานมาเป็นประเด็น โดยบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ท้าทายอยู่แล้วในการที่ทำให้พนักงานใหม่เข้าใจกระบวนการ วิธีทำงาน ระบบ ซอฟต์แวร์ วัฒนธรรมขององค์กร และการทำแบบออนไลน์ล้วนๆ ย่อมเพิ่มความซับซ้อนเข้าไปอีกขั้น มุมมองนี้ถือว่ามีเหตุผล แต่ผมก็มองว่าบริษัทต่างๆ ยังไม่เข้าใจวิธีการในการทำ Virtual Onboarding ให้มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง โดยองค์กรสามารถพัฒนากระบวนการ Virtual Onboarding ได้ด้วยวิธีต่างๆ โดยอันดับแรกต้องหาวิธีปฏิบัติที่ช่วยให้พนักงานใหม่ปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว แม้ว่าพนักงานจะเลือกทำงานแบบทางไกล ตัวอย่างเช่น การให้คำแนะนำพนักงานที่ชัดเจนครบถ้วน การใช้วิดีโอ หรือการจัดตารางการพบปะพูดคุยทั้งที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการกับพนักงาน

นอกจากนั้น องค์กรควรจัดให้มีเครือข่ายเฉพาะสำหรับพนักงานใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกที่สามารถสร้างคอนเนคชัน หรือสามารถติดต่อกับผู้อื่นและเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรได้เร็วยิ่งขึ้น สำหรับที่ 3เอ็ม เรามีโปรแกรม "New Employee Opportunity Network" หรือ NEON ซึ่งเป็นเครือข่ายสำหรับพนักงานใหม่ที่ช่วยเชื่อมโยงและกระตุ้นการเติบโตของพนักงานใหม่ ผ่านการสร้างเครือข่ายเฉพาะทาง การพัฒนา และการสร้างโอกาสการเป็นผู้นำ เพื่อให้พนักงานใหม่เหล่านี้สามารถขับเคลื่อนกลยุทธ์ วัฒนธรรม และดำเนินงานขององค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง

The Future of Work - การทำงานแห่งอนาคตต้องให้พนักงานเลือกรูปแบบที่เหมาะกับตนเอง

ภายใต้เงื่อนไขที่การบริหารจัดการเป็นไปอย่างเหมาะสม การให้พนักงานเลือกวิธีในการทำงานที่ตนชอบจะไม่ส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ การทำงานแบบยืดหยุ่นนั้นไม่ได้หมายถึงแค่การเลือกกะว่าจะทำงานกะไหน แต่ยังหมายถึงการให้อิสระในการเลือกเวลาที่จะเข้าทำงานตามใจพนักงานด้วย

นอกจาก 3เอ็ม แล้วยังมีบริษัทอีกหลายแห่งที่ให้พนักงานสามารถเลือกได้ว่าจะทำงานอย่างไร เมื่อไหร่ และจากที่ไหน ซึ่งการใช้โมเดลการทำงานแบบยืดหยุ่นที่อาศัยความเชื่อมั่นในพนักงานนั้นถือเป็นวิธีการที่ก้าวหน้าสำหรับการทำงานในอนาคต ที่จะช่วยรักษาพนักงานที่มีศักยภาพให้อยู่กับองค์กร ทั้งพนักงานที่เป็นคนรุ่นใหม่และพนักงานที่มีครอบครัว ซึ่งการทำงานไปพร้อมกับหน้าที่การดูแลบุตร เรียกได้ว่าเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ แต่ด้วยโมเดลการทำงานใหม่ของ 3เอ็ม นั้นทำให้พนักงานสามารถวางแผนการทำงานไปพร้อมกับการดูแลบุตรได้ดีขึ้น ซึ่งช่วยให้พนักงานเหล่านี้ไม่เสียโอกาสเติบโตในหน้าที่การงาน ในขณะที่ยังสามารถมีความสุขในการสร้างครอบครัว และเลี้ยงดูบุตรได้

โปรแกรมการทำงานแบบยืดหยุ่นนี้ไม่จำกัดอยู่แค่ที่สำนักงาน โดยสามารถนำไปใช้กับพนักงานสายการผลิตได้ แม้ว่าจะยุ่งยากและท้าทายมากกว่า แต่ก็เป็นพันธกิจที่สำคัญขององค์กร แม้ว่าพนักงานจะต้องปฏิบัติงานที่โรงงานจากลักษณะเฉพาะของงานที่ทำ แต่ 3เอ็ม ก็ให้ทางเลือกที่ยืดหยุ่นกับพนักงานในสายการผลิตด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการเลือกเวลาเริ่มงาน และเลิกงาน หรือการสับเปลี่ยนเวลางาน

ที่ 3เอ็ม เราได้เห็นผลลัพธ์เป็นที่ประจักษ์จากการใช้โมเดลการทำงานแบบใหม่ หรือ "Work Your Way" โดยกว่า 90% ของพนักงานของเราทั่วโลกนั้นระบุว่า ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากการสำรวจล่าสุดที่จัดทำขึ้น ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถสรรหาและรักษาพนักงานที่มีศักยภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการสำรวจยังพบอีกว่า เราควรหาวิธีที่จะส่งเสริมให้พนักงานทำงานในรูปแบบที่ถนัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน แทนที่จะมุ่งเน้นแต่การให้พนักงานกลับเข้ามาทำงานในออฟฟิศอย่างที่เห็นโดยทั่วไป ซึ่งจะนำพาความสำเร็จมาสู่องค์กร

เกี่ยวกับ 3เอ็ม

ที่ 3เอ็ม เราเชื่อว่าวิทยาศาสตร์สามารถสร้างสรรค์โลกที่สดใสสำหรับทุกคนได้ ด้วยการปลดล็อกพลังแห่งผู้คน ความคิดสร้างสรรค์ และวิทยาศาสตร์ เพื่อนำไปสู่นิยามใหม่ของคำว่าเป็นไปได้ ทีมงานของเราทั่วโลกจึงมุ่งมั่นจัดการกับทุกโอกาสและทุกคำเรียกร้อง ทั้งจากลูกค้า สังคม และโลกอย่างเต็มกำลัง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการทำงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและแผนงานในอนาคตของ 3เอ็ม ได้ที่ www.3M.com หรือบน Twitter @3M หรือ @3MNews


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ