บางจากฯ รับรางวัลเชิดชูเกียรติ สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จากภาพยนตร์โฆษณา ชุด "ข้าวแกง - ความสุขที่ยั่งยืน คือกำไรที่มั่นคง"

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday September 22, 2022 11:39 —ThaiPR.net

บางจากฯ รับรางวัลเชิดชูเกียรติ สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จากภาพยนตร์โฆษณา ชุด

นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อความยั่งยืน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้วยผลงานสื่อโฆษณา / ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "ความสุขที่ยั่งยืนคือกำไรที่มั่นคง" หรือ "ข้าวแกง" จากนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รองประธานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในพิธีประกาศรางวัลสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดโดยสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พิจารณาโดยคณะกรรมการและผู้เชี่ยวชาญของสำนักงานฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ จากผลงานทั้งสิ้นกว่า 600 ชิ้น ภายใต้แนวคิดในการดำเนินการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ในเชิงบวก มุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนสร้างกำลังใจกระตุ้นให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ ผู้ผลิตสื่อ และบุคลากรในวงการสื่อ เกิดความภาคภูมิใจที่ได้สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพที่เป็นประโยชน์ต่อคนในสังคม อันเป็นฟันเฟืองโดยเป็นรางวัลที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้เกิดนิเวศสื่อที่ดี

นางกลอยตา กล่าวถึงผลงานโฆษณา "ความสุขที่ยั่งยืน คือกำไรที่มั่นคง" นี้ว่า โลกทุกวันนี้ค่อนข้างล่อแหลมในหลายเรื่อง เราจึงได้พบเห็นสิ่งที่ไม่ควรพบเห็นหลายอย่าง หน้าที่ขององค์กร ในฐานะสมาชิกหนึ่งของสังคม คือสะท้อนสิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ้น ขอบคุณคณะกรรมการและผู้เชี่ยวชาญสำหรับรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง DNA ของบางจากฯ ที่ให้ความสำคัญกับมูลค่าและคุณค่า เป็นการทำธุรกิจที่ไม่ได้คิดถึงผลกำไรเพียงอย่างเดียว แต่คำนึงถึงผลที่เกิดกับสังคมไปพร้อมกันด้วย ซึ่งเป็นสิ่งดี ๆ ที่องค์กรทำให้เกิดขึ้นได้ จึงอยากเชิญชวนให้องค์กรต่าง ๆ มาช่วยกันสะท้อนสิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัว เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามให้กับสังคมและโลกของเรา ผ่านการผลิตและเผยแพร่สื่อดี ๆ ที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์

เกี่ยวกับบางจากฯ
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจผู้นำการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน ดำเนินงานใน 5 ธุรกิจหลักคือ 1) กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน เป็นโรงกลั่นแบบ Complex Refinery ที่ทันสมัย และปรับเป็น Niche Products Refinery เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ low emission 2) กลุ่มธุรกิจการตลาด มีเครือข่ายสถานีบริการน้ำมันกว่า 1,200 แห่ง เสริมด้วยธุรกิจ Non - oil ผ่านธุรกิจต่าง ๆ เช่น กาแฟอินทนิล น้ำมันหล่อลื่น Furio และ EV charger 3) กลุ่มธุรกิจพลังงานไฟฟ้า ผ่านการดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของ บมจ. บีซีพีจี และรุกเข้าสู่ธุรกิจผลิตแบตเตอรี่สำหรับระบบกักเก็บพลังงานขนาดใหญ่ 4) กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ดำเนินการภายใต้ บมจ. บีบีจีไอ ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวภาพที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และกำลังขยายสู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง 5) กลุ่มธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติและธุรกิจใหม่ ลงทุนในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมผ่านการถือหุ้นใน OKEA ASA ประเทศนอร์เวย์ที่เป็นที่ยอมรับว่ามีมาตรฐานด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมดีที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง และมีสถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ (BiiC) เป็นผู้ลงทุน Corporate Venture Capital เน้นการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้งช่วยสร้างระบบนิเวศน์สำหรับนวัตกรรมสีเขียว ส่งเสริมและผลักดันนวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาพลังงานสีเขียวและผลิตภัณฑ์ชีวภาพ

นอกจากนี้ ยังได้ก่อตั้ง Carbon Markets Club เพื่อส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอนเครดิต สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน และร่วมก่อตั้งภาคีเครือข่ายเทคโนโลยีชีวภาพแห่งอนาคต SynBio Consortium

บางจากฯ ได้รับการประเมินจาก S&P Global ผู้จัดทำการประเมินความยั่งยืนดัชนี Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI โดยได้รับ S&P Global Sustainability Award 2022 ระดับ Silver Class และได้รับการประเมิน MSCI ESG Rating ระดับ AA ซึ่งเป็นระดับสูงสุดขององค์กรในธุรกิจพลังงานในประเทศไทยที่ได้รับมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 มีการตั้งเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี ค.ศ. 2030 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emission) ในปี ค.ศ. 2050


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ