ผลักดันเยาวชนเรียนรู้แบบบูรณาการพร้อมทักษะสร้างรายได้จากไผ่ ซีพี ออลล์ เดินหน้าโครงการไผ่พอเพียงสู่อนาคตที่ยั่งยืน

ข่าวทั่วไป Tuesday September 27, 2022 14:59 —ThaiPR.net

ผลักดันเยาวชนเรียนรู้แบบบูรณาการพร้อมทักษะสร้างรายได้จากไผ่   ซีพี ออลล์ เดินหน้าโครงการไผ่พอเพียงสู่อนาคตที่ยั่งยืน

ซีพี ออลล์ ผู้บริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ให้ความสำคัญด้านการศึกษาควบคู่กับการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง ให้การสนับสนุน โครงการไผ่พอเพียงสู่อนาคตที่ยั่งยืน (BAMBOO PROJECT) โรงเรียนบ้านน้ำย้อย อ. ป่าซาง จ. ลำพูน ร่วมขับเคลื่อนผ่านโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED และร่วมยกระดับการศึกษาเพื่อชีวิตที่ดีกว่า (Education for better life) โดยมีคณะอาจารย์ ครู และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับพร้อมพาเยี่ยมชมบูธโครงการ

โรงเรียนบ้านน้ำย้อย ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียน เห็นความสำคัญของ ไม้ไผ่ ที่เป็นพืชทางเลือกสามารถนำ ราก หน่อ ลำต้น และใบ มาใช้ประโยชน์ ทั้งการบริโภค นำมาทำเป็นเครื่องใช้สอยทดแทนไม้เนื้อแข็ง พลาสติก และเหล็ก มีความประหยัดปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยทางโรงเรียนบ้านน้ำย้อยมีพื้นที่ 36 ไร่ มีไม้ไผ่จำนวนมาก (ไผ่ซางหม่น) และมีปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้เรื่องไผ่ในชุมชน จึงได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การปฎิบัติผ่านหลักสูตรสถานศึกษา ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ มีทักษะ มีจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน มีทักษะและความคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่สามารถต่อยอดในการประกอบอาชีพได้ในอนาคต

นายประสิทธิ์ ฉกาจธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ กล่าวว่า ต้นไผ่ เป็นพืชที่เป็นทรัพยากรสำคัญ มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ สามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน โดยโรงเรียนบ้านน้ำย้อย นำเสนอโครงการไผ่พอเพียงสู่อนาคตที่ยั่งยืนกับโครงการกับ ซีพี ออลล์ ด้วยหลักคิดที่ว่า การนำไผ่มาขยายพันธุ์ พร้อมกับแปรรูป และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นการนำไปใช้ประโยชน์ 4 อย่าง พออยู่ คือแปรรูปเป็นที่อยู่อาศัย พอกิน แปรรูปเป็นอาหาร พอใช้ แปรรูปเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ และ พอร่มเย็น คือสร้างระบบนิเวศน์ พื้นที่สีเขียวดูดซับก๊าซเรือนกระจก สร้างออกซิเจนให้กับพื้นที่ชุมชนได้ จึงเป็นโครงการที่น่าสนใจ ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของโรงเรียนเอง และต่อชุมชนได้

นายฤกษ์ชัย ใจคำปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำย้อย กล่าวว่า โรงเรียนบ้านน้ำย้อย ได้รับการสนับสนุนจาก ซีพี ออล์ ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ ในปี 2562 ทั้งด้านงบประมาณ สื่อการเรียนการสอน องค์ความรู้ ตลอดจนได้นำคณะครูไปศึกษาดูงาน โรงเรียนในเครือข่าย ซึ่งโรงเรียนบ้านน้ำย้อย มีไผ่เป็นต้นทุนเดิมอยู่แล้วจึงส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ทุกกระบวนการ ตั้งแต่การเพาะปลูก การดูแล รวมทั้งการแปรรูปตามลำดับ และได้นำมาต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ เฟอร์นิเจอร์จากไม้ไผ่ โต๊ะ เตียง แคร่ เครื่องใช้ต่าง เช่น กระจาด กระปุกออมสิน ถ่าน แม้กระทั่งนำใบไผ่มาทำเป็นชา เพื่อสร้างรายได้ให้กับนักเรียนในระหว่างเรียน อีกทั้งยังได้เสริมภูมิคุ้มกันให้นักเรียน ได้มีทักษะพื้นฐานและกระบวนการในการเรียนรู้เรื่อง Bamboo Project ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และในการประกอบอาชีพในอนาคตได้

นอกจากโรงเรียนภายใต้โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ที่ ซีพี ออลล์ ได้ให้การสนับสนุน ยังได้ส่ง School Partner กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปร่วมพัฒนาสถานศึกษาให้มีความพร้อม ทั้งด้านบุคคลากร ด้านหลักสูตร รวมถึงส่งเสริมให้เยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ได้มีความรู้ความสามารถ และสามารถดูแลตัวเองได้อย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ ซีพี ออลล์ พร้อมที่จะร่วมสนับสนุน และเป็นส่วนหนึ่งของก้าวสำคัญในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy) ควบคู่ไปกับการพัฒนาศึกษาไทย เพื่ออนาคตที่ก้าวไกลของเยาวชน และประเทศชาติอย่างยั่งยืน

ซีพี ออลล์ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งของก้าวสำคัญในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ควบคู่ไปกับการพัฒนาศึกษาไทย เพื่ออนาคตที่ก้าวไกลของเยาวชน และประเทศชาติอย่างยั่งยืน ตามปณิธานองค์กร "ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน"


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ