รองเลขาธิการ มกอช. เปิดการสัมมนา

ข่าวทั่วไป Friday September 30, 2022 08:48 —ThaiPR.net

รองเลขาธิการ มกอช. เปิดการสัมมนา

นางสาวเสาวลักษณ์ ศุภกมลเสนีย์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาต้นแบบและการสร้างวิทยากรตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในสถานศึกษา ระยะที่ 1 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการและการสนับสนุนสื่อการสอนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการร่วมกันต่อไป โดยมี อาจารย์ ดร.สุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ คณาจารย์ และบุคลากรในสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ ณ อาคารศาสตร์พระราชา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบเกษตรอินทรีย์ ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ เรื่อง เกษตรอินทรีย์ การผลิต การแปรรูป การแสดงฉลาก และการจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ (มกษ.9000-2564) สร้างองค์ความรู้ตามมาตรฐานแก่บุคลากรในสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสร้างวิทยากรตัวคูณเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ (Train of the Trainer) โดยมีการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565 ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ กิจกรรมที่ 2 การสร้างวิทยากรตัวคูณตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และกิจกรรมที่ 3 การจัดทำเอกสาร/สื่อการสอน และสื่อที่เกี่ยวข้องในการสร้างความรู้ ความเข้าใจตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์หรือองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ