อบรมหลักสูตร 7 Wastes (การลดความสูญเสีย 7 ประการ) วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

ข่าวทั่วไป Friday September 30, 2022 17:02 —ThaiPR.net

อบรมหลักสูตร 7 Wastes (การลดความสูญเสีย 7 ประการ) วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

7 Wastes  หรือ การลดความสูญเสีย 7 ประการ เป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มผลิตภาพ ที่มุ่งลดความสูญเสียในกระบวนการหรือการทำงาน  เพื่อเพิ่มคุณภาพ ลดต้นทุน สามารถส่งมอบสินค้าและบริการได้ทันเวลา และช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้อย่างยั่งยืน ดังนั้นบุคลากรทุกคนในองค์กรจึงจำเป็นต้องเรียนรู้ เข้าใจเทคนิคการสังเกต ค้นหาความสูญเสีย ตลอดจนหาแนวทางปรับปรุง แก้ไข และป้องกัน เพื่อช่วยลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น นำไปสู่การเพิ่มผลิตภาพและผลกำไรที่สูงขึ้นขององค์กร

วัตถุประสงค์

 • ได้เรียนรู้ และตระหนักถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นในการทำงาน
 • เกิดความรู้ และความเข้าใจเทคนิคการสังเกต ค้นหาความสูญเสีย 7 ประการ
 • สามารถนำความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติ เพื่อลดความสูญเสียในการบวนการหรือการทำงานได้

วิทยากร : อ.เชษฐพงศ์ สินธารา

วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารระบบการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพองค์กร และการนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

เหมาะสำหรับ

 • Officer
 • Supervisor
 • Manager

ค่าธรรมเนียม

ท่านละ (ก่อน VAT 7%)4,200 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%)4,494 บาท
หมายเหตุ : สมาชิกลด 5%

ระยะเวลา: 1 วัน

รุ่น 2 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

หัวข้อ

 • ลดต้นทุนด้วยการลดความสูญเสีย
 • ความสูญเสีย 7 ประการ กับต้นทุนการผลิต
 • เทคนิคการลดความสูญเสีย 7ประการ พร้อมตัวอย่าง
  • ความสูญเสียจากการผลิตมากเกินไป
  • ความสูญเสียจากการเก็บวัสดุคงคลังที่ไม่จำเป็น
  • ความสูญเสียจากการการเคลื่อนย้าย ขนย้าย
  • ความสูญเสียจากกระบวนการที่ขาดประสิทธิผล
  • ความสูญเสียจากการเคลื่อนไหว
  • ความสูญเสียจากการรอคอย ว่างงาน
  • ความสูญเสียจากการผลิตของเสีย หรือแก้ไขงานเสีย
 • การลดความสูญเสียกับการเพิ่มผลผลิต
 • แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
 • ค้นหาและวางแผนการลดความสูญเสีย
 • เสนอผลงานกลุ่ม
 • สรุป

รายละเอียดเพิ่มเติม  https://www.ftpi.or.th/event/76770

แผนกบริการฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

โทร. 02-619-5500 ต่อ 452-456

อีเมล์ : training@ftpi.or.th

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ