รมว.แรงงาน เป็นห่วงแรงงาน ดัน "โรงงานสีขาว" และ "มยส." แก้ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ

ข่าวทั่วไป Friday October 7, 2022 15:37 —ThaiPR.net

รมว.แรงงาน เป็นห่วงแรงงาน ดัน

รมว.แรงงาน ห่วงแรงงานในสถานประกอบกิจการ ผลักดันโครงการ "โรงงานสีขาว" และ มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) เสริมสร้างสถานประกอบกิจการให้มีระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่าสถานการณ์ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่สำคัญของชาติซึ่งนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดความเสียหายต่างๆต่อชีวิตผู้เสพ ครอบครัว สังคม และประเทศชาติอย่างมหาศาล โดยพบว่ากลุ่มผู้เสพยาเสพติดส่วนใหญ่นั้นมีช่วงอายุระหว่าง 15 - 50 ปี ซึ่งอยู่ในวัยกำลังแรงงาน ถือเป็นกลุ่มแรงงานที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศชาติ หากสูญเสียกลุ่มแรงงานเหล่านี้จากยาเสพติด ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสังคม และเศรษฐกิจของประเทศชาติ รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญต่อการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของปัญหายาเสพติด พร้อมทั้งห่วงใยคุณภาพชีวิตแรงงานที่อาจจะได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว จึงได้สั่งการให้กระทรวงแรงงานเข้าไปดูแลกลุ่มผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบกิจการให้ห่างไกลจากยาเสพติด ผมจึงได้มอบหมายให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบกิจการ เพื่อค้นหาสารเสพติดและตรวจสุขภาวะทางอารมณ์ของลูกจ้าง ตามโครงการ "โรงงานสีขาว" และมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) อย่างเข้มข้น เพื่อเสริมสร้างสถานประกอบกิจการให้มีระบบการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ทำให้แรงงานมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

ด้าน นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมฯได้ดำเนินการตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยได้มอบหมายให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครทุกพื้นที่ ผลักดันโครงการ "โรงงานสีขาว" และมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.)ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น สำหรับกรณีตรวจพบการใช้สารเสพติดของลูกจ้าง ขอให้นายจ้างส่งลูกจ้างเข้ารับการบำบัดรักษา และให้โอกาสลูกจ้างกลับเข้าทำงานเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นต่อไป ทั้งนี้ สามารถข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการแรงงาน โทร. 0 2660 2177 หรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครทุกพื้นที่ หรือโทรสายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ