กรรมาธิการงบประมาณตั้งข้อสังเกตในส่วนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ข่าวการเมือง Wednesday July 25, 2001 10:13 —รัฐสภา

        กรรมาธิการงบประมาณตั้งข้อสังเกตในส่วนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
วันที่ 24 กรกฎาคม 2544 นายปิยะ ปิตุเตชะ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2545 สภาผู้แทนราษฎร แถลงข่าวภายหลัง
การประชุมว่า กรรมาธิการได้มีการพิจารณาในส่วนงบประมาณของกระทรวงมหาดไทย โดย
4 หน่วยงานสุดท้ายในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่มีการพิจารณา คือ เมืองพัทยา การเคหะ
แห่งชาติ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย และการประปาส่วนภูมิภาค ในที่ประชุมได้มีการตั้ง
ข้อสังเกตไว้หลายประเด็น โดยเฉพาะในส่วนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยที่มีปัญหาเรื่อง
การปรับค่าทางด่วน ซึ่งคณะกรรมาธิการเห็นว่าเป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมและผลักภาระให้กับ
ประชาชนผู้ใช้ทางด่วน และการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากค่าทางด่วนเป็นการปฏิบัติที่ขัดต่อมติ
คณะรัฐมนตรีหรือไม่ ซึ่งในเรื่องนี้ได้มีการชี้แจงจากการทางพิเศษว่า ขณะนี้ได้มีการพิจารณา
เรื่องนี้ร่วมกับคณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคของสภาผู้แทนราษฎร และจะมีการเสนอผลการ
พิจารณาต่อศาลปกครองเพื่อพิจารณาต่อไป พร้อมกันนี้คณะกรรมาธิการได้ฝากให้การเคหะ
แห่งชาติพิจารณาถึงความเป็นธรรมในการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดให้กระจายอย่างทั่วถึงด้วย
และขณะนี้กรรมาธิการได้เข้าสู่การพิจารณางบประมาณในส่วนของงบกลาง ซึ่งมีงบประมาณ
ถูกจับตามองมากที่สุดคืองบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ เป็นเงินจำนวนสูงถึง 58,000 ล้านบาท
...................................

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ