สวนดุสิตโพล: “การถูกลงโทษของนักการเมืองและแกนนำ” ในสายตาประชาชน

ข่าวผลสำรวจ Monday September 12, 2016 10:38 —สวนดุสิตโพล

จากการนำเสนอข่าวในช่วงนี้จะเห็นได้ว่ามีนักการเมืองหลายรายที่มีชื่อเสียงถูกดำเนินคดีทุจริตคอรัปชั่น ซึ่งก่อนหน้านี้ศาลก็ได้ตัดสินนักการเมืองที่ทำผิดกฎหมายให้รับโทษ ด้วยการจำคุกไปแล้ว และล่าสุดที่เป็นข่าวใหญ่ หลายคนให้ความสนใจในการตัดสินพิพากษาจำคุกอดีตแกนนำ “สนธิ ลิ้มทองกุล” 20 ปี คดีทำเอกสารเท็จ ค้ำประกันกู้เงินธนาคารกรุงไทย กว่าพันล้าน เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่สนใจติดตามข่าวดังกล่าว “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,319 คน ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2559 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ประชาชนคิดอย่างไร? กับ “การถูกลงโทษของนักการเมืองและแกนนำ” ในช่วงนี้
อันดับ 1  หากมีความผิดจริง ก็ต้องได้รับการลงโทษตามกฎหมาย                         80.82%
อันดับ 2  ควรดำเนินการด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ                        76.95%
อันดับ 3  บ้านเมืองจะได้พัฒนาในทางที่ดีขึ้น เป็นแบบอย่างให้กับคดีอื่นๆ                       61.18%
อันดับ 4  การพิจารณาคดีมีความรวดเร็วมากขึ้น อยากให้กวาดล้างอย่างต่อเนื่อง จริงจัง                60.73%
อันดับ 5  ส่วนใหญ่เป็นคดีที่เกิดขึ้นมานานแล้ว และน่าจะมีคดีที่เข้าข่ายเช่นนี้อีก                    54.97%

2. “การถูกลงโทษของนักการเมืองและแกนนำ” สะท้อนให้เห็นภาพอะไรบ้างของสังคมไทย
อันดับ 1  ประเทศไทยยังมีปัญหาการทุจริตอีกมาก เป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทย                  86.20%
อันดับ 2  คนทำผิด สมควรได้รับการลงโทษ                                 77.56%
อันดับ 3  กฎหมายต้องเข้มแข็ง บังคับใช้ได้กับทุกคน ทุกระดับ                          74.53%
อันดับ 4  ควรเร่งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับคนในสังคมโดยเฉพาะเด็ก และเยาวชน                56.56%
อันดับ 5  ความละโมภโลภมากเป็นต้นเหตุของปัญหาในสังคมปัจจุบัน                        53.98%

3. ประชาชนคิดว่าการถูกลงโทษดังกล่าวเป็นการสมควรหรือไม่?
อันดับ 1  สมควร                                          78.01%
เพราะ บ้านเมืองมีกฎหมาย คนทำผิดต้องได้รับการลงโทษ ถือว่าเป็นตัวอย่างสำคัญให้กับบุคคลอื่นๆ ฯลฯ
อันดับ 2  ไม่แน่ใจ                                          12.06%
เพราะ ไม่ได้ติดตามข่าวอย่างละเอียด บางคดีเกิดขึ้นนานแล้ว อาจมีข้อมูลสำคัญที่ไม่ได้เปิดเผยให้รับรู้ ฯลฯ
อันดับ 3  ไม่สมควร                                          9.93%
เพราะ อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งมากขึ้น มองว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ ควรแก้ไขที่ระบบการทำงานมากกว่า ฯลฯ

4. “การถูกลงโทษของนักการเมืองและแกนนำ” ให้บทเรียนอะไรกับสังคมไทยบ้าง
อันดับ 1  ไม่ว่าจะช้าหรือเร็ว ใครก็ตามที่ทำผิด ย่อมได้รับการลงโทษตามกฎหมาย                   76.14%
อันดับ 2  สังคมไทยควรหันมาสนใจและให้ความสำคัญเรื่องการปลูกฝังความซื่อสัตย์ สุจริต                71.65%
อันดับ 3  เป็นกรณีตัวอย่างให้กับคนในสังคม ไม่หลงในอำนาจและผลประโยชน์                    63.00%

--สวนดุสิตโพล--


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ