สวนดุสิตโพล: เปิดประเทศ 1 พ.ย. 64

ข่าวผลสำรวจ Monday October 18, 2021 08:00 —สวนดุสิตโพล

จากที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประกาศว่าตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนเป็นต้นไป จะเริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยว          เดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัว จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี           ?เปิดประเทศ? สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,392 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 11-14 ตุลาคม 2564 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ประชาชนคิดว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่ประเทศไทยจะเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัว
   ยังไม่ถึงเวลา 60.10%     ถึงเวลาแล้ว 39.90%

2. ?5 ปัจจัย? ที่จะช่วยให้เปิดประเทศได้ตามกำหนด
อันดับ 1     ฉีดวัคซีนที่มีประสิทธิภาพให้กับประชาชนได้เกิน 70%         74.78%
อันดับ 2     คุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้         69.04%
อันดับ 3     ความพร้อมทางด้านสาธารณสุข โรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์     68.31%
อันดับ 4     มีการตรวจเชิงรุกอย่างสม่ำเสมอ/ตรวจคัดกรองก่อนเข้าสถานที่ต่าง ๆ        66.03%
อันดับ 5     สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยว เช่น สนามบิน รถสาธารณะ ร้านอาหาร โรงแรม     65.00%3. ?ข้อจำกัด? ที่ทำให้การเปิดประเทศมีอุปสรรค คือ
อันดับ 1     ประชาชนยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วน          71.60%
อันดับ 2     อาจเกิดการระบาดภายในประเทศมากขึ้น     70.45%
อันดับ 3     อาจเกิดการแพร่เชื้อจากกลุ่มที่เดินทางเข้าประเทศ          66.11%
อันดับ 4     กังวลโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่          61.05%
อันดับ 5     ขาดแผนรองรับที่ชัดเจน     55.92%
4. ?ผลดี?ของการเปิดประเทศ คือ
อันดับ 1     กระตุ้นเศรษฐกิจ/เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้     77.29%
อันดับ 2     ประชาชนมีงานทำ/สามารถทำมาหากินได้     74.74%
อันดับ 3     สร้างรายได้ให้กับประเทศและในพื้นที่ท่องเที่ยว         68.07%
อันดับ 4     ผู้ประกอบการ ธุรกิจท่องเที่ยวฟื้นตัว        64.17%
อันดับ 5     สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน/ผู้ประกอบการ          57.80%


5. ?ผลเสีย?ของการเปิดประเทศ คือ
อันดับ 1     อาจเกิดการติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มสูงขึ้น          83.43%
อันดับ 2     ต้องกลับมาล็อกดาวน์อีกครั้ง        74.60%
อันดับ 3     กระทบต่อความพร้อมด้านสาธารณสุข เช่น จำนวนเตียง บุคลากรทางการแพทย์     59.55%
อันดับ 4     อาจเกิดการลักลอบเข้าประเทศตามชายแดน         54.85%
อันดับ 5     กระทบกับการใช้ชีวิตของประชาชนในประเทศ        48.19%


6. ประชาชนเห็นด้วยหรือไม่กับ ?การเปิดประเทศ? วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
   ไม่เห็นด้วย 59.86%     เห็นด้วย 40.14%

*หมายเหตุ  ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงคำนวณในแต่ละข้อ)

สรุปผลการสำรวจ : เปิดประเทศ 1 พ.ย. 64


     สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี ?เปิดประเทศ 1 พ.ย.64?         กลุ่มตัวอย่าง 1,392 คน ระหว่างวันที่ 11-14 ตุลาคม 2564 พบว่า ประชาชนมองว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะเปิดประเทศ             รับนักท่องเที่ยวโดยไม่ต้องกักตัว ร้อยละ 60.10 ปัจจัยที่จะทำให้เปิดประเทศได้ คือ ต้องฉีดวัคซีนที่มีประสิทธิภาพให้กับประชาชนได้เกิน 70% ร้อยละ 74.78 และมองว่าข้อจำกัดคือ ประชาชนยังไม่ได้รับวัคซีนครบถ้วน ร้อยละ 71.60 ผลดีของการเปิดประเทศคือ กระตุ้นเศรษฐกิจ ร้อยละ 77.29 ผลเสียคือ อาจเกิดการติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มสูงขึ้น ร้อยละ 83.43 และภาพรวมประชาชนไม่เห็นด้วยกับการเปิดประเทศ 1 พ.ย. 2564 ร้อยละ 59.86
จากผลการสำรวจเมื่อพิจารณากลุ่มตัวอย่างจำแนกรายอาชีพ พบว่า กลุ่มอาชีพประกอบธุรกิจเห็นด้วยกับการเปิดประเทศมากที่สุด รองลงมาคือกลุ่มรับจ้าง/ลูกจ้าง ถึงแม้ว่าจะกังวลเรื่องการติดเชื้อใหม่ แต่ก็คาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและเกิดการจ้างงานมากขึ้น สร้างความหวังที่จะลืมตาอ้าปากได้ ดังนั้นรัฐบาลจึงควรมีมาตรการรองรับที่ชัดเจน สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนทั้งด้านสุขภาพและการฟื้นฟูเศรษฐกิจไปพร้อม ๆ กัน

นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โทร 086-3766533

จากการที่รัฐบาลมีนโยบาย ?เปิดรับนักท่องเที่ยวให้เข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องกักตัว แต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องเดินทางมาจากกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ และต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว? ถือเป็นความเสี่ยงที่ท้าทายมาก เนื่องจากจำนวนประชากรคนไทยที่ได้รับการฉีดวัคซีนทั่วประเทศแล้วนั้น ยังมีจำนวนตัวเลขเพียงแค่ 50 กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้น      ซึ่งผลสำรวจจากสวนดุสิตโพล พบว่า ประชาชนร้อยละ 60.10 คิดว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยว            แต่รัฐบาลมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อที่จะให้ประเทศชาติเดินต่อไปข้างหน้าให้ได้ และกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีค่า GDP ที่สูงขึ้น แน่นอนว่าเมื่อการเปิดประเทศเกิดขึ้นจริง ธุรกิจทุกภาคส่วนย่อมต้องมีการขับเคลื่อนไปข้างหน้าซึ่งต้องใช้แรงงานคน         มากขึ้น อาจมีการลักลอบเข้าเมืองของคนต่างด้าวที่ผิดกฎหมายได้ รัฐบาลควรทำให้คนเหล่านี้ถูกกฎหมายเพื่อที่จะได้รับการฉีดวัคซีนจากภาครัฐ เพื่อความปลอดภัยของแรงงานต่างด้าวและประชาชนภายในชาติของเราด้วยเช่นเดียวกัน


อาจารย์วัลลภ ห่างไธสง
รองคณบดี โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ที่มา: สวนดุสิตโพล

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ