สวนดุสิตโพล: คนไทยกับการท่องเที่ยวส่งท้าย ปี 2021

ข่าวผลสำรวจ Monday December 13, 2021 08:31 —สวนดุสิตโพล

สวนดุสิตโพล: คนไทยกับการท่องเที่ยวส่งท้าย ปี 2021
หลังจากที่คนไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ มาตลอดทั้งปี ในช่วงปีใหม่จึงเป็นเทศกาลที่หลายคนต่างรอคอย เดินทางกลับภูมิลำเนา ท่องเที่ยว พักผ่อน และเฉลิมฉลองปีใหม่ เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน ?สวนดุสิตโพล? มหาวิทยาลัยสวนดุสิต               ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,304 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2564 สรุปผล ได้ดังนี้
1. ประชาชนจะเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวและปีใหม่ที่จะถึงนี้ หรือไม่
อันดับ 1     ไม่ไป     40.57%

เพราะ กังวลโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่โอไมครอน 80.58% ปัญหาเศรษฐกิจ/เงินไม่พร้อม 46.92% สภาพการจราจร รถเยอะ 38.85%

อันดับ 2     ไป     34.35%

เพราะ ฉีดวัคซีนแล้ว/มั่นใจว่าดูแลตัวเองได้ 84.78% ต้องการพักผ่อน/คลายเครียด 63.77% วางแผนไว้แล้ว 48.03%

อันดับ 3     ไม่แน่ใจ     25.08%

2. ?5 จังหวัด? ที่ประชาชนอยากไปเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวและปีใหม่นี้มากที่สุด
อันดับ 1     เชียงใหม่     41.22%
อันดับ 2     เชียงราย     25.68%
อันดับ 3     ประจวบคีรีขันธ์     25.00%
อันดับ 4     น่าน     23.65%
อันดับ 5     ชลบุรี     20.27%

3. คาดการณ์ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวช่วงวันหยุดยาวและปีใหม่นี้ เฉลี่ยประมาณ 12,857.68 บาท

4. การเดินทางท่องเที่ยวของประชาชนในช่วงวันหยุดยาวและปีใหม่นี้จะเป็นอย่างไร
อันดับ 1     เดินทางด้วยรถส่วนตัว        85.79%
อันดับ 2     เลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่อากาศดี ถ่ายเทสะดวก ไม่คับแคบ     57.36%
อันดับ 3     เดินทางท่องเที่ยวแบบป้องกันตัวเองจากโควิด-19 อย่างเต็มที่      52.38%
อันดับ 4     วางแผนค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวมากขึ้น        42.63%
อันดับ 5     ระมัดระวังเรื่องอาหารการกินมากขึ้น        38.68%


5. สิ่งที่อยากให้รัฐบาลดำเนินการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวและปีใหม่นี้
อันดับ 1     กำหนดมาตรฐานสุขภาพให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยว มีการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข     64.42%
อันดับ 2     เร่งสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยจากโควิด-19 ในสถานที่ท่องเที่ยว      63.57%
อันดับ 3     มีมาตรการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยว เช่น เราเที่ยวด้วยกัน คนละครึ่ง     46.51%
อันดับ 4     ผู้ประกอบการจัดโปรโมชั่น มีส่วนลด แพ็คเกจพิเศษ       46.05%
อันดับ 5     ช่วยค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค        45.81%

*หมายเหตุ  ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงคำนวณในแต่ละข้อ)สรุปผลการสำรวจ : คนไทยกับการท่องเที่ยวส่งท้าย ปี 2021
สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศต่อกรณี ?คนไทยกับการท่องเที่ยวส่งท้าย ปี 2021? กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,304 คน สำรวจระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2564 พบว่า ในช่วงวันหยุดยาวและปีใหม่นี้ประชาชนจะไม่เดินทางท่องเที่ยว ร้อยละ 40.57 เพราะกังวลโควิด-19 โอไมครอน และเงินไม่พร้อม ส่วนอีกร้อยละ 34.35 จะไป เพราะฉีดวัคซีนแล้ว มั่นใจว่าดูแลตัวเองได้ จังหวัดที่อยากไปเที่ยวมากที่สุด คือ เชียงใหม่ ร้อยละ 41.22 รองลงมาคือ เชียงราย ร้อยละ 25.68 คาดการณ์ว่าจะใช้จ่ายประมาณ 12,857.68 บาท จะเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว ร้อยละ 85.79 เลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่อากาศดี ถ่ายเทสะดวก ไม่คับแคบ ร้อยละ 57.36 และสิ่งที่อยากให้รัฐบาลดำเนินการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวและปีใหม่นี้ คือ กำหนดมาตรฐานสุขภาพให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยว มีการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 64.42 และเร่งสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยจากโควิด-19 ในสถานที่ท่องเที่ยว ร้อยละ 63.57
จากผลการสำรวจของสวนดุสิตโพล พบว่า จังหวัดเชียงใหม่ ยังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดฮิตของคนไทย โดยอยู่ในอันดับ 1 ถึง 2 ปีติดต่อกัน เพราะเป็นจังหวัดที่ตอบโจทย์ความต้องการของนักเดินทางได้ครบทุกสไตล์ ภาครัฐจึงควรสนับสนุนการท่องเที่ยววิถีใหม่ปลอดภัยจากโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ชูจุดเด่นการเป็นทั้งที่เที่ยวและที่ทำงาน (Workation) ให้สอดรับกับนโยบายการทำงานที่บ้าน กระตุ้นกำลังการท่องเที่ยวในประเทศเพื่อชดเชยการชะลอตัวจากตลาดต่างประเทศ สร้างความมั่นใจให้นักเดินทางกล้าที่จะเดินทางท่องเที่ยวและกล้าที่จะใช้จ่ายเงินในกระเป๋า เพื่อให้ภาพการท่องเที่ยวในประเทศมีความสดใสและปลอดภัยจากโควิด-19 ไปพร้อม ๆ กัน

นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โทร 086-3766533

สำหรับการท่องเที่ยวในยุคโควิด-19 มีแนวโน้มว่าคนส่วนใหญ่อาจจะยังไม่พร้อมเดินทางมากนัก เพราะยังลังเลกับสถานการณ์โควิด-19 และไวรัสสายพันธุ์ใหม่ Omicron ที่ยังน่าเป็นห่วง รวมถึงมีความกังวลเรื่องเศรษฐกิจทั้งส่วนตัวและส่วนรวม แต่โดยธรรมชาติของมนุษย์ที่ต้องการเปลี่ยนสถานที่หลีกหนีจากความจำเจในชีวิตประจำวัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดในการท่องเที่ยว จึงเชื่อว่ากระแสการออกเดินทางน่าจะยังคึกคักขึ้นกว่าเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้ว นอกจากนี้ ด้วยปัจจัยหลายอย่าง อาทิ การคลายล็อคในหลายธุรกิจและจำนวนผู้ฉีดวัคซีนที่เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งการท่องเที่ยวยังช่วยผ่อนคลาย ช่วยเติมพลังเติมกำลังใจซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องการมากที่สุดในช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้ จะทำให้ผู้คนเริ่มวางแผนสำหรับปีใหม่โดยเลือกวิธีและการใช้จ่ายที่เหมาะกับตัวเอง โดยเทรนด์สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมจะเป็นที่ที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ เน้นความเรียบง่าย ไม่แออัดรวมถึงใส่ใจในความปลอดภัยห่างไกลโควิด-19 เป็นสำคัญ

อาจารย์ดุจตะวัน กันไทยราษฎร์
อาจารย์ประจำโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ที่มา: สวนดุสิตโพล

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ