สวนดุสิตโพล: ที่สุดแห่งปี 2564

ข่าวผลสำรวจ Tuesday January 4, 2022 08:19 —สวนดุสิตโพล

สวนดุสิตโพล: ที่สุดแห่งปี 2564
      ปีนี้เป็นปีที่ 24 ที่ "สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชน กรณี ?ที่สุดแห่งปี? โดยครอบคลุมทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ที่สะท้อนออกมาในด้านหน่วยงาน บุคคลที่เกี่ยวพันกับชีวิตประจำวันตลอดปี ขั้นตอนแรกได้สำรวจด้วยคำถามปลายเปิดให้ประชาชนเสนอบุคคลที่ตนเองชื่นชอบ จากนั้นจึงนำคำตอบที่มีคะแนนสูงมาสร้างเป็นแบบสอบถาม ?ที่สุดแห่งปี 2564?               ให้ประชาชนได้ตอบแสดงความเห็นและสรุปเป็นฐานข้อมูล โดยในปี 2564 นี้ได้สำรวจความคิดเห็นจากประชาชนทุกสาขาอาชีพ           ทั่วประเทศ จำนวน 9,777 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 27-30 ธันวาคม 2564 สรุปผลได้ดังนี้
อันดับ      1. เหตุการณ์ที่สุดแห่งปี 2564     ภาพรวม     อันดับ      8. นักกีฬาชายที่สุดแห่งปี 2564     ภาพรวม
1     การระบาดของโควิด-19     64.86%     1     เจ ชนาธิป     68.33%
2     การใช้ความรุนแรงสลายการชุมนุม     26.63%     2     บาส เดชาพล     18.08%
3     คนไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 100 ล้านโดส     8.51%     3     ต้น นฤบดินทร์     13.59%
อันดับ     2. นักร้องเพลงไทยสากลชายที่สุดแห่งปี 2564     ภาพรวม     อันดับ      9. นักกีฬาหญิงที่สุดแห่งปี 2564     ภาพรวม
1     นนท์ ธนนท์      37.80%     1     น้องเทนนิส     35.82%
2     สิงโต นำโชค      33.36%     2     นุศรา ต้อมคำ     32.52%
3     เป๊ก ผลิตโชค       28.84%     3     ปลื้มจิตร์     31.66%
อันดับ     3. นักร้องเพลงไทยสากลหญิงที่สุดแห่งปี 2564     ภาพรวม     อันดับ      10. นักการเมืองชายที่สุดแห่งปี 2564     ภาพรวม
1     ดา เอ็นโดรฟิน     44.10%     1     พิธา ลิ้มเจริญรัตน์     39.90%
2     ปาล์มมี่     29.33%     2     พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา     32.39%
3     วี วิโอเลต     26.57%     3     ชลน่าน ศรีแก้ว      27.71%
อันดับ      4. นักร้องลูกทุ่งชายที่สุดแห่งปี 2564     ภาพรวม     อันดับ      11. นักการเมืองหญิงที่สุดแห่งปี 2564     ภาพรวม
1     ก้อง ห้วยไร่      40.62%     1     คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์     38.74%
2     ไผ่ พงศธร     33.59%     2     พรรณิการ์ วานิช     33.89%
3     เต้ย อภิวัฒน์     25.79%     3     จิราพร สินธุไพร      27.37%
อันดับ      5. นักร้องลูกทุ่งหญิงที่สุดแห่งปี 2564     ภาพรวม     อันดับ      12. นักการศึกษาที่สุดแห่งปี 2564     ภาพรวม
1     ต่าย อรทัย     70.27%     1     อ.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์     38.39%
2     เนสกาแฟ ศรีนคร     15.41%     2     ดร.เจษฎ์ โทณวณิก     31.51%
3     ฝน ธนสุนทร     14.32%     3     ดร.เสรี วงศ์มณฑา      30.10%
อันดับ      6. ดาราชายที่สุดแห่งปี 2564     ภาพรวม     อันดับ      13. ผู้ทรงอิทธิพลของไทยแห่งปี 2564     ภาพรวม
1     ก๊อต จิรายุ     42.15%     1     กรรชัย กำเนิดพลอย     54.95%
2     เจมส์ จิรายุ     32.58%     2     ลิซ่า BLACKPINK     23.05%
3     ณเดชน์ คูกิมิยะ     25.27%     3     พิมรี่พาย      22.00%
อันดับ      7. ดาราหญิงที่สุดแห่งปี 2564     ภาพรวม     อันดับ      14. ความหวังในปีหน้า 2565     ภาพรวม
1     เบลล่า ราณี     41.83%     1     สถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย      50.61%
2     นุ่น วรนุช     29.45%     2     มีการเลือกตั้งครั้งใหญ่     26.20%
3     ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก     28.72%     3     เศรษฐกิจไทยดีขึ้น       23.19%สรุปผลการสำรวจ : ?ที่สุดแห่งปี 2564?
      ปีนี้เป็นปีที่ 24 ที่ "สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชน กรณี ?ที่สุดแห่งปี? โดยสำรวจความคิดเห็นจากประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 9,777 คน ระหว่างวันที่ 27-30 ธันวาคม 2564 พบว่า เหตุการณ์ที่สุดแห่งปี 2564 คือ การระบาดของโควิด-19 ร้อยละ 64.86 รองลงมาคือ การใช้ความรุนแรงสลายการชุมนุม ร้อยละ 26.63 นักร้องเพลงไทยสากลชายที่สุดแห่งปี คือ นนท์ ธนนท์ ร้อยละ 37.80 ฝ่ายหญิง คือ ดา เอ็นโดรฟิน ร้อยละ 44.10 นักร้องลูกทุ่งชายที่สุดแห่งปี คือ ก้อง ห้วยไร่ ร้อยละ 40.62 ฝ่ายหญิง คือ ต่าย อรทัย ร้อยละ 70.27 ดาราชายที่สุดแห่งปี คือ ก๊อต จิรายุ ร้อยละ 42.15 ฝ่ายหญิง คือ เบลล่า ราณี ร้อยละ 41.83 นักกีฬาชายที่สุดแห่งปี คือ              เจ ชนาธิป ร้อยละ 68.33 ฝ่ายหญิง คือ น้องเทนนิส ร้อยละ 35.82 นักการเมืองชายที่สุดแห่งปี คือ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์          ร้อยละ 39.90 ฝ่ายหญิง คือ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ร้อยละ 38.74 นักการศึกษาที่สุดแห่งปี คือ อ.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ ร้อยละ 38.39 ผู้ทรงอิทธิพลแห่งปี คือ กรรชัย กำเนิดพลอย ร้อยละ 54.95 และความหวังในปีหน้า 2565 อยากให้สถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ร้อยละ 50.61 มีการเลือกตั้งครั้งใหญ่ ร้อยละ 26.20
พรพรรณ บัวทอง นักวิจัย
สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โทร 0863766533

ไม่เป็นที่น่าแปลกใจที่เหตุการณ์ที่สุดแห่งปี 2564 คือ การระบาดของโควิด-19 เนื่องจากในปีนี้มีช่วงระบาดหนักที่สุดจนมียอดผู้ติดเชื้อเกินกว่า 20,000 รายต่อวัน ทำให้ประชาชนต้องปรับตัว การใช้ชีวิต เศรษฐกิจ ปากท้อง ส่วนในด้านวงการเพลงและวงการบันเทิงถึงจะซบเซาเนื่องจากมีการล็อกดาวน์แต่ประชาชนก็ยังให้ความสนใจและยังคงความนิยม              ด้านวงการกีฬาก็ได้สร้างความสุขให้คนไทยในช่วงสถานการณ์เคร่งเครียดเช่นนี้ จากการได้รับเหรียญทองการแข่งขันโอลิมปิกที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นถือเป็นเรื่องที่น่ายินดี ในด้านการเมืองก็ยังคงเป็นประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจและพูดถึงมากเช่นกัน
อาจารย์ชุติมา โรจน์สิรวรพัฒน์
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

จากผลสำรวจโพลที่สุดแห่งปี 2564 สะท้อนให้เห็นถึงความหวัง พลังใจจากบุคคลต่าง ๆ ที่เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะจากคุณหนุ่มกรรชัย คุณก็อต จิรายุ คุณเบลล่า ราณี คุณก้อง ห้วยไร่ คุณต่าย อรทัย คุณเจ ชนาธิป          คุณเทนนิส ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรักในสิ่งที่ทำ ทำตามความฝัน หลายคนดิ้นรนต่อสู้เพื่อหาเลี้ยงชีพเพื่อครอบครัว ความหวังในปีหน้า 2565 ประชาชนอยากใช้ชีวิตอย่างอิสระจากโรคระบาดโควิค-19 ที่ยังไม่รู้จุดสิ้นสุด หวังให้การระบาดของโรคนี้คลี่คลายลง เพื่อกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขแบบเช่นก่อน

นายณัฐวุฒิ ตันมณี หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการและสื่อสารองค์กร
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


ที่มา: สวนดุสิตโพล

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ