ข่าวกรมอุตุนิยมวิทยา ก่อน 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 13:20 น.

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 - 21 พฤศจิกายน...

ทั่วไป 15 พ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 21 พฤศจิกายน 2564 การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 15 21 พ.ย. 64 บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

ทั่วไป 15 พ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 12 - 18 พฤศจิกายน...

ทั่วไป 12 พ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 12 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ออกประกาศวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 137/64... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 - 18 พฤศจิกายน...

ทั่วไป 12 พ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 18 พฤศจิกายน 2564 การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 12 14 พ.ย. 64 มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

ทั่วไป 12 พ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนที่ปกคลุมประเท... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 - 17 พฤศจิกายน...

ทั่วไป 11 พ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 17 พฤศจิกายน 2564 การคาดหมาย คาดหมายลักษณะอากาศ ในช่วงวันที่ 11 13 พ.ย. 64... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

ทั่วไป 11 พ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมป... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 10 - 16 พฤศจิกายน พ.ศ....

ทั่วไป 10 พ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 10 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ออกประกาศวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 136/64... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 - 16 พฤศจิกายน...

ทั่วไป 10 พ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 16 พฤศจิกายน 2564 การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 10 13 พ.ย. 64 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจ... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

ทั่วไป 10 พ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเท... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 - 15 พฤศจิกายน...

ทั่วไป 9 พ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 15 พฤศจิกายน 2564 การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 9 15 พ.ย. 64 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

ทั่วไป 9 พ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุ... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 8 - 14 พฤศจิกายน พ.ศ....

ทั่วไป 8 พ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 8 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ออกประกาศวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 135/64... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 - 14 พฤศจิกายน...

ทั่วไป 8 พ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 14 พฤศจิกายน 2564 การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 9 14 พ.ย. 64 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาป... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564

ทั่วไป 8 พ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงระลอกใหม่จากประเทศจีนได้แผ่... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 5 - 11 พฤศจิกายน พ.ศ....

ทั่วไป 5 พ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 5 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ออกประกาศวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 134/64... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 - 11 พฤศจิกายน...

ทั่วไป 5 พ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 11 พฤศจิกายน 2564 การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 5 6 พ.ย. 64 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

ทั่วไป 5 พ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 - 10 พฤศจิกายน...

ทั่วไป 4 พ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 10 พฤศจิกายน 2564 การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 4 6 พ.ย. 64 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเ... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

ทั่วไป 4 พ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่ง... อ่านต่อ


ข่าวกรมอุตุนิยมวิทยา ก่อน 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 07:11 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ