ข่าวกรมอุตุนิยมวิทยา ก่อน 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 15:50 น.

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 24 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ....

ทั่วไป 24 พ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 24 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ออกประกาศวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 142/64... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 - 30 พฤศจิกายน...

ทั่วไป 24 พ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 30 พฤศจิกายน 2564 การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 24 27 พ.ย. 64 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจ... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

ทั่วไป 24 พ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงปกคลุมภาคตะวันออกเ... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 - 29 พฤศจิกายน...

ทั่วไป 23 พ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 29 พฤศจิกายน 2564 การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 23 29 พ.ย. 64 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงระลอกใหม่จ... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

ทั่วไป 23 พ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงระลอกใหม่ประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุม... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 22 - 28 พฤศจิกายน พ.ศ....

ทั่วไป 22 พ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 22 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ออกประกาศวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 141/64... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 - 28 พฤศจิกายน...

ทั่วไป 22 พ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 28 พฤศจิกายน 2564 การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 23 28 พ.ย. 64 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงระลอกใหม่จ... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

ทั่วไป 22 พ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงระลอกใหม่ประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุม... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 19 - 25 พฤศจิกายน พ.ศ....

ทั่วไป 19 พ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 19 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ออกประกาศวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 140/64... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 - 25 พฤศจิกายน...

ทั่วไป 19 พ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 25 พฤศจิกายน 2564 การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 19 22 พ.ย. 64 บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

ทั่วไป 19 พ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ มีกำลังอ่อน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 - 24 พฤศจิกายน...

ทั่วไป 18 พ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 24 พฤศจิกายน 2564 การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 18 21 พ.ย. 64 บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

ทั่วไป 18 พ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้ มีกำลังอ่อน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 17 - 23 พฤศจิกายน พ.ศ....

ทั่วไป 17 พ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 17 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ออกประกาศวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 139/64... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 - 23 พฤศจิกายน...

ทั่วไป 17 พ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 23 พฤศจิกายน 2564 การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 17 21 พ.ย. 64 บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564

ทั่วไป 17 พ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะ... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 - 22 พฤศจิกายน...

ทั่วไป 16 พ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 22 พฤศจิกายน 2564 การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 16 21 พ.ย. 64 บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

ทั่วไป 16 พ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใ... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 15 - 21 พฤศจิกายน พ.ศ....

ทั่วไป 15 พ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 15 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ออกประกาศวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 138/64... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 - 21 พฤศจิกายน...

ทั่วไป 15 พ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 21 พฤศจิกายน 2564 การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 15 21 พ.ย. 64 บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง... อ่านต่อ


ข่าวกรมอุตุนิยมวิทยา ก่อน 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 13:20 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ