ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันวงเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท “บ. สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์” ที่ “BBB+” แนวโน้ม “Stable”

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday November 19, 2021 09:51 —ทริส เรตติ้ง

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) และอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของบริษัทที่ระดับ ?BBB+? ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต ?Stable? หรือ ?คงที่? ในขณะเดียวกัน ทริสเรทติ้งยังคงอันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันในสัดส่วน 70% ของบริษัทที่ระดับ ?A? และหุ้นกู้มีการค้ำประกันในสัดส่วน 85% ที่ระดับ ?A+? ด้วย โดยหุ้นกู้ที่มีการค้ำประกันนั้นได้รับการค้ำประกันบางส่วนจาก Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF) ซึ่งได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ระดับ ?AAA? จากทริสเรทติ้ง

ในขณะเดียวกัน ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ชุดใหม่ซึ่งไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันในวงเงินไม่เกิน 4 พันล้านบาทที่ระดับ ?BBB+? โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ชุดนี้ไปไถ่ถอนหุ้นกู้จำนวน 3 พันล้านบาทที่จะครบกำหนดชำระในเดือนมกราคม 2565 นี้ และส่วนที่เหลือจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

อันดับเครดิตยังคงสะท้อนถึงตำแหน่งทางการตลาดของบริษัทในฐานะเป็นผู้ค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือ LPG (Liquefied Petroleum Gas) รายใหญ่เป็นอันดับสองในประเทศไทย ตลอดจนการมีเครือข่ายกระจายสินค้าที่ครอบคลุม รวมถึงแนวโน้มการเติบโตในตลาดต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม อันดับเครดิตถูกลดทอนจากยอดขายที่ลดลงอย่างมากอันเนื่องมาจากผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) และความผันผวนของราคา LPG ในตลาดต่างประเทศ อันดับเครดิตยังได้รวมถึงการคาดการณ์ของทริสเรทติ้งว่าบริษัทจะมีสัดส่วนหนี้สินที่สูงขึ้นจากการลงทุนขนาดใหญ่ในโครงการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ LNG (Liquefied Natural Gas)

ทริสเรทติ้งมองว่าสถานะทางการเงินของบริษัทยังคงแข็งแกร่งเพียงพอที่จะผ่านพ้นช่วงเวลาที่ท้าทายของอุตสาหกรรม LPG ซึ่งได้รับผลกระทบจากโรคระบาดไปได้ โดยในปี 2564 บริษัทได้ประโยชน์จากราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นซึ่งชดเชยผลกระทบจากการลดลงของปริมาณการขาย LPG อันเนื่องมาจากสถานการณ์โรคโควิด 19 โดยราคา LPG ปรับตัวขึ้นจากประมาณ 540 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตันในเดือนมกราคม 2564 เป็นประมาณ 800 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตันในเดือนตุลาคม 2564 ส่งผลให้บริษัทมีกำไรที่ดีขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีต ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 รายได้ของบริษัทอยู่ที่ 5.47 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 36% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในขณะที่กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) อยู่ที่ 4.67 พันล้านบาทคิดเป็นเพิ่มขึ้น 103% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

ทริสเรทติ้งเชื่อว่ายอดขายของบริษัทน่าสามารถฟื้นตัวได้ในระยะปานกลางโดยได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจโลก ในขณะที่การขยายธุรกิจในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อชดเชยการหดตัวของตลาด LPG ในประเทศไทยจะยังคงเป็นกลยุทธ์หลักของบริษัทที่จะช่วยรักษาฐานกำไรของบริษัท ทั้งนี้ ในช่วงปี 2565-2566 ทริสเรทติ้งคาดการณ์ว่าบริษัทจะสามารถสร้าง EBITDA เฉลี่ยได้ประมาณ 3.0-3.5 พันล้านบาทต่อปีซึ่งอยู่ในระดับใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยในอดีต

ในทางตรงกันข้าม ทริสเรทติ้งคาดว่าความแข็งแกร่งด้านเครดิตของบริษัทจะยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันจากการลงทุนในโครงการนำเข้าก๊าซธรรมชาติ หรือ LNG ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 5.3 พันล้านบาท ความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทมีแนวโน้มที่จะลดลงเนื่องจากคาดว่าอัตราส่วนเงินทุนจากการดำเนินงานต่อหนี้สินทางการเงินสุทธิจะลดลงเหลือ 12% ในขณะที่อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA อาจเกิน 5 เท่าในระหว่างการก่อสร้างโครงการ และอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอาจเพิ่มขึ้นเป็น 57%-60%

ในมุมมองของทริสเรทติ้ง โครงการนำเข้า LNG ของบริษัทยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะก่อสร้างสถานที่จัดเก็บถัง LNG ในจังหวัดชลบุรี ทริสเรทติ้งคาดการณ์ว่าขั้นตอนการก่อสร้างโครงการ LNG จะใช้เวลาประมาณ 3 ปี โดยคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างโครงการในปี 2565

ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 บริษัทมีภาระหนี้สินอยู่ที่ 1.78 หมื่นล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยหนี้สินที่มีลำดับในการได้รับชำระคืนก่อนจำนวน 2.8 พันล้านบาทซึ่งทั้งหมดเป็นหนี้ที่มีหลักประกัน หมายความว่าอัตราส่วนของหนี้สินที่มีลำดับในการได้รับการชำระคืนก่อนต่อหนี้ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 15.9%

แนวโน้มอันดับเครดิต

แนวโน้มอันดับเครดิต ?Stable? หรือ ?คงที่? สะท้อนความคาดหมายว่าบริษัทจะยังคงสามารถรักษาสถานะผู้ค้า LPG รายใหญ่อันดับ 2 ของประเทศเอาไว้ได้ โดยกระแสเงินสดที่แน่นอนจากการค้า LPG ในประเทศจะช่วยลดผลกระทบจากกำไรที่ผันผวนของการดำเนินงานในต่างประเทศได้ ทริสเรทติ้งยังคาดว่าบริษัทจะสามารถรักษากำไรจากธุรกิจค้าก๊าซในต่างประเทศได้ถึงแม้ว่าบริษัทจะมีความอ่อนไหวต่อความเสี่ยงด้านราคามากขึ้นก็ตาม

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

อันดับเครดิตของบริษัทไม่น่าจะถูกปรับเพิ่มขึ้นในระยะใกล้นี้เนื่องจากบริษัทลงทุนจำนวนมากในโครงการนำเข้า LNG ประกอบกับอุปสงค์ของ LPG ในประเทศยังอยู่ในช่วงขาลงอย่างต่อเนื่อง อันดับเครดิตอาจถูกปรับลดลงได้หากสถานะทางการเงินของบริษัทอ่อนแอลงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งอาจเกิดจากการลงทุนจำนวนมากที่ทำให้หนี้สินทางการเงินของบริษัทเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

อันดับเครดิตและแนวโน้มอันดับเครดิตของหุ้นกู้มีการค้ำประกันบางส่วนของบริษัทสะท้อนคุณภาพเครดิตของทั้งผู้ออกหุ้นกู้และผู้ค้ำประกันคือ CGIF ซึ่งอันดับเครดิตของหุ้นกู้ดังกล่าวอาจได้รับการปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพเครดิตของบริษัทหรือของผู้ค้ำประกัน

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้, 15 มิถุนายน 2564

- วิธีการจัดอันดับเครดิตธุรกิจทั่วไป, 26 กรกฎาคม 2562

- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงิน, 5 กันยายน 2561

บริษัท สยามแก๊ซ แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (SGP)

อันดับเครดิตองค์กร: BBB+

อันดับเครดิตตราสารหนี้:

SGP221A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565 BBB+

SGP232A: หุ้นกู้มีการค้ำประกันบางส่วน (85%) 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566 A+

SGP23DA: หุ้นกู้มีการค้ำประกันบางส่วน (70%) 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566 A

SGP241A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 4,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567 BBB+

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ในวงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาท ไถ่ถอนภายใน 4 ปี 1 เดือน BBB+

แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com
ติดต่อ santaya@trisrating.com โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500
? บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ