ข่าวกฎหมายปกครอง ล่าสุด

ม.ศรีปทุม มอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองวิธีพิจา...

ทั่วไป 29 ก.ย. –ThaiPR.net ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ ประธานศาลปกครองสูงสุด ให้เกียรติเป็นประธาน มอบประกาศนียบัตร เข็มวิทยฐานะ และโล่รางวัลเรียนดีพร้อมเสื้อแจ๊คเก็ต... อ่านต่อ

พิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ ผู้ผ่านการอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองวิธีพิจารณาคด...

ทั่วไป 21 มิ.ย. –ThaiPR.net ศูนย์กฎหมายศรีปทุม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ ผู้ผ่านการอบรม หลักสูตร... อ่านต่อ

ม.ศรีปทุม มอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ ผู้ผ่านการอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองวิธีพิจ...

ทั่วไป 27 เม.ย. –ThaiPR.net เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565  ศูนย์กฎหมายศรีปทุม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีปัจฉิมนิเทศผู้ผ่านการอบรม หลักสูตร... อ่านต่อ

ม.ศรีปทุม ปฐมนิเทศและเปิดการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ...

ทั่วไป ต.ค. 62 –ThaiPR.net ศูยน์กฎหมายศรีปทุม ปฐมนิเทศและเปิดการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองวิธีพิจารณาคดีปกครองและคดีปกครองที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป.บางเขน... อ่านต่อ

DPU เปิดรับสมัคร ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรความรู้ทางด้านกฎหมายปกครองชั้นสูง...

ทั่วไป ส.ค. 62 –ThaiPR.net คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมโครงการอบรมความรู้ทางด้านกฎหมายปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 2... อ่านต่อ

DPU เปิดรับสมัคร ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรความรู้ทางด้านกฎหมายปกครองชั้นสูง...

ทั่วไป ส.ค. 62 –ThaiPR.net คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมโครงการอบรมความรู้ทางด้านกฎหมายปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 2... อ่านต่อ

ม.ศรีปทุม เปิดรับสมัครแล้ว! หลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครอง...

ทั่วไป ก.ค. 62 –ThaiPR.net ศูนย์กฎหมายศรีปทุม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครองและคดีปกครองที่ ก.ศ.ป.รับรอง... อ่านต่อ

DPU เปิดรับสมัคร ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรความรู้ทางด้านกฎหมายปกครองชั้นสูง รุ่นที่...

ทั่วไป ก.ค. 62 –ThaiPR.net คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมโครงการอบรมความรู้ทางด้านกฎหมายปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 2... อ่านต่อ

DPU เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรความรู้ทางด้านกฎหมายปกครองชั้นสูง รุ่นที่...

ทั่วไป มิ.ย. 62 –ThaiPR.net คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมโครงการอบรมความรู้ทางด้านกฎหมายปกครองชั้นสูง รุ่นที่2... อ่านต่อ

DPU ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตรความรู้ทางด้านกฎหมายปกครองชั้นสูง รุ่นที่...

ทั่วไป พ.ย. 61 –ThaiPR.net คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมโครงการอบรมความรู้ทางด้านกฎหมายปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 2... อ่านต่อ

คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ DPU ขอเชิญผู้สนใจร่วมโครงการอบรมหลักสูตรความรู้ทางด้านกฎหมายปกครองชั้นสูง...

ทั่วไป มี.ค. 61 –ThaiPR.net คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมโครงการอบรมความรู้ทางด้านกฎหมายปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 1... อ่านต่อ

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมโครงการอบรมหลักสูตรความรู้ทางด้านกฎหมายปกครองชั้นสูง รุ่นที่...

ทั่วไป ม.ค. 61 –ThaiPR.net คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมโครงการอบรมความรู้ทางด้านกฎหมายปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 1... อ่านต่อ

คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ DPU ขอเชิญผู้สนใจร่วมโครงการอบรมหลักสูตรความรู้ทางด้านกฎหมายปกครองชั้นสูง...

ทั่วไป พ.ย. 60 –ThaiPR.net คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมโครงการอบรมความรู้ทางด้านกฎหมายปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 1... อ่านต่อ

งานวินัยและนิติการ ราชภัฏโคราช อบรมกฎหมายสำหรับผู้บริหารและส่งเสริมคุณธรรม...

ทั่วไป ส.ค. 60 –ThaiPR.net งานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการอบรมเรื่อง กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารและการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม... อ่านต่อ

ก.ยุติธรรม เปิดการอบรม “กฎหมายปกครองและการบริหารงานภาครัฐสมัยใหม่”

ทั่วไป ม.ค. 58 –สำนักโฆษก นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “กฎหมายปกครองและการบริหารงานภาครัฐสมัยใหม่” รุ่นที่... อ่านต่อ

มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง จัดโครงการอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและหล...

ทั่วไป ม.ค. 57 –ThaiPR.net นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ ประธานกรรมการมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง (ว.พ.ปค.) เปิดเผยว่า มูลนิธิ ว.พ.ปค.... อ่านต่อ

ภาพข่าว: ราชภัฏโคราชอบรมกฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร

ทั่วไป ส.ค. 56 –ThaiPR.net งานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดการอบรมเรื่อง กฎหมายปกครอง สำหรับผู้บริหาร และการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม... อ่านต่อ

สำนักงานศาลปกครอง เปิดอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองตามมาตรฐานที่คณะกรรมการตุลาการศ...

ทั่วไป พ.ย. 53 –ThaiPR.net มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ร่วมกับสำนักงานศาลปกครองจัดการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ตามมาตรฐานที่ ก.ศป.... อ่านต่อ

GSPA นิด้า จัดวิพากษ์ร่าง พ.ร.บ.กฎหมายปกครองท้องถิ่นเร่งผลักดันโครงสร้างใหม่เข้าสู่สภาฯ...

ทั่วไป เม.ย. 52 –ThaiPR.net นักวิชาการคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า ร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย... อ่านต่อ

กรมการปกครองแถลงผลการประชุมคณะกรรมการ

ทั่วไป ก.พ. 41 –ThaiPR.net นายประมวล รุจนเสรี อธิบดีกรมการปกครองในฐานะเลขานุการคณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายปกครองท้องถิ่นและการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่น... อ่านต่อ

ผลการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายปกครองท้องถิ่นและการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่น

กฏหมายและประกาศ ม.ค. 41 –สำนักโฆษก วันนี้ (12 ม.ค. 41) เมื่อเวลา 13.30 น. ณ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล นายพิชัย รัตตกุล รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายปกคร... อ่านต่อ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ