ข่าวกรมวิทยาศาสตร์บริการ ล่าสุด

วศ. เสริมสร้างห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามมาตรฐานสากล

ทั่วไป 29 เม.ย. –ThaiPR.net กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดยกลุ่มงานวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์(วพ.) กองวัสดุวิศวกรรม... อ่านต่อ

วศ.พัฒนา Lab ทดสอบคุณภาพน้ำ ยกระดับการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณค่าไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (Total Kjeldahl...

ทั่วไป 22 เม.ย. –ThaiPR.net กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยกลุ่มทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ... อ่านต่อ

วศ.พัฒนาคุณภาพ Lab ยกระดับการทดสอบคุณค่าทางโภชนะของอาหารสัตว์ ตามมาตรฐานสากล

ทั่วไป 20 เม.ย. –ThaiPR.net 19 เมษายน 2564 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยกลุ่มทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ... อ่านต่อ

วศ.เสริมความสามารถห้องปฏิบัติการ ยกระดับการทดสอบและสอบเทียบ ตามมาตรฐานสากล

ทั่วไป 5 เม.ย. –ThaiPR.net กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย กลุ่มรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผล... อ่านต่อ

วศ.พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพน้ำ ด้านตรวจวิเคราะห์หาปริมาณของแข็งละลายน้ำ

ทั่วไป 30 มี.ค. –ThaiPR.net วันที่ 29 มีนาคม 2564 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยกลุ่มทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ... อ่านต่อ

วศ.นำผลงานชุด PPE จัดแสดงในเวทีประชุม Medical Hub

ทั่วไป 29 มี.ค. –ThaiPR.net วศ.นำผลงานชุด PPE จัดแสดงในเวทีประชุม Medical Hub ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม... อ่านต่อ

อธิบดี วศ. นำทีมนักวิทย์เยี่ยมชม Lab คณะสัตวแพทย์ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่

ทั่วไป 29 มี.ค. –ThaiPR.net อธิบดี วศ. นำทีมนักวิทย์เยี่ยมชม Lab คณะสัตวแพทย์ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ หวังร่วมมือพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ... อ่านต่อ

วศ. ลงพื้นที่ภาคเหนือยกระดับ SME กระดาษสา

ทั่วไป 29 มี.ค. –ThaiPR.net วศ. ลงพื้นที่ภาคเหนือยกระดับ SME กระดาษสา ปรับปรุงกระบวนการผลิตตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)... อ่านต่อ

วศ. จับมือ 30 หน่วยงานสมาชิกเครือข่ายขับเคลื่อนเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทั่วไป 29 มี.ค. –ThaiPR.net วศ. จับมือ 30 หน่วยงานสมาชิกเครือข่ายศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งขับเคลื่อนการเข้าถึงสารสนเทศวิทยาศาสตร์... อ่านต่อ

วศ. ถ่ายทอดเทคโนโลยี หลักสูตร "เทคโนโลยีการยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป" ณ...

ทั่วไป 26 มี.ค. –ThaiPR.net กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยกองเทคโนโลยีชุมชน จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร... อ่านต่อ

วศ. หนุนเทคโนโลยีพัฒนาผู้ประกอบการด้านกระดาษและบรรรจุภัณฑ์ รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ...

ทั่วไป 26 มี.ค. –ThaiPR.net วันที่ 26 มีนาคม 2564 กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย กลุ่มวัสดุธรรมชาติและเส้นใย... อ่านต่อ

วศ.หารือผู้บริหารก.อุตสาหกรรมวิจัยเครื่องดื่มสารสกัด CBD

ทั่วไป 12 มี.ค. –ThaiPR.net วศ.เปิดบ้านต้อนรับผู้บริหาร ก.อุตสาหกรรม สถาบันอาหาร และผู้ประกอบการ หารืองานวิจัยเครื่องดื่มสารสกัด CBD ตอบโจทย์กลุ่มอุตสาหกรรมและผู้บริโภค... อ่านต่อ

วศ.อว. ยกทีมนักวิทย์เยี่ยมชมแลปกัญชา-กัญชง วพ.

ทั่วไป 12 มี.ค. –ThaiPR.net วศ.อว. ยกทีมนักวิทย์เยี่ยมชมแลปกัญชา กัญชง วพ. หวังสร้างความร่วมมือต่อยอดงานวิจัยด้านการวิเคราะห์สารสำคัญเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชเศรษฐกิ... อ่านต่อ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวง อว. MOU มูลนิธิ ณภาฯ

ทั่วไป 12 มี.ค. –ThaiPR.net กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวง อว. MOU มูลนิธิ ณภาฯ ต่อยอดการพัฒนาสารสกัดสมุนไพรและหัตถกรรมท้องถิ่นสู่ระดับสากล กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์... อ่านต่อ

วศ. โชว์ผลงาน Eco Friendly Products จาก กัญชง พืชเศรษฐกิจใหม่ ด้วย...

ทั่วไป 8 มี.ค. –ThaiPR.net กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำผลงานนวัตกรรม Eco Friendly Products จากกัญชง... อ่านต่อ

วศ. เป็นห้องปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ เร่งปรับบทบาทรองรับภารกิจบริการทางวิทย...

ทั่วไป 4 มี.ค. –ThaiPR.net นายแพทย์ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมงานแถลงข่าวการประกาศกฎกระทรวง อว. ตามราชกิจจานุเบกษา... อ่านต่อ

ราชกิจจานุเบกษาคลอดกฎกระทรวง อว.ให้ วศ. เป็นหน่วยบริการทางวิทยาศาสตร์และสถานปฏิบัติงานกลางทาง ว....

ทั่วไป 3 มี.ค. –ThaiPR.net วันที่ 3 มีนาคม 2564 นายแพทย์ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดเผยถึงกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)... อ่านต่อ

วศ.อว. ยกทีมนักวิทย์เยี่ยมชมแลปกัญชา-กัญชง วพ. สร้างความร่วมมือต่อยอดงานวิจัยด้านการวิเคราะห์สารสำคั...

ทั่วไป 1 มี.ค. –ThaiPR.net วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำโดยนางอาภาพร สินธุสาร... อ่านต่อ

วศ. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ณ บริษัท ไปรษณีย์ไทย...

ทั่วไป 23 ก.พ. –ThaiPR.net กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยนางสุบงกช ทรัพย์แตง หัวหน้ากลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร... อ่านต่อ

ไปรษณีย์ไทย ผลิตเจล-สเปรย์แอลกอฮอล์ 5,000 ขวด แจกจ่ายประชาชนเขตหลักสี่ บุรุษไปรษณีย์...

เศรษฐกิจ 23 ก.พ. –ThaiPR.net บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เดินหน้าผลิตเจลแอลกอฮอล์... อ่านต่อ

วศ.เปิดแลป พิสูจน์คุณสมบัติข้าวพร้อมทานหุงด้วยน้ำมันจริงหรือไม่..?

ทั่วไป 23 ก.พ. –ThaiPR.net วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยนางอาภาพร สินธุสาร ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชุมชน... อ่านต่อ

วศ. แนะคนไทยบริโภค "ถั่งเช่า" อย่างไรให้ปลอดภัย พร้อมให้บริการทดสอบหาเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคและโลหะหนั...

ทั่วไป 16 ก.พ. –ThaiPR.net นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เปิดเผยเกี่ยวกับเทรนด์คนรักสุขภาพในปัจจุบัน โดยเฉพาะความนิยมการรับประทาน "ถั่งเช่า"... อ่านต่อ

วศ. ให้บริการทดสอบสารฆ่าเชื้อและผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์กว่า 825 ตัวอย่าง ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ต้นปี...

ทั่วไป 15 ก.พ. –ThaiPR.net นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดเผยว่าจากการสถานการณ์ วิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)... อ่านต่อ

วศ.จัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ สาขาสอบเทียบ รวม 117 ห้องปฏิบัติการ

ทั่วไป 15 ก.พ. –ThaiPR.net กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์ กลุ่มทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ 2... อ่านต่อ

วศ.หน่วยตรวจสอบหรือตรวจวิเคราะห์เสื้อกาวน์ทางการแพทย์ ชุดคลุมและผ้าสำหรับชุดปฏิบัติทางการแพทย์

ทั่วไป 15 ก.พ. –ThaiPR.net นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เปิดเผยว่าในสถานการณ์โควิด 19 ที่ผ่านมามีความต้องการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์สูงมาก... อ่านต่อ


ข่าวกรมวิทยาศาสตร์บริการ ก่อน 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 08:37 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ