ข่าวทัศนีย์ เมืองแก้ว ล่าสุด

สศก. โชว์ผล Zoning ช่วยเกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิต สร้างมูลค่ากำไร 27 ล้านบาท ในพื้นที่ 51...

เศรษฐกิจ 1 ส.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สศก. โชว์ผล Zoning ช่วยเกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิต สร้างมูลค่ากำไร 27 ล้านบาท ในพื้นที่ 51 จังหวัด ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว... อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร ช่วยสหกรณ์การเกษตรเมืองย่าโม...

เศรษฐกิจ 27 ก.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตรช่วยสหกรณ์การเกษตรเมืองย่าโม เจรจาจับคู่ธุรกิจ สร้างมูลค่าสินค้าเกษตรที่ซื้อขายรวมทั้งปี 1,766... อ่านต่อ

สศก. เร่งเครื่อง ลุยแผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ ระยะ 5 ปี ให้สมบูรณ์ ...

ทั่วไป 22 มิ.ย. –ThaiPR.net ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่... อ่านต่อ

สศก. เร่งเครื่อง ลุยแผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ ระยะ 5 ปี ให้สมบูรณ์...

เศรษฐกิจ 22 มิ.ย. –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สศก. เร่งเครื่อง ลุยแผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ ระยะ 5 ปี ให้สมบูรณ์ดันไทยเป็นผู้นำอาเซียนเกษตรอินทรีย์ ภายในปี 2570 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว... อ่านต่อ

แปลงใหญ่หม่อนไหมรุ่งเรือง เมืองเพชรบูรณ์ หนึ่งความสำเร็จยกระดับแปลงใหญ่...

เศรษฐกิจ 20 มิ.ย. –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงผลติดตาม... อ่านต่อ

โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย สร้างชุมชนอยู่ร่วมกับช้างป่าได้อย่างสมดุลและยั่งยืน

เศรษฐกิจ 20 พ.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย สร้างชุมชนอยู่ร่วมกับช้างป่าได้อย่างสมดุลและยั่งยืน ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว... อ่านต่อ

แปลงใหญ่กาแฟบ้านป๊อก ผลสำเร็จรวมกลุ่มเข้มแข็ง รังสรรค์กาแฟคุณภาพ สร้างรายได้ปีละ 16...

เศรษฐกิจ 2 มี.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แปลงใหญ่กาแฟบ้านป๊อก ผลสำเร็จรวมกลุ่มเข้มแข็ง รังสรรค์กาแฟคุณภาพ สร้างรายได้ปีละ 16 ล้านบาท ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร... อ่านต่อ

โครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน นำหลักเศรษฐกิจพอเพียง...

เศรษฐกิจ 17 ก.พ. –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาพื้นที่รกร้างค่ายนเรศวร สร้างรายได้ข้าราชการตำรวจที่เข้าร่วมโครงการฯ... อ่านต่อ

สศก. เผย ผลติดตามแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ไตรมาส 1 แนะ...

เศรษฐกิจ 24 ม.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แนะ ช่องทางติดตามผลประเมินโครงการสำคัญ เพื่อรับทราบความก้าวหน้าต่อเนื่อง นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)... อ่านต่อ

ต้นแบบความสำเร็จ แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี เน้นผลิตปาล์มคุณภาพ...

เศรษฐกิจ 20 ม.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ต้นแบบความสำเร็จ แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี เน้นผลิตปาล์มคุณภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว... อ่านต่อ

ต้นแบบความสำเร็จ แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี เน้นผลิตปาล์มคุณภาพ...

ทั่วไป 20 ม.ค. –ThaiPR.net นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานของแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน... อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมการผลิตผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน ขับเคลื่อนมาตรฐานไหมไทย...

เศรษฐกิจ 19 ม.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โครงการส่งเสริมการผลิตผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน ขับเคลื่อนมาตรฐานไหมไทย หนุนกลุ่มเกษตรกรผลิตไหมคุณภาพ นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว... อ่านต่อ

โครงการยกระดับแปลงใหญ่ฯ ตอบโจทย์ สร้างเกษตรกรสู่ผู้ประกอบธุรกิจเกษตร...

เศรษฐกิจ 22 พ.ย. –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โครงการยกระดับแปลงใหญ่ฯ ตอบโจทย์ สร้างเกษตรกรสู่ผู้ประกอบธุรกิจเกษตร กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว... อ่านต่อ

เรสคิวฟาร์ม สู่ 'Young Smart Farmer’ ศูนย์บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์เกษตรกรรุ่นใหม่

ทั่วไป ต.ค. 63 –ThaiPR.net นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์... อ่านต่อ

เรสคิวฟาร์ม สู่ ‘Young Smart Farmer’ ศูนย์บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์เกษตรกรรุ่นใหม่

เศรษฐกิจ ต.ค. 63 –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์... อ่านต่อ

เรสคิวฟาร์ม สู่ ‘Young Smart Farmer’ ศูนย์บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์เกษตรกรรุ่นใหม่

เศรษฐกิจ ต.ค. 63 –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์... อ่านต่อ

ผลักดันเกษตรอินทรีย์ไทย ยืนหนึ่งอาเซียน เดินหน้าแผนปฏิบัติการขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ 1.3 ล้านไร่...

เศรษฐกิจ ก.ย. 63 –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ผลักดันเกษตรอินทรีย์ไทย ยืนหนึ่งอาเซียน เดินหน้าแผนปฏิบัติการขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ 1.3 ล้านไร่ ในปี 65 นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว... อ่านต่อ

ผลักดันเกษตรอินทรีย์ไทย ยืนหนึ่งอาเซียน เดินหน้าแผนปฏิบัติการขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ 1.3 ล้านไร่...

ทั่วไป ก.ย. 63 –ThaiPR.net นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากที่ สศก.... อ่านต่อ

สศก.สร้างความร่วมมือ FAO ประยุกต์ข้อมูลสภาพภูมิอากาศสร้างภูมิคุ้มกันภาคเกษตรและความมั่นคงอาหารของไทย

เศรษฐกิจ ส.ค. 63 –ThaiPR.net นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง... อ่านต่อ

สศก.สร้างความร่วมมือ FAO ประยุกต์ข้อมูลสภาพภูมิอากาศสร้างภูมิคุ้มกันภาคเกษตรและความมั่นคงอาหารของไทย

เศรษฐกิจ ส.ค. 63 –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สศก.สร้างความร่วมมือ FAO ประยุกต์ข้อมูลสภาพภูมิอากาศสร้างภูมิคุ้มกันภาคเกษตรและความมั่นคงอาหารของไทย นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว... อ่านต่อ

หนุนเกษตรกรปลูก “ถั่วลิสงพันธุ์พระราชทาน” สินค้า Future Crop จ.นครราชสีมา...

เศรษฐกิจ ส.ค. 63 –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หนุนเกษตรกรปลูก “ถั่วลิสงพันธุ์พระราชทาน” สินค้า Future Crop จ.นครราชสีมา สร้างรายได้งามให้แก่เกษตรกร นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว... อ่านต่อ

หนุนเกษตรกรปลูก “ถั่วลิสงพันธุ์พระราชทาน” สินค้า Future Crop จ.นครราชสีมา...

ทั่วไป ส.ค. 63 –ThaiPR.net นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าถั่วลิสง... อ่านต่อ

ม.หอการค้าไทย ลงนามบันทึกข้อตกร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ทั่วไป ส.ค. 63 –ThaiPR.net สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทางวิชาการระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมีนายระพีภัทร์... อ่านต่อ

ไทยนำอาเซียนหารือจีน ยกระดับความตกลงทางการค้า เร่งเปิดตลาดเสรีเพิ่มเติม หลังโควิด-19...

หุ้น-การเงิน ส.ค. 63 –ThaiPR.net นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการร่วมกำกับการดำเนินงานภายใต้ความ... อ่านต่อ

ไทยนำอาเซียนหารือจีน ยกระดับความตกลงทางการค้า เร่งเปิดตลาดเสรีเพิ่มเติม หลังโควิด-19...

เศรษฐกิจ ส.ค. 63 –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ไทยนำอาเซียนหารือจีน ยกระดับความตกลงทางการค้า เร่งเปิดตลาดเสรีเพิ่มเติม หลังโควิด 19 คลี่คลาย นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว... อ่านต่อ


ข่าวทัศนีย์ เมืองแก้ว ก่อน 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563 15:13 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ