ข่าวปิยนุช วุฒิสอน ล่าสุด

ดีอีเอส ร่วมประชุมผู้นำเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านดิจิทัลและผู้นำสภาหน่วยงานกำกับดูแลกิจการโทรคมนาค...

เทคโนโลยี ต.ค. 64 –ThaiPR.net ดีอีเอส ร่วมประชุมผู้นำเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านดิจิทัลและผู้นำสภาหน่วยงานกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมแห่งอาเซียน อย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 2... อ่านต่อ

ดีอีเอส ร่วมเวทีคณะผู้แทน National Center for APEC แลกเปลี่ยนเรื่องพัฒนาการด้านดิจิทัล...

เทคโนโลยี ก.ย. 64 –ThaiPR.net ดีอีเอส ร่วมเวทีคณะผู้แทน National Center for APEC แลกเปลี่ยนเรื่องพัฒนาการด้านดิจิทัล การพัฒนานโยบายและกฎหมายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษ... อ่านต่อ

ดีอีเอส ร่วมเวทีคณะอนุกรรมการด้านสารัตถะ เตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค

เทคโนโลยี ก.ย. 64 –ThaiPR.net เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 นางปิยนุช วุฒิสอน ผู้ตรวจราชกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้รับมอบหมายจากการปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม... อ่านต่อ

ผู้ตรวจฯ ดีอีเอส เปิดกิจกรรม I-Share ครั้งที่ 4 เรื่อง ประสบการณ์ในงานด้านต่างประเทศ...

ทั่วไป ส.ค. 64 –ThaiPR.net เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 นางปิยนุช วุฒิสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดกิจกรรม I Share ครั้งที่ 4 เรื่อง... อ่านต่อ

ดีอีเอส ร่วมเวที World Bank เน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการขับเคลื่อน...

เทคโนโลยี ส.ค. 64 –ThaiPR.net เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 นางปิยนุช วุฒิสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วมเป็นผู้บรรยายในการประชุมเชิงปฏิบัติการของธนาคารโ... อ่านต่อ

ผู้ตรวจดีอีเอส ติดตามการดำเนินงานสำคัญตามภารกิจกระทรวงฯ ในพื้นที่ จ.ประจวบฯ และ...

ทั่วไป ก.ค. 64 –ThaiPR.net เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นางคนึงนิจ คชศิลา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม... อ่านต่อ

ดีอีเอส ร่วมเสวนาหัวข้อ "รู้เท่าทันระเบียบการค้าโลกหลังโควิด - 19" ในงาน "เปิดประตูอาเซียน-แคนาดา...

เทคโนโลยี มิ.ย. 64 –ThaiPR.net เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 นางปิยนุช วุฒิสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นวิทยากรในการสัมมนา Webinar Series เรื่อง... อ่านต่อ

ดีอีเอส ร่วมหารือเตรียมความพร้อมช่วงไทยเป็นเจ้าภาพ การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ปี...

เทคโนโลยี มิ.ย. 64 –ThaiPR.net เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 นางปิยนุช วุฒิสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นผู้แทนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม... อ่านต่อ

ผู้ตรวจฯ ดีอีเอส ร่วมอภิปรายหัวข้อ "สภาวะแวดล้อมภายในประเทศ ด้านการบริหารจัดการข้อมูลในยุคดิจิทัล"...

เทคโนโลยี มิ.ย. 64 –ThaiPR.net เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 นางปิยนุช วุฒิสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วมอภิปรายให้นักศึกษาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร... อ่านต่อ

ดีอีเอส ปลื้มคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กร อยู่ที่ 91.31 คะแนน ผ่านเกณฑ์...

เทคโนโลยี มิ.ย. 64 –ThaiPR.net เมื่อเร็วๆนี้  นางปิยนุช วุฒิสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม I Share ครั้งที่ 3  กิจกรรม I... อ่านต่อ

ดีอีเอส ร่วมเวที ESCAP หารือแผนปฏิบัติการข้อริเริ่มทางด่วน ข้อมูลเอเชียแปซิฟิก AP - IS (2022 -...

เทคโนโลยี มิ.ย. 64 –ThaiPR.net เมื่อเร็วๆนี้  นางปิยนุช วุฒิสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นผู้แทนระดับสูงเข้าร่วมการประชุม The First Meeting of The... อ่านต่อ

ดีอีเอส จัดกิจกรรม I- Share หัวข้อ "การใช้เทคโนโลยีแบบชาญฉลาด" กระตุ้นบุคลากร-องค์กร...

ทั่วไป มี.ค. 64 –ThaiPR.net เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 นางปิยนุช วุฒิสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม I Share ครั้งที่ 2/2564... อ่านต่อ

ผู้ตรวจฯ ดีอีเอส ร่วมประชุมตรวจราชการแบบบูรณาการฯ เขตตรวจราชการที่ 12 ...

ทั่วไป มี.ค. 64 –ThaiPR.net เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 นางปิยนุช วุฒิสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วมการประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชกา... อ่านต่อ

ผู้ตรวจฯ ดีอีเอส บรยาย หลักสูตร "อัยการพิเศษฝ่าย" รุ่นที่ 7 เรื่อง "ภัยคุกคาม...

ทั่วไป มี.ค. 64 –ThaiPR.net เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 นางปิยนุช วุฒิสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นวิทยากรบรรยาย หลักสูตร "อัยการพิเศษฝ่าย" รุ่นที่ 7... อ่านต่อ

ผู้ตรวจฯ ดีอีเอส ร่วมบรรยาย "บทบาทและการดำเนินงานของกระทรวงดิจิทัลฯ"...

เทคโนโลยี ก.พ. 64 –ThaiPR.net เมื่อวันที่ 18  กุมภาพันธ์  2564 นางปิยนุช วุฒิสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นวิทยากรบรรยายวิชา... อ่านต่อ

ดีอีเอส ร่วม TDRI ศึกษาความพร้อมของไทย ก่อนเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา ว่าด้วยการคุ้มครองและการส่งเสริมความ...

เทคโนโลยี ก.พ. 64 –ThaiPR.net เมื่อวัน 5 กุมภาพันธ์ 2564 นางปิยนุช วุฒิสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้สัมภาษณ์กับทางสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย... อ่านต่อ

ดีอีเอส ติดตามความคืบหน้าภารกิจสำคัญปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 ในพื้นที่ จ.ตาก จ.ระยอง...

เทคโนโลยี ก.พ. 64 –ThaiPR.net เมื่อวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นางคนึงนิจ คชศิลา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม... อ่านต่อ

ดีอีเอส ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการของเวทีการประชุมเศรษฐกิจโลก (WEF)ภายใต้หัวข้อ "Cross - border data...

ทั่วไป ธ.ค. 63 –ThaiPR.net เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ นางปิยนุช วุฒิสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมเวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมเศรษฐกิจโลก... อ่านต่อ

"ดีอีเอส" จัด KM Forum เพิ่มทักษะบุคลากร เรื่อง ทิศทางของเศรษฐกิจโลก...

เทคโนโลยี ธ.ค. 63 –ThaiPR.net นางปิยนุช วุฒิสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานพิธีเปิด "โครงการบริการจัดการองค์ความรู้ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่... อ่านต่อ

ดีอีเอส ประชุม APT สมัยที่ 44 ร่วม 35 ประเทศสมาชิก ผ่านระบบออนไลน์ครั้งแรก...

เทคโนโลยี ธ.ค. 63 –ThaiPR.net นางปิยนุช วุฒิสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย และคณะได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดการ (MC) สมัยที่... อ่านต่อ

คณะทำงานจัดการองค์ความรู้ "ดีอีเอส" จัดทำแผนปี 2564 มุ่งพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

ทั่วไป พ.ย. 63 –ThaiPR.net เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นางปิยนุช วุฒิสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดการองค์ความรู้... อ่านต่อ

“ดีอีเอส”ร่วมสภากาชาดไทย สร้างมติใหม่จัดงานสภากาชาดปี 2563 แบบ New Normal ภายใต้แนวคิด...

ทั่วไป ต.ค. 63 –ThaiPR.net นางปิยนุช วุฒิสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดีอีเอส ร่วมประชุมกรรมการแผนกประชาสัมพันธ์งานกาชาดประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 ณ... อ่านต่อ

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทยร่วมกับกระทรวงดิจิทัล และกระทรวงอุดมศึกษา พร้อมผู้นำองค์กรธุรกิจชั้นนำแถลงข่าวเ...

ทั่วไป ต.ค. 63 –ThaiPR.net นางสาวกัลยา แสวงหาบุญ เลขาธิการสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) โดยนางสาวปิยนุช วุฒิสอน... อ่านต่อ

ดีอีเอส หนุน โครงการ X Campus Ads. Idea Contest 2020 เปิดเวทีเด็กรุ่นใหม่สร้างสรรค์ผลงานด้านดิจิทัล

ทั่วไป ก.ย. 63 –ThaiPR.net นางปิยนุช วุฒิสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดีอีเอส ให้เกียรติร่วมงานแถลงข่าว โครงการ X Campus Ads. Idea Contest 2020 ณ ห้อง... อ่านต่อ

ผู้ตรวจฯกระทรวงดิจิทัลฯ บรรยายพิเศษ "เศรษฐกิจยุค Digital" ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร...

เทคโนโลยี ส.ค. 63 –ThaiPR.net นางปิยนุช วุฒิสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดีอีเอส... อ่านต่อ


ข่าวปิยนุช วุฒิสอน ก่อน 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563 15:19 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ