ข่าวพยากรณ์อากาศประจำวัน ล่าสุด

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

ทั่วไป 20 พ.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2565

ทั่วไป 19 พ.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2565

ทั่วไป 18 พ.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทย... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2565

ทั่วไป 17 พ.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวัน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2565

ทั่วไป 13 พ.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2565

ทั่วไป 12 พ.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ลมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมประเทศไทย... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2565

ทั่วไป 11 พ.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ลมใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมประเทศไทย... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2565

ทั่วไป 10 พ.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรง... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 9 พฤษภาคม 2565

ทั่วไป 9 พ.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทย อ่าวไทย... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2565

ทั่วไป 6 พ.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ลมตะวันออก และลมตะวันออกเฉียงใต้ทีพัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้มีกำลังแรง... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2565

ทั่วไป 5 พ.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ลมตะวันออก และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2565

ทั่วไป 3 พ.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกค... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 29 เมษายน 2565

ทั่วไป 29 เม.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 29 เมษายน 2565 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 28 เมษายน 2565

ทั่วไป 28 เม.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 28 เมษายน 2565 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 27 เมษายน 2565

ทั่วไป 27 เม.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 27 เมษายน 2565 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 26 เมษายน 2565

ทั่วไป 26 เม.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 26 เมษายน 2565 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 25 เมษายน 2565

ทั่วไป 25 เม.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 25 เมษายน 2565 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 22 เมษายน 2565

ทั่วไป 22 เม.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 22 เมษายน 2565 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนผ่านภาคเหนือ... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 21 เมษายน 2565

ทั่วไป 21 เม.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 21 เมษายน 2565 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 20 เมษายน 2565

ทั่วไป 20 เม.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 20 เมษายน 2565 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนเร... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 19 เมษายน 2565

ทั่วไป 19 เม.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้ว... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 18 เมษายน 2565

ทั่วไป 18 เม.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 18 เมษายน 2565 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงภาคตะว... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 12 เมษายน 2565

ทั่วไป 12 เม.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 12 เมษายน 2565 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 11 เมษายน 2565

ทั่วไป 11 เม.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 11 เมษายน 2565 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 8 เมษายน 2565

ทั่วไป 8 เม.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 8 เมษายน 2565 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง... อ่านต่อ


ข่าวพยากรณ์อากาศประจำวัน ก่อน 8 เมษายน พ.ศ. 2565 07:00 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ