ข่าวพยากรณ์อากาศประจำวัน ล่าสุด

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2565

ทั่วไป 2 ธ.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 02 ธันวาคม 2565 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ภาคใต้ตอนล่างมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2565

ทั่วไป 1 ธ.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 01 ธันวาคม 2565 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางระลอกใหม่จากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุ... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ทั่วไป 30 พ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 30 พฤศจิกายน 2565 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางระลอกใหม่จากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกค... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

ทั่วไป 29 พ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 29 พฤศจิกายน 2565 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมภาคเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565

ทั่วไป 28 พ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 28 พฤศจิกายน 2565 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมทะเลจีนใต้ ส่งผลทำให้มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณประเทศไ... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

ทั่วไป 25 พ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 25 พฤศจิกายน 2565 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

ทั่วไป 24 พ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 24 พฤศจิกายน 2565 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

ทั่วไป 23 พ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 23 พฤศจิกายน 2565 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมประเทศกัมพูชาตอนล่าง... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565

ทั่วไป 22 พ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 22 พฤศจิกายน 2565 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนล่าง... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

ทั่วไป 21 พ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 21 พฤศจิกายน 2565 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมทะเลจีนใต้ตอนล่าง... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565

ทั่วไป 18 พ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 18 พฤศจิกายน 2565 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่าง ในขณะที่ลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565

ทั่วไป 17 พ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์ประจำวันแบบอินโฟกราฟิก 17 พฤศจิกายน 2565 พยากรณ์อากาศประจำวัน รูปภาพ: พยากรณ์อากาศประจำวัน ออกประกาศ 17 พฤศจิกายน 2565 ลักษณะอากาศทั่วไป 17... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565

ทั่วไป 16 พ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 16 พฤศจิกายน 2565 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่าง ประกอบกับลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

ทั่วไป 15 พ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 15 พฤศจิกายน 2565 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่าง ในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันต... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

ทั่วไป 14 พ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 14 พฤศจิกายน 2565 ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศมาเลเซีย โดยมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณช่องแคบมะละกาและภาคใต้ตอนล่าง... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

ทั่วไป 11 พ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 11 พฤศจิกายน 2565 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนเริ่มมีกำลังอ่อนลง... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

ทั่วไป 10 พ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 10 พฤศจิกายน 2565 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

ทั่วไป 9 พ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 09 พฤศจิกายน 2565 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมพาดผ่านทางตอนล่างของภาคใต้... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

ทั่วไป 8 พ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 08 พฤศจิกายน 2565 ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณเหนือเกาะสุมาตรา... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565

ทั่วไป 7 พ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 07 พฤศจิกายน 2565 ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนล่าง... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565

ทั่วไป 4 พ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 04 พฤศจิกายน 2565 ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคใต้ตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณประเทศมาเลเซียและช่องแคบมะละกามีกำลังแรงข... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565

ทั่วไป 3 พ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 03 พฤศจิกายน 2565 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน และภาคใต้ตอนบน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565

ทั่วไป 2 พ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 02 พฤศจิกายน 2565 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

ทั่วไป 1 พ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 01 พฤศจิกายน 2565 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคเหนือตอนบน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2565

ทั่วไป 31 ต.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 31 ตุลาคม 2565 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคเหนือตอนบน... อ่านต่อ


ข่าวพยากรณ์อากาศประจำวัน ก่อน 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 07:12 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ