ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ล่าสุด

วว. บูรณาการดำเนินงานหน่วยงานพันธมิตรสกลนครนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์/สังคม

ทั่วไป 8 ก.ย. –ThaiPR.net นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา... อ่านต่อ

"พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช" เปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ทั่วไป 14 ก.ค. –ThaiPR.net นายกฤติวกร ธรรมแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยี และนายอุทัย อุ่นเมือง ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมสนับสนุนกระบวนการและนวัตกรรมดิจิทัล บริษัท... อ่านต่อ

กอ.รมน. - วช. ส่งมอบผลสำเร็จงานวิจัยและนวัตกรรม แก้ปัญหาภัยแล้งให้กับชุมชนมุกดาหาร ดำเนินการโดย...

ทั่วไป 31 พ.ค. –ThaiPR.net กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)และ... อ่านต่อ

รัชกาลที่ 10 พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จาก ม.ราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา...

ทั่วไป มี.ค. 61 –ThaiPR.net สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร... อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาขอเชิญเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในหลวง ร.10...

ทั่วไป ก.พ. 61 –ThaiPR.net มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร... อ่านต่อ

ภาพข่าว: RBRU : " ดร.ทรงศักดิ์ " รองอธิการบดี มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี ต้อนรับ...

ทั่วไป เม.ย. 60 –ThaiPR.net วันที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 36) รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ มิ่มกระโทก รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร... อ่านต่อ

พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ราชภัฏราชสีมา

ทั่วไป ม.ค. 60 –ThaiPR.net มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร... อ่านต่อ

ราชภัฏนครราชสีมาเลื่อนกำหนดรับพระราชทานปริญญาบัตร

ทั่วไป ต.ค. 59 –ThaiPR.net ตามที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์... อ่านต่อ

ภาพข่าว: ราชภัฏโคราช ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ราชภัฏสกลนคร

ทั่วไป ก.ค. 59 –ThaiPR.net งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วย กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ... อ่านต่อ

ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ...

การเมือง เม.ย. 58 –มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร... อ่านต่อ

ม.ราชภัฏโคราช เชื่อมความสัมพันธ์ด้านงานวิจัย ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จาก...

ทั่วไป ก.พ. 58 –ThaiPR.net เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ณ... อ่านต่อ

รมว.ศธ. เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ทั่วไป ธ.ค. 57 –สำนักโฆษก พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ... อ่านต่อ

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555-2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ทั่วไป พ.ย. 57 –ThaiPR.net เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร... อ่านต่อ

ราชภัฏสกลนคร แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานกับราชภัฏโคราช

ทั่วไป เม.ย. 56 –ThaiPR.net เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2556 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ต้อนรับคณะศึกษา ดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ณ ห้องประชุมสุวัจน์... อ่านต่อ

วิทยาลัยนาโน สจล. ร่วมมือ 7 ม.ราชภัฏ จัดประกวดสุดยอดนวัตกรรมด้านนาโน

ทั่วไป ส.ค. 54 –ThaiPR.net รองศาสตราจารย์ ดร. จิติ หนูแก้ว คณบดี วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.)... อ่านต่อ

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ทั่วไป ธ.ค. 53 –ThaiPR.net สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯเสด็จพระราชดำเนินในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต... อ่านต่อ

ภาพข่าว: คณาจารย์และนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตราชภัฏโคราช เสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ

ทั่วไป ก.ย. 53 –ThaiPR.net เมื่อวันที่ 2 3 กันยายน 2553 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประหยัด ภูมิโคกรักษ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ศักดิ์ปกรกานต์ ได้พานักศึกษา... อ่านต่อ

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ม.ราชภัฏโคราช

ทั่วไป พ.ย. 51 –ThaiPR.net ด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ เสด็จพระราช ดำเนินในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต... อ่านต่อ

เยาวชนไทยเจ๋ง พิชิตรางวัล “2008 GlobalTIC” พัฒนาโคเนื้อด้วยเทคนิค...

ทั่วไป ส.ค. 51 –ThaiPR.net กรุงเทพฯ 8 ส.ค. สวทช. ทีมผู้แทนประเทศไทยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ลูกหลานเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ คว้ารางวัลการประกวดแผนธุรกิจระดับโลก... อ่านต่อ

นายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานลงนามความร่วมมือและสนับสนุนการจัดการศึกษา

กฏหมายและประกาศ ก.ย. 50 –สำนักโฆษก นายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร... อ่านต่อ

นายกรัฐมนตรีมอบเงินช่วยเหลือผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย จังหวัดสกลนคร

กฏหมายและประกาศ มี.ค. 50 –สำนักโฆษก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย จังหวัดสกลนคร... อ่านต่อ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ