ข่าวม.มหิดล ก่อน 5 กันยายน พ.ศ. 2565 10:40 น.

ม.มหิดล เดินหน้าวิจัยประสิทธิภาพและความปลอดภัย "ยาขับเหล็กสูตรใหม่"...

ทั่วไป 5 ก.ย. –ThaiPR.net การส่งเสริม ป้องกัน และควบคุมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ประเทศไทยถือเป็นนโยบายแห่งชาติ (national policy) ซึ่งเบื้องหลังของการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว คือ... อ่านต่อ

ม.มหิดล เตรียมโชว์ 18 ผลงานวิจัยเพื่อสังคม วิทยาเขตนครสวรรค์พร้อมนำทีมเข้าร่วมเสนอ 10...

ทั่วไป 5 ก.ย. –ThaiPR.net "ภารกิจเพื่อสังคม" เป็นดั่งคำสัญญาว่า "มหาวิทยาลัยจะไม่ทอดทิ้งชุมชน" อาจารย์ แพทย์หญิงมนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์... อ่านต่อ

ม.มหิดล มอบอนาคตให้เด็กในชุมชนได้รู้หนังสือด้วยนวัตกรรมทางการศึกษา

ทั่วไป 1 ก.ย. –ThaiPR.net ก่อนที่แหล่งเรียนรู้จะขยายขอบเขตสู่โลกออนไลน์ ศูนย์กลางทางการศึกษาของไทยเคยอยู่ที่วัดวาอารามมาก่อน สำหรับในพื้นที่จังหวัดนครปฐม "วัดสุวรรณาราม"... อ่านต่อ

ม.มหิดล พร้อมผลิต "บัณฑิตพันธุ์ใหม่" ป.โทพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุมาตรฐานคุณภาพทัดเทียมนานาชาติ

ทั่วไป 31 ส.ค. –ThaiPR.net จากการเปลี่ยนโครงสร้างประชากรเศรษฐกิจและสังคมโลก และความเสื่อมถอยของร่างกายของผู้สูงอายุทำให้การดูแลผู้สูงอายุมีความซับซ้อนมากขึ้น... อ่านต่อ

ม.มหิดล วิจัยทบทวนปลดล็อกใช้ซ้ำขวดพลาสติกใส

ทั่วไป 30 ส.ค. –ThaiPR.net ปัญหาขยะล้นเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งขวดพลาสติกใสที่ใช้บรรจุน้ำดื่ม ตลอดจนเครื่องดื่มต่างๆ ที่ไม่ใช่แอลกอฮอล์ เช่น น้ำหวาน น้ำอัดลม (soft drink)... อ่านต่อ

ม.มหิดล ฉีกแนวบ่มเพาะนักพฤกษศาสตร์รุ่นใหม่ เสริมฐานทักษะผู้ประกอบการให้นักศึกษาผ่านโครงการ...

ทั่วไป 29 ส.ค. –ThaiPR.net วิชาพฤกษศาสตร์ ในโลกยุคใหม่ไม่ใช่การเรียนรู้เพียงเพื่อค้นพบพืชชนิดใหม่ แต่คือ "ประตู" สู่การบูรณาการองค์ความรู้เรื่องพืชเพื่อประโยชน์สู่โลกกว้าง... อ่านต่อ

ม.มหิดล เตรียมเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเกษตรและสิ่งแวดล้อม ประมาณต้นปี2566 ณ...

ทั่วไป 29 ส.ค. –ThaiPR.net ภายใต้ความน่ารับประทานของพืชพันธุ์ธัญญาหารในจานอาจแฝงไปด้วยสารปนเปื้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโลหะหนักดังนั้นพืชเกษตรจำเป็นต้องมีการควบคุม... อ่านต่อ

ม.มหิดล - วช. คิดค้นเครื่องมือวัดทักษะสมองขั้นสูงการคิดเชิงบริหาร(Brain Executive Function)...

ทั่วไป 26 ส.ค. –ThaiPR.net ม.มหิดล วช. คิดค้นเครื่องมือวัดทักษะสมองขั้นสูงการคิดเชิงบริหาร(Brain Executive Function) ที่ส่งผลทักษะ "อภิปัญญา" (Metacognition)... อ่านต่อ

คณะผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล เยี่ยมชมการสอนแบบ Gifted Education...

ทั่วไป 25 ส.ค. –ThaiPR.net เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)... อ่านต่อ

ม.มหิดลค้นพบทางออกวิกฤติแร่หินฟอสฟอรัสใกล้หมดโลก วิจัยแปรรูปกากตะกอนสิ่งปฏิกูลจากโรงบำบัดสิ่งปฏิกูลใ...

ทั่วไป 24 ส.ค. –ThaiPR.net ในความมืดมิด จะทำให้เรามองเห็นแสงสว่างได้ชัดเจนกว่าที่คิด แม้จะส่องสว่างเพียงน้อยนิด เช่นเดียวกับวิกฤติอาหารที่โลกกำลังเผชิญสามารถพิชิตได้ด้วยการใช้ปั... อ่านต่อ

ม.มหิดล พร้อมผลักดัน "ห้องแล็บอนุภาคนาโน" ปฏิวัติสู่โลกแห่งวิทยาศาสตร์ยุคใหม่

ทั่วไป 24 ส.ค. –ThaiPR.net เพื่อตอบรับการขยายประโยชน์จากการใช้นาโนเทคโนโลยีให้เกิดผลอย่างกว้างขวางสู่การเป็นประเทศนวัตกรรมในอนาคต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดตั้ง... อ่านต่อ

นักวิชาการวิศวะมหิดล เตือนภัยบันไดเลื่อน...บทเรียนจากอุบัติเหตุสถานีรถไฟฟ้าสุรศักดิ์

ทั่วไป 24 ส.ค. –ThaiPR.net ปัจจุบันบันไดเลื่อนได้กลายเป็นสิ่งจำเป็นของระบบลำเลียงเคลื่อนย้ายคนในอาคารและธุรกิจแทบทุกประเภท อุบัติเหตุที่น่าตกใจจากบันไดเลื่อน BTS... อ่านต่อ

ม.มหิดล สร้างสรรค์และพัฒนาเครื่องมือตรวจสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักพัฒนาตรวจสอบการละเมิดลิขสิท...

ทั่วไป 23 ส.ค. –ThaiPR.net บนเส้นทางชีวิต การบรรลุสู่จุดหมายที่แท้จริง สำคัญที่ "การเลือก" โดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกยุคดิจิทัลที่ไร้พรมแดน ที่ต้องติดปีก "นักเดินทาง" ด้วย... อ่านต่อ

ม.มหิดล ห่วงกลุ่มเปราะบาง เสี่ยงอันตรายจากยานอนหลับชนิดรุนแรง

ทั่วไป 22 ส.ค. –ThaiPR.net กว่าครึ่งศตวรรษที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทำหน้าที่ผลิตเภสัชกรเพื่อดูแลเรื่องการใช้ยาของประชาชนโดยเฉพาะยิ่งในสังคมแห่งข้อมูลข่าวสารเช่นปัจจุบั... อ่านต่อ

ม.มหิดล ห่วงใยประชาชนเผชิญโรคอุบัติใหม่ เปิดคลินิกพิเศษแพทย์เฉพาะทางโรคติดเชื้อ...

ทั่วไป 19 ส.ค. –ThaiPR.net วิกฤติ COVID 19 ที่ผ่านมา ทำให้เราได้ทราบถึงสถิติที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นจำนวนผู้ติดเชื้อสะสม จำนวนผู้ป่วยจำนวนผู้หายป่วย และการสูญเสีย... อ่านต่อ

ม.มหิดล ค้นพบสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชผักสวนครัว มีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งกระเพาะอาหารในระดับหลอดท...

ทั่วไป 19 ส.ค. –ThaiPR.net โรคมะเร็ง คือ หนึ่งในโรคซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาได้มีการศึกษาวิจัยทางการแพทย์มาอย่างยาวนานเพื่อการค้นพบสู่ทางรอดของมวลมนุษยชาติ แม้จะอยู่แสนไกลเพียงใด... อ่านต่อ

ม.มหิดลภูมิใจ รับหน้าที่ "ด่านหน้า" นำวิชาการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากชุมชนโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล"U...

ทั่วไป 18 ส.ค. –ThaiPR.net วิกฤติ COVID 19 ที่ผ่านมาได้พิสูจน์แล้วว่า "บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า" ต้องเสียสละเพื่อประชาชนและประเทศชาติเพียงใดโดยมหาวิทยาลัยมหิดล... อ่านต่อ

ม.มหิดล ไขปริศนาแห่งธรรมชาติด้วย "เทคโนโลยีโอมิกส์"

ทั่วไป 18 ส.ค. –ThaiPR.net โครงสร้างทางชีวภาพของพืช สัตว์จุลินทรีย์ รวมถึงมนุษย์ เปรียบเหมือนโลกลี้ลับที่รอคอยการค้นพบด้วย "เทคโนโลยีโอมิกส์" (Omics Technology)... อ่านต่อ

ม.มหิดล ค้นพบเยาวชนนักวิทย์รุ่นใหม่หัวใจผู้ประกอบการ

ทั่วไป 15 ส.ค. –ThaiPR.net ในโลกแห่งศตวรรษที่ 21 ว่า เพียงความรู้ทางวิชาการจะไม่เกิดความสำคัญ หากไม่มีการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง... อ่านต่อ

ม.มหิดล เปิด ห้องเรียนออนไลน์ ฝึก "ทักษะชีวิตพิชิตการรังแก"

ทั่วไป 15 ส.ค. –ThaiPR.net ใน "โลกของความเป็นมนุษย์" ไม่เพียงแต่ร่างกายที่แข็งแรงจะต้องมีจิตใจที่แข็งแรง ซึ่งมาจากสติปัญญา และทักษะการเรียนรู้ผ่าน "โรงเรียนชีวิต"... อ่านต่อ

เทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล สร้างความเชื่อมั่นเครื่องมือแพทย์ปลอดภัย ได้มาตรฐานโลก ISO...

เศรษฐกิจ 11 ส.ค. –ThaiPR.net โดยปกติของประชาชนทุกคนเมื่อเข้ารับบริการทางการแพทย์ ต่างต้องการความมั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุด... อ่านต่อ

ม.มหิดล วิจัยผลิตยางล้อรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน

ทั่วไป 10 ส.ค. –ThaiPR.net อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้ากำลังเป็นที่น่าจับตาในปัจจุบัน เนื่องจากสอดคล้องกับกระแสรักษ์โลก... อ่านต่อ

ม.มหิดล สร้างสรรค์และพัฒนาเครื่องกำจัดขยะอินทรีย์จากวัสดุเหลือทิ้ง สู้วิกฤติ COVID-19...

ทั่วไป 10 ส.ค. –ThaiPR.net ท่ามกลางวิกฤติโรคระบาด ทำให้ประชาชนต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อ... อ่านต่อ

ม.มหิดลภูมิใจ MUIDS บ่มเพาะเยาวชนคุณภาพ สอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกได้100%

ทั่วไป 8 ส.ค. –ThaiPR.net นับเป็นเวลาเกือบทศวรรษแล้ว ที่โรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University International Demonstration School MUIDS)... อ่านต่อ

ม.มหิดล เปิดโลกเมตาเวิร์สท่องอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติครั้งแรก

ทั่วไป 8 ส.ค. –ThaiPR.net แม้วิกฤติ COVID 19 จะทำให้ "แลนด์มาร์ค" (landmark) หรือสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจหลายจุดในประเทศไทยต้องหลับใหลงดเปิดให้บริการเยี่ยมชม... อ่านต่อ


ข่าวม.มหิดล ก่อน 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565 13:05 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ