ข่าวสมศักดิ์ เพ็งธรรม ล่าสุด

สนพ.หนองคาย เพิ่มทักษะการควบคุมระบบน้ำผ่านสมาร์ทโฟนให้เกษตรกรชาวหนองคาย

ทั่วไป 23 พ.ค. –ThaiPR.net นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย (สนพ.หนองคาย) เป็นประธานเปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ... อ่านต่อ

สนพ.หนองคาย เร่งยกระดับฝีมือเกษตรกร ติดตั้งและบำรุงรักษาระบบพลังงานแสงอาทิตย์

ทั่วไป 20 พ.ค. –ThaiPR.net วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย (สนพ.หนองคาย) มอบหมายนายธวัชชัย ดวงคำ... อ่านต่อ

สนพ.หนองคาย เร่งยกระดับฝีมือเกษตรกร ติดตั้งและบำรุงรักษาระบบพลังงานแสงอาทิตย์

ทั่วไป 20 พ.ค. –ThaiPR.net วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย (สนพ.หนองคาย) มอบหมายนายธวัชชัย ดวงคำ... อ่านต่อ

"บริษัทเทพอรุโณทัย" รับมอบหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ

ทั่วไป 5 พ.ค. –ThaiPR.net นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย (สนพ.นค.) พร้อมด้วยนายธวัชชัย ดวงคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงาน และคณะ... อ่านต่อ

เดินเครื่องแล้ว สนพ.หนองคาย เพิ่มทักษะฝีมือแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ...

ทั่วไป 21 เม.ย. –ThaiPR.net วันที่ 20 เมษายน 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย (สนพ.หนองคาย) ดำเนินการจัดปฐมนิเทศผู้รับการฝึกโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรีย... อ่านต่อ

สนพ.หนองคาย ยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานเพื่อรองรับการแข่งขัน

ทั่วไป 22 มี.ค. –ThaiPR.net วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565 นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย มอบหมายให้ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงานเปิดฝึกอบรมตามโครงการยกระดั... อ่านต่อ

สนพ.หนองคาย จัดฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ...

ทั่วไป 15 มี.ค. –ThaiPR.net วันที่ 14 มีนาคม 2565 นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพา... อ่านต่อ

สนพ.หนองคาย เดินหน้าให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานในสถานประกอบกิจการ

ทั่วไป 7 ม.ค. –ThaiPR.net วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565 นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าตรวจเยี่ยมและให้คำปรึกษาแนวปฏิบัติตามพระ... อ่านต่อ

สนพ.หนองคาย เดินหน้าให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานในสถานประกอบกิจการ

ทั่วไป 23 ธ.ค. –ThaiPR.net วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย (สนพ.หนองคาย)... อ่านต่อ

สนพ.หนองคาย ยกระดับฝีมือเพิ่มทักษะช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก

ทั่วไป 16 ธ.ค. –ThaiPR.net วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย มอบหมายให้ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงานเปิดฝึกอบรมตามโครงการเพิ่ม... อ่านต่อ

สนพ.หนองคาย ต่อยอดเพิ่มทักษะนักศึกษา ชั้นปีสุดท้าย รองรับเทคโนโลยีดิจิทัล...

ทั่วไป 9 ธ.ค. –ThaiPR.net วันที่ 9 ธันวาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย โดยนายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย (สนพ.หนองคาย)... อ่านต่อ

สนพ.นค. เตรียมความพร้อมนักศึกษา ชั้นปีสุดท้าย ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน...

ทั่วไป 3 ธ.ค. –ThaiPR.net สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย โดยนายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย (สนพ.หนองคาย) มอบหมายให้นายศิลป์ ไชยวุฒิ... อ่านต่อ

สนพ.นค. เร่งยกระดับฝีมือแรงงานนอกระบบ ทำสิ่งของที่ระลึกจากผ้าเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเมืองหนองคาย

ทั่วไป 18 พ.ย. –ThaiPR.net วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย (สนพ.นค.) เป็นประธานเปิดฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงา... อ่านต่อ

สนพ.นค. เปิดสวิตช์ยกระดับฝีมือช่างไฟฟ้าเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจเศษ

ทั่วไป 15 พ.ย. –ThaiPR.net นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย (สนพ.นค.) มอบหมายให้ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน... อ่านต่อ

สนพ.หนองคาย จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2...

ทั่วไป 24 ส.ค. –ThaiPR.net วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพระใส ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย... อ่านต่อ

กพร.จัดเสวนา การถ่ายทอดประสบการณ์จากพี่สู่น้อง หัวข้อ "การขับเคลื่อนการพัฒนาฝีมือแรงงานผ่านกลไก...

ทั่วไป 16 ก.ค. –ThaiPR.net วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย (สนพ.หนองคาย) มอบหมายให้ฝ่ายแผนงานและประเมินผล... อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย ออกตรวจให้คำแนะนำสถานประกอบกิจการ

ทั่วไป 16 ก.ค. –ThaiPR.net วันที่ 15 กรกฎาคม 25634 นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย และเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ ณ... อ่านต่อ

5 เสือแรงงาน มอบตั๋วช่างไฟฟ้าให้นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการเรือหนองคาย

ทั่วไป 5 ก.ค. –ThaiPR.net วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย พร้อมด้วย 5... อ่านต่อ

สนพ.หนองคาย ส่งเสริมให้เกษตรกรนำระบบโซล่าเซลล์ ใช้ในงานการเกษตร

ทั่วไป 29 มิ.ย. –ThaiPR.net วันที่ 29 มิถุนายน 2564 นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย (สนพ.หนองคาย)... อ่านต่อ

สนพ.หนองคาย จัดเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือกลุ่มวิสาหกิจ ลดความสูญเสียในกระบวนการผลิต

ทั่วไป 29 มิ.ย. –ThaiPR.net วันที่ 28 มิถุนายน 2564 นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย (สนพ.หนองคาย) มอบหมายนายศักดิ์ดา สีกะมุท... อ่านต่อ

สนพ.หนองคาย เข้าสถานประกอบกิจการ ยกระดับฝีมือพนักงานด้านโลจิสติกส์

ทั่วไป 22 มิ.ย. –ThaiPR.net วันที่ 22 มิถุนายน 2564 นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย (สนพ.หนองคาย)... อ่านต่อ

สนพ.หนองคาย ปั้นนักขายสินค้าออนไลน์ ช่วงโควิด 19

ทั่วไป 22 มิ.ย. –ThaiPR.net วันที่ 21 มิถุนายน 2564 นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย เปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐก... อ่านต่อ

สนพ.หนองคาย สร้างนักชงกาแฟประกอบธุรกิจร้านกาแฟ ช่วงโควิด-19

ทั่วไป 22 มิ.ย. –ThaiPR.net วันที่ 21 มิถุนายน 2564 นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย มอบหมายฝ่ายแผนงานและประเมินผล... อ่านต่อ

สนพ.หนองคาย เปิดห้องจัดรายกการวิทยุ ประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ทั่วไป 17 มิ.ย. –ThaiPR.net วันที่ 17 มิถุนายน 2564 นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย มอบหมายนางสาวแวววรรณ นมัสโก... อ่านต่อ

สนพ.หนองคาย ร่วมประชุมคณะทำงานทบทวนแผนและจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดหนองคาย (พ.ศ....

ทั่วไป พ.ค. 64 –ThaiPR.net วันที่ 21 พ.ค. 2564 นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย มอบหมายให้ นางสาวนิตยา แสงพุ่มพงษ์... อ่านต่อ


ข่าวสมศักดิ์ เพ็งธรรม ก่อน 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 08:49 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ