ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ล่าสุด

สศก. ลงพื้นที่โคราช-เลย สำรวจแหล่งผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ระบุ พฤศจิกายน ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก...

ทั่วไป 10:14น. –ThaiPR.net นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์การผลิตและการตลาดข้าวโพดเลี้ย... อ่านต่อ

สศก.เผยดัชนีผาสุกเกษตรกรปี 64 พัฒนาระดับดี แต่ต้องปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อม-การศึกษา

ทั่วไป 25 พ.ย. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยผลศึกษาดัชนีความผาสุกของเกษตรกรระดับประเทศปี 2564... อ่านต่อ

ภาพรวมปีนี้ ผลผลิตสินค้าเกษตรหลายชนิดยังเพิ่มขึ้น อาทิ ปาล์ม-มัน-กุ้ง ขณะที่ ข้าวนาปี-ยาง-ปลานิล...

เศรษฐกิจ 22 พ.ย. –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ภาพรวมปีนี้ ผลผลิตสินค้าเกษตรหลายชนิดยังเพิ่มขึ้น อาทิ ปาล์ม มัน กุ้งขณะที่ ข้าวนาปี ยาง ปลานิล มีผลผลิตลดลงจากผลกระทบ จากพายุโนรู... อ่านต่อ

สศก. เผยภาพรวมปี 65 ผลผลิตสินค้าเกษตรหลายชนิดเพิ่มขึ้น-ราคาในเกณฑ์ดี

ทั่วไป 22 พ.ย. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญจากการประชุมคณะกรรมการพัฒน... อ่านต่อ

สศท.11 แนะเกษตรกรปลูกพืชผักอายุสั้นหลังน้ำลด ผลตอบแทนดี มีตลาดรองรับ

เศรษฐกิจ 15 พ.ย. –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นางประเทือง วาจรัต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 จังหวัดอุบลราชธานี (สศท.11) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า... อ่านต่อ

สศก. โชว์ผลสำเร็จ 3 ปี พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับกลุ่มเป้าหมาย 1.32 ล้านราย...

เศรษฐกิจ 15 พ.ย. –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สศก. โชว์ผลสำเร็จ 3 ปี พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับกลุ่มเป้าหมาย 1.32 ล้านราย สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ เกิดมูลค่า 7.8 แสนล้านบาท นายฉันทานนท์... อ่านต่อ

สศก.โชว์ผลสำเร็จส่งเสริมศก.ฐานราก 3 ปี สร้างรายได้ผลิตภัณฑ์ชุมชน 7.8...

ทั่วไป 15 พ.ย. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพ... อ่านต่อ

เผยผลลัพธ์ ‘กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ 579’ จ.อุดรธานี ผลิตมันสำปะหลังคุณภาพ...

เศรษฐกิจ 14 พ.ย. –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เผยผลลัพธ์ 'กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ 579' จ.อุดรธานี ผลิตมันสำปะหลังคุณภาพ ยกระดับการผลิตด้วยเกษตรสมัยใหม่ นางสาวอุษา โทณผลิน... อ่านต่อ

สศก. โชว์ผลศึกษาการใช้ชีวมวลจากปาล์มน้ำมันเพื่อผลิตไฟฟ้า แนะเกษตรกรใช้ทางใบปาล์ม-ลำต้นปาล์ม...

เศรษฐกิจ 11 พ.ย. –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สศก. โชว์ผลศึกษาการใช้ชีวมวลจากปาล์มน้ำมันเพื่อผลิตไฟฟ้าแนะเกษตรกรใช้ทางใบปาล์ม ลำต้นปาล์ม คลุมดินเป็นปุ๋ย เพื่อลดต้นทุน นายฉันทานนท์ วรรณเขจร... อ่านต่อ

สศก.เปิดผลศึกษาใช้ปาล์มน้ำมันแต่ละชนิดผลิตไฟฟ้าชีวมวล

เศรษฐกิจ 11 พ.ย. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยผลศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ชีวมวลจากปาล์มน้ำมันเพื่อผลิตไฟฟ้า... อ่านต่อ

สศท.12 เกาะติดสถานการณ์ผลิตมันสำปะหลัง ภาคเหนือตอนล่าง ปี 66 เผย ผลผลิตรวม 5.93 ล้านตัน เพิ่มขึ้น...

เศรษฐกิจ 10 พ.ย. –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สศท.12 เกาะติดสถานการณ์ผลิตมันสำปะหลัง ภาคเหนือตอนล่าง ปี 66 เผย ผลผลิตรวม 5.93 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 5% นายเกษม ชาติทอง... อ่านต่อ

สศก. จับมือ กฟภ. MOU แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเกษตรและการใช้ไฟฟ้า ผสานความร่วมมือ...

เศรษฐกิจ 9 พ.ย. –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สศก. จับมือ กฟภ. MOU แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเกษตรและการใช้ไฟฟ้าผสานความร่วมมือ ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร และพื้นที่ทำการเกษตร วันนี้ (9 พฤศจิกายน 2565)... อ่านต่อ

สศก. ขึ้นรับรางวัล 'Excellent Open Data Hub' หน่วยงานเปิดเผยชุดข้อมูลเปิดภาครัฐ โครงการ DIGI DATA...

ทั่วไป 7 พ.ย. –ThaiPR.net นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สศก. ในฐานะหน่วยงานเนวิเกเตอร์เศรษฐกิจการเกษตร... อ่านต่อ

พร้อมให้บริการ Big Data สศก. พัฒนาเครื่องมือเนวิเกเตอร์ภาคเกษตร เชื่อมโยงฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 909...

ทั่วไป 28 ต.ค. –ThaiPR.net นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า การขับเคลื่อน Big Data ภาคเกษตร ที่ผ่านมา สศก.... อ่านต่อ

สศท.6 เผย ผลสำเร็จ 'วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าวโพดหลังนา’ ปราจีนบุรี...

เศรษฐกิจ 26 ต.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สศท.6 เผย ผลสำเร็จ 'วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าวโพดหลังนา' ปราจีนบุรี ยกระดับการผลิตด้วยเกษตรสมัยใหม่ นางธีรารัตน์ สมพงษ์... อ่านต่อ

สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์: ปาล์มน้ำมัน

เศรษฐกิจ 24 ต.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คาดว่าปี 2565 ผลผลิตปาล์มน้ำมันเดือนตุลาคมจะมีประมาณ 1.679 ล้านตัน... อ่านต่อ

สศก. ระบุ ไตรมาส 3 ปีนี้ จีดีพีเกษตรฟุบ หดตัว 1.8% เหตุอากาศแปรปรวน ฉุดสาขาพืช-ประมง...

เศรษฐกิจ 21 ต.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สศก. ระบุ ไตรมาส 3 ปีนี้ จีดีพีเกษตรฟุบ หดตัว 1.8% เหตุอากาศแปรปรวน ฉุดสาขาพืช ประมง ติดลบ นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร... อ่านต่อ

สศก. เผย GDP ภาคเกษตร Q3/65 หดตัว 1.8% เหตุอากาศแปรปรวน-น้ำท่วมฉุด, ทั้งปีคาดโต...

เศรษฐกิจ 21 ต.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึง ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในไตรมาส 3 ปี 265 (เดือนก.ค.... อ่านต่อ

สศก. ร่วมเวที CFS ครั้งที่ 50 ร่วมผลักดันพลังกลุ่มสตรีด้านระบบอาหารและโภชนาการ โชว์...

เศรษฐกิจ 20 ต.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สศก. ร่วมเวที CFS ครั้งที่ 50 ร่วมผลักดันพลังกลุ่มสตรีด้านระบบอาหารและโภชนาการ โชว์ นโยบายกระทรวงเกษตรฯ ปี 66... อ่านต่อ

เปิดผลศึกษาการขนส่งทุเรียนสดจากไทยไปจีน สศก. เผย ล้งนิยมขนส่งทางบกเป็นหลัก...

เศรษฐกิจ 18 ต.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดผลศึกษาการขนส่งทุเรียนสดจากไทยไปจีน สศก. เผย ล้งนิยมขนส่งทางบกเป็นหลักแนะเลือกใช้รูปแบบการขนส่งให้เหมาะกับฤดูกาล ความต้องการตลาด นายฉันทานนท์... อ่านต่อ

สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์: ปาล์มน้ำมัน

เศรษฐกิจ 17 ต.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คาดว่าปี 2565 ผลผลิตปาล์มน้ำมันเดือนตุลาคมจะมีประมาณ 1.679 ล้านตัน... อ่านต่อ

สศก. เปิดผลศึกษาจัดการสิ่งปฏิกูลจากฟาร์มสุกรสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ด้วยแนวคิด BCG...

เศรษฐกิจ 10 ต.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สศก. เปิดผลศึกษาจัดการสิ่งปฏิกูลจากฟาร์มสุกรสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ด้วยแนวคิด BCG Model นายฉันทานนท์ วรรณเขจร... อ่านต่อ

เลขาธิการ สศก. รับมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ร่วมผลักดันประกันภัยภาคเกษตรอย่างยั่งยืน...

เศรษฐกิจ 7 ต.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เลขาธิการ สศก. รับมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ร่วมผลักดันประกันภัยภาคเกษตรอย่างยั่งยืนพร้อมร่วมทุกภาคี... อ่านต่อ

สศก. เผยผลโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร ปี 65 ไตรมาส 3...

เศรษฐกิจ 6 ต.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สศก. เผยผลโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร ปี 65 ไตรมาส 3ช่วยเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นในครัวเรือน สร้างความเข้มแข็งร่วมกันในชุมชน... อ่านต่อ

สศท.11 ติดตาม ‘วิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยร่องคำ’ จ.อำนาจเจริญ ปลูกสมุนไพร...

เศรษฐกิจ 5 ต.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สศท.11 ติดตาม 'วิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยร่องคำ' จ.อำนาจเจริญ ปลูกสมุนไพร สร้างรายได้กลุ่มปีละ 1.4 ล้านบาท นางประเทือง วาจรัต... อ่านต่อ


ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ก่อน 5 ตุลาคม พ.ศ. 2565 15:16 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ