ข่าวBIG LOT: ล่าสุด

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 21 ม.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) BBL 100,000 13,000.00 130.00 10:11 BBL 100,000 13,000.00 130.00 10:15 CPN 1,298,000... อ่านต่อ

BIG LOT: วันนี้ GPSC มูลค่าสูงสุด 119.82 ลบ.ราคาเฉลี่ย 82.69 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 21 ม.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ GPSC มีมูลค่าสูงสุด 119.82 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 82.69 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 21 ม.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) BBL 100,000 13,000.00 130.00 10:11 BBL 100,000 13,000.00 130.00 10:15 CPN 1,298,000... อ่านต่อ

BIG LOT: เช้านี้ GPSC มูลค่าสูงสุด 106.70 ลบ.ราคาเฉลี่ย 82.78 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 21 ม.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ GPSC มีมูลค่าสูงสุด 106.70 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 82.78 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 20 ม.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) DTAC13C2204A 7,059,400 1,694.26 0.24 10:07 AQ 1,500,000 45.75 0.03 10:16 AQ 3,000,000... อ่านต่อ

BIG LOT: วันนี้ SABUY มูลค่าสูงสุด 100 ลบ.ราคาเฉลี่ย 25 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 20 ม.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ SABUY มีมูลค่าสูงสุด 100 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 25 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 20 ม.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) DTAC13C2204A 7,059,400 1,694.26 0.24 10:07 AQ 1,500,000 45.75 0.03 10:16 AQ 3,000,000... อ่านต่อ

BIG LOT: เช้านี้ JAS มูลค่าสูงสุด 61.56 ลบ.ราคาเฉลี่ย 3.85 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 20 ม.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ JAS มีมูลค่าสูงสุด 61.56 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 3.85 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 19 ม.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) GPSC 400,000 34,200.00 85.50 10:51 PTT 101,600 4,041.65 39.78 11:27 CRC 981,000 32,127.75... อ่านต่อ

BIG LOT: วันนี้ VPO มูลค่าสูงสุด 250 ลบ.ราคาเฉลี่ย 2 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 19 ม.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ VPO มีมูลค่าสูงสุด 250 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 2 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 19 ม.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) GPSC 400,000 34,200.00 85.50 10:51 PTT 101,600 4,041.65 39.78 11:27 หมายเหตุ: รวมตลาด MAI... อ่านต่อ

BIG LOT: เช้านี้ GPSC มูลค่าสูงสุด 34.20 ลบ.ราคาเฉลี่ย 85.50 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 19 ม.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ GPSC มีมูลค่าสูงสุด 34.20 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 85.50 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 18 ม.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) GPSC 1,242,000 108,364.50 87.25 09:57 BBL 52,200 6,786.00 130.00 10:13 BWG 4,625,000... อ่านต่อ

BIG LOT: วันนี้ SABUY มูลค่าสูงสุด 320 ลบ.ราคาเฉลี่ย 32 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 18 ม.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ SABUY มีมูลค่าสูงสุด 320 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 32 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 18 ม.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) GPSC 1,242,000 108,364.50 87.25 09:57 BBL 52,200 6,786.00 130.00 10:13 BWG 4,625,000... อ่านต่อ

BIG LOT: เช้านี้ SABUY มูลค่าสูงสุด 216 ลบ.ราคาเฉลี่ย 36 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 18 ม.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ SABUY มีมูลค่าสูงสุด 216 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 36 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 17 ม.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) TKC 500,000 9,000.00 18.00 09:56 TKC 3,300,000 75,900.00 23.00 09:56 BWG 4,625,000... อ่านต่อ

BIG LOT: วันนี้ TKC มูลค่าสูงสุด 654.36 ลบ.ราคาเฉลี่ย 22.65 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 17 ม.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ TKC มีมูลค่าสูงสุด 654.36 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 22.65 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 17 ม.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) TKC 500,000 9,000.00 18.00 09:56 TKC 3,300,000 75,900.00 23.00 09:56 BWG 4,625,000... อ่านต่อ

BIG LOT: เช้านี้ TKC มูลค่าสูงสุด 646.88 ลบ.ราคาเฉลี่ย 22.65 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 17 ม.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ TKC มีมูลค่าสูงสุด 646.88 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 22.65 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 14 ม.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) STA 187,100 5,917.04 31.63 09:57 COM7 1,500,000 119,250.00 79.50 09:57 NUSA 44,400,000... อ่านต่อ

BIG LOT: วันนี้ COM7 มูลค่าสูงสุด 119.25 ลบ.ราคาเฉลี่ย 79.50 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 14 ม.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ COM7 มีมูลค่าสูงสุด 119.25 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 79.50 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 14 ม.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) STA 187,100 5,917.04 31.63 09:57 COM7 1,500,000 119,250.00 79.50 09:57 NUSA 44,400,000... อ่านต่อ

BIG LOT: เช้านี้ COM7 มูลค่าสูงสุด 119.25 ลบ.ราคาเฉลี่ย 79.50 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 14 ม.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ COM7 มีมูลค่าสูงสุด 119.25 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 79.50 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 13 ม.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) BWG 2,900,000 3,190.00 1.10 09:56 RS 176,300 3,719.93 21.10 09:56 GPSC 1,800,000... อ่านต่อ


ข่าวBIG LOT: ก่อน 13 มกราคม พ.ศ. 2565 17:04 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ