ข่าวBIG LOT: ก่อน 13 มกราคม พ.ศ. 2565 17:04 น.

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 13 ม.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) BWG 2,900,000 3,190.00 1.10 09:56 RS 176,300 3,719.93 21.10 09:56 GPSC 1,800,000... อ่านต่อ

BIG LOT: วันนี้ MAKRO-F มูลค่าสูงสุด 966 ลบ.ราคาเฉลี่ย 40.25 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 13 ม.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ MAKRO F มีมูลค่าสูงสุด 966 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 40.25 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 13 ม.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) BWG 2,900,000 3,190.00 1.10 09:56 RS 176,300 3,719.93 21.10 09:56 GPSC 1,800,000... อ่านต่อ

BIG LOT: เช้านี้ GPSC มูลค่าสูงสุด 155.70 ลบ.ราคาเฉลี่ย 86.50 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 13 ม.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ GPSC มีมูลค่าสูงสุด 155.70 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 86.50 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 12 ม.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) JMT 1,484,800 99,481.60 67.00 10:02 AQ 3,000,000 94.50 0.03 10:10 SMD 2,220,000 31,080.00... อ่านต่อ

BIG LOT: วันนี้ GPSC มูลค่าสูงสุด 120.95 ลบ.ราคาเฉลี่ย 86.39 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 12 ม.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ GPSC มีมูลค่าสูงสุด 120.95 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 86.39 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 12 ม.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) JMT 1,484,800 99,481.60 67.00 10:02 AQ 3,000,000 94.50 0.03 10:10 SMD 2,220,000 31,080.00... อ่านต่อ

BIG LOT: เช้านี้ JMT มูลค่าสูงสุด 99.48 ลบ.ราคาเฉลี่ย 67 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 12 ม.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ JMT มีมูลค่าสูงสุด 99.48 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 67 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 11 ม.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) TIDLOR 1,484,600 55,301.35 37.25 09:58 CGH 50,000,000 80,000.00 1.60 10:00 CGH 3,000,000... อ่านต่อ

BIG LOT: วันนี้ NRF มูลค่าสูงสุด 537.56 ลบ.ราคาเฉลี่ย 8.04 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 11 ม.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ NRF มีมูลค่าสูงสุด 537.56 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 8.04 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 11 ม.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) TIDLOR 1,484,600 55,301.35 37.25 09:58 CGH 50,000,000 80,000.00 1.60 10:00 CGH 3,000,000... อ่านต่อ

BIG LOT: เช้านี้ CGH มูลค่าสูงสุด 336 ลบ.ราคาเฉลี่ย 1.60 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 11 ม.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ CGH มีมูลค่าสูงสุด 336 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 1.60 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 10 ม.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) VNT 500,000 19,250.00 38.50 09:59 III W1 685,000 6,165.00 9.00 09:59 SABUY W1 345,000... อ่านต่อ

BIG LOT: วันนี้ U-P มูลค่าสูงสุด 296.40 ลบ.ราคาเฉลี่ย 1.25 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 10 ม.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ U P มีมูลค่าสูงสุด 296.40 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 1.25 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 10 ม.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) VNT 500,000 19,250.00 38.50 09:59 III W1 685,000 6,165.00 9.00 09:59 SABUY W1 345,000... อ่านต่อ

BIG LOT: เช้านี้ OTO มูลค่าสูงสุด 35.40 ลบ.ราคาเฉลี่ย 11.80 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 10 ม.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ OTO มีมูลค่าสูงสุด 35.40 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 11.80 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 7 ม.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) KBANK 137,200 19,516.70 142.25 10:12 GPSC 40,000 3,560.00 89.00 10:14 W 800,000 3,120.00... อ่านต่อ

BIG LOT: วันนี้ TNITY มูลค่าสูงสุด 418.56 ลบ.ราคาเฉลี่ย 8.40 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 7 ม.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ TNITY มีมูลค่าสูงสุด 418.56 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 8.40 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 7 ม.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) KBANK 137,200 19,516.70 142.25 10:12 GPSC 40,000 3,560.00 89.00 10:14 W 800,000 3,120.00... อ่านต่อ

BIG LOT: เช้านี้ KBANK มูลค่าสูงสุด 19.52 ลบ.ราคาเฉลี่ย 142.25 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 7 ม.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ KBANK มีมูลค่าสูงสุด 19.52 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 142.25 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 6 ม.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) AQ 3,000,000 94.50 0.03 10:27 ADVANC 40,000 8,920.00 223.00 10:47 AQ 5,000,000 160.00 0.03... อ่านต่อ

BIG LOT: วันนี้ GPSC มูลค่าสูงสุด 137.60 ลบ.ราคาเฉลี่ย 86.00 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 6 ม.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ GPSC มีมูลค่าสูงสุด 137.60 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 86.00 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 6 ม.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) AQ 3,000,000 94.50 0.03 10:27 ADVANC 40,000 8,920.00 223.00 10:47 AQ 5,000,000 160.00 0.03... อ่านต่อ

BIG LOT: เช้านี้ GPSC มูลค่าสูงสุด 51.60 ลบ.ราคาเฉลี่ย 86 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 6 ม.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ GPSC มีมูลค่าสูงสุด 51.60 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 86 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 5 ม.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) KBANK 65,400 9,483.00 145.00 10:12 AOT F 70,000 4,316.07 61.66 10:35 III W1 375,000... อ่านต่อ


ข่าวBIG LOT: ก่อน 5 มกราคม พ.ศ. 2565 17:05 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ